อะมานะฮ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
(SET:AMANAH)
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เงินทุนและหลักทรัพย์
ก่อตั้ง15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (30 ปี)
สำนักงานใหญ่16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
พลตรี ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ (ประธานกรรมการ)
ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร (ประธานกรรมการบริหาร)
รายได้เพิ่มขึ้น 728.56 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 3,538.28 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,369.35 ล้านบาท (2562)[1]
เว็บไซต์www.amanah.co.th

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AMANAH) [2] บริษัทจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่าการเงินเป็นหลัก โดยเริ่มทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 เป็นต้นมา และมาเพิ่มธุรกิจเช่าการเงินในเดือนมีนาคม 2536 พร้อมกับเพิ่มให้เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วย

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินภายใต้หลักชะรีอะฮ์ หรือหลักธุรกิจเคียงคู่คุณธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ประกอบด้วยธุรกิจ ดังนี้[3]

 • ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Amanah Hire Purchase)
 • ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง (Amanah Inventory Finance)
 • ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์ (Amanah Auto SME Financing)
 • ธุรกิจให้บริการสัญญาเช่าทางการเงิน (Amanah Financial Lease)
 • ธุรกิจให้บริการสัญญาเช่าดำเนินงาน (Amanah Operating Lease)
 • ตัวแทนให้บริการทางการเงิน (Banking Agent)
 • ให้บริการด้านรถยนต์อื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 500,080,000 48.59%
2 นาง ลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ 51,399,900 4.99%
3 นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ 17,800,000 1.73%
4 นาง รสนิมี พีสันทรุ 16,597,697 1.61%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,312,017 1.00%
6 นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 10,046,000 0.98%
7 นาง พิมพ์ใจ กิจจาเจริญชัย 9,258,328 0.90%
8 นาง อัจฉรา ยาปะโรหิต 8,885,000 0.86%
9 น.ส. อักษร วิจิตโท 8,700,000 0.85%
10 นาย มัพนา หารมี 8,057,142 0.78%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์แบบรายงาน56-1 อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย