รายนามประธานาธิบดีเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

      ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด       นโยบายสายกลาง       อนุรักษนิยม

คนที่ สมัยที่ ชื่อ รูป เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแรก
1 1 อี ซึงมัน
(I Seungman)
이승만 / 李承晩
Rhee Syng-Man in 1956.jpg 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 15 สิงหาคม พ.ศ. 2495 ประชาธิปไตยเกาหลี

สมาคมสนับสนุนเอกราช (ko)

เสรีนิยม
2 15 สิงหาคม พ.ศ. 2495 15 สิงหาคม พ.ศ. 2499
3 15 สิงหาคม พ.ศ. 2499 26 เมษายน พ.ศ. 2503
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ฮิว จอง (허정) รับหน้าที่เป็นประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่สอง
2 4 ยุน โบซอน
(Yun Boseon)
윤보선 / 尹潽善
Yun Bo-seon.jpg 13 สิงหาคม พ.ศ. 2503 22 มีนาคม พ.ศ. 2505 ประชาธิปัตย์

สหประชาธิปไตย
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ปาร์ค จุงฮี (박정희) รับหน้าที่เป็นประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่สาม
3 5 ปาร์ค ชุงฮี
(Bak Jeonghui)
박정희 / 朴正熙
Park Chung-hee 1963's.png 17 ธันวาคม พ.ศ. 2506 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
6 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
7 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 26 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่สี่
3 8 ปาร์ค ชุงฮี
(Bak Jeonghui)
박정희 / 朴正熙
Park Chung-hee 1963's.png 27 ธันวาคม พ.ศ. 2515 26 ธันวาคม พ.ศ. 2521 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
9 27 ธันวาคม พ.ศ. 2521 26 ตุลาคม พ.ศ. 2522
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ชเว คิวฮา (최규하) รับหน้าที่เป็นประธานาธิบดี
4 10 ชเว คิวฮา
(Choe Gyuha)
최규하 / 崔圭夏
Choi Kyu Hah.png 8 ธันวาคม พ.ศ. 2522 16 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ปาร์ค ชุงฮุน (박충훈) รับหน้าที่เป็นประธานาธิบดี
5 11 ชุน ดูฮวาน
(Jeon Duhwan)
전두환 / 全斗煥
Chun Doo-hwan.png 1 กันยายน พ.ศ. 2523 2 มีนาคม พ.ศ. 2524 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่ห้า
5 12 ชุน ดูฮวาน
(Jeon Duhwan)
전두환 / 全斗煥
Chun Doo-hwan.png 3 มีนาคม พ.ศ. 2524 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่หก
6 13 โนห์ แทวู
(No Taeu)
노태우 / 盧泰愚
Roh Tae-woo - cropped, 1989-Mar-13.jpg 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ยุติธรรมประชาธิปไตย

เสรีนิยมประชาธิปไตย
7 14 คิม ยองซัม
(Gim Yeongsam)
김영삼 / 金泳三
Kim Young Sam 1996.png 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เสรีนิยมประชาธิปไตย

นิวโคเรีย

แกรนด์เนชั่นแนล
8 15 คิม แดจุง
(Gim Daejung)
김대중 / 金大中
Kim Dae-jung (Cropped).png 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 การประชุมแห่งชาติสำหรับการเมืองใหม่

นิวมินเลนเนียมเดโมแครติค[1]
9 16 โนห์ มูเฮียน
(No Muhyeon)
노무현 / 盧武鉉
Roh Moo-hyun 3.jpg 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 นิวมินเลนเนียมเดโมแครติค[2]

โอเพ่นอูรี (เอาเวอร์โอเพ่น)
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี โกห์ คอน (고건) รับหน้าที่เป็นประธานาธิบดี
9 16 โนห์ มูเฮียน
(No Muhyeon)
노무현 / 盧武鉉
Roh Moo-hyun 3.jpg 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โอเพ่นอูรี (เอาเวอร์โอเพ่น)

สหประชาธิปไตยใหม่

สหประชาธิปไตย[3]
10 17 ลี มยองปาก
(I Myeongbak)
이명박 / 李明博
Sebastián Piñera - Lee Myung-bak (cropped).jpg 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 พรรคพรมแดนใหม่[4]
11 18 พัก กึน-ฮเย
(Bak Geunhye)
박근혜 / 朴槿惠
Park Geun-hye.jpg 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่งอยู่ พรรคพรมแดนใหม่[5]

พรรคแซนูรี

อ้างอิง[แก้]