ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์

เพลงชาติของนิวซีแลนด์
ชื่ออื่น"อาออเตอารออา" (ฉบับมาวรี)
English: "นิวซีแลนด์"
เนื้อร้องโทมัส แบร็กเก็น, คริสต์ทวรรษ 1870 (อังกฤษ)
โทมัส เฮนรี สมิธ, ค.ศ. 1878 (เมารี)
ทำนองจอห์น โจเซฟ วูดส์, ค.ศ. 1876
รับไปใช้ค.ศ. 1940 (เพลงประจำชาติ)
ค.ศ. 1977 (เพลงชาติ)
ตัวอย่างเสียง
ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ (บรรเลง)

ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ (อังกฤษ: God Defend New Zealand; พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์; มาวรี: Aotearoa) เป็นเพลงชาติของนิวซีแลนด์ ซึ่งร้องคู่กับ ก็อดเซฟเดอะควีน ซึ่งใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของบรรดาประเทศในเครือจักรภพ ซึ่งทั้ง 2 เพลงที่กล่าวมานี้มีสถานะเป็นเพลงชาติ โดย ก็อดเซฟเดอะควีน ใช้เพลงคำนับสำหรับพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรในฐานะพระประมุขแห่งนิวซีแลนด์และพระราชวงศ์อังกฤษ ส่วน ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ ใช้เป็นเพลงชาติ

ประวัติ[แก้]

เนื้อร้องฉบับภาษาเมารี ประพันธ์ขึ้นโดย โทมัส เอช สมิทท์ แห่งโอกแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) ศาลสูงสุดแห่งอาณาจักรนิวซีแลนด์, โดยขอให้ผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ จอร์จ เอ็ดเวิร์ด เกรย์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการแปลเนื้อเพลงชาติจากภาษาเมารีเป็นภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) โดยมีศาสตราจารย์ ที่โมที คาเรตู เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว[ต้องการอ้างอิง]

ข้อบังคับ[แก้]

ลิขสิทธิ์[แก้]

ลิขสิทธิ์ของบทร้องภาษาอังกฤษของเพลงนี้ มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ถึง 50 ปี หลังจากการเสียชีวิตของผู้ประพันธ์เนื้อร้อง (โทมัส แบรกเก็น)[1] นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1949 เพลงนี้กลายเป็นสาธารณสมบัติในคริสต์ทศวรรษ 1980[2] ส่วนคำแปลภาษาอังกฤษของเนื้อร้องฉบับภาษาเมารี มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ถึง 100 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2622 (ค.ศ. 2079)[3]

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องมี 5 บททั้งในภาษาอังกฤษและมาวรี โดยฉบับภาษามาวรีไม่ได้แปลตรงตัวจากฉบับภาษาอังกฤษ เนื้อร้องบทที่ 1 ของเพลงนี้บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ, โดยเริ่มจากบทร้องภาษาเมารีแล้วตามด้วยเนื้อร้องภาษาอังกฤษ.[ต้องการอ้างอิง] ในบางโอกาส, อาจร้องเฉพาะเนื้อร้องภาษาอังกฤษในบทที่ 1, 2 และ 5 ส่วนบทที่ 3 และ 4 น้อยครั้งที่ร้องในสองบททนี้ ส่วนเพลงชาติในงานพิธีการ อาจมีการร้องเต็มทั้ง 5 บท


เนื้อร้องภาษาเมารี สัทอักษรสากล (IPA) คำแปลเนื้อร้องภาษาเมารี แปลภาษาไทยจากภาษาเมารี เนื้อร้องภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทยจากภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 (เนื้อร้องที่บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ)

E Ihowā Atua,
O ngā iwi mātou rā
Āta whakarangona;
Me aroha noa
Kia hua ko te pai;
Kia tau tō atawhai;
Manaakitia mai
Aotearoa

[ˈe ihowaː aˈtu.a]
[ˈo ŋaː ˈiwi ˈmaːto.u ɾaː]
[aːta ɸakaˈraŋona]
[ˈme ˈa.roː.ha ˈno.a]
[ˈki.a ˈhu.a ˈko ˈte pai]
[ˈki.a ˈta.u ˈtoː a.taˈɸai]
[maˈnaːki.tia ˈma.i]
[aɔˈtearɔa]

O Lord, God,
Of all people
Listen to us,
Cherish us
May goodness flourish,
May your blessings flow
Defend us
New Zealand

ข้าแต่พระเจ้า
ของประชาชนทั้งปวง
จงฟังเรา
จงหวงแหนเรา
อาจเจริญได้ผลดี
อาจขอพรจากท่าน
ให้ทรงปกป้องรักษา
นิวซีแลนด์

God of Nations at Thy feet,
In the bonds of love we meet,
Hear our voices, we entreat,
God defend our free land.
Guard Pacific's triple star
From the shafts of strife and war,
Make her praises heard afar,
God defend New Zealand.

เราผู้แนบเบื้องพระบาทของพระผู้เป็นเจ้า
ให้พันธะแห่งความรักทีเราพบกัน
ทรงได้ยินเสียงของเรา เราก็อ้อนวอน
พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนอิสระของเรา
ทรงปักรักษาดาวสามดวงแห่งแปซิฟิกนี้
ให้พ้นจากภยันตรายและสงคราม
ทำให้เธอได้กล่าวสรรเสริญยกย่องระบือไกล
พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

บทที่ 2

Ōna mano tāngata
Kiri whero, kiri mā,
Iwi Māori, Pākehā,
Rūpeke katoa,
Nei ka tono ko ngā hē
Māu e whakaahu kē,
Kia ora mārire
Aotearoa

Let all people,
Red-skinned or white-skinned,
Māori or Pākehā
Gather before you
May all our wrongs, we pray,
Be forgiven
Live in peace
New Zealand

ขอให้ทุกคน
ผิวสีแดวก่ำ ผิวสีขาวนวล
ชาวเมารี ชาวเคเฮช
ก่อนที่ท่ามารวมใจกัน
เราขออธิษฐานเพื่อไถ่บาปของเราทั้งปวง
ได้รับการอภัยโทษ
เราได้บอกกว่าไว้ว่ามีอายุยืน
นิวซีแลนด์

Men of every creed and race,
Gather here before Thy face,
Asking Thee to bless this place,
God defend our free land.
From dissension, envy, hate,
And corruption guard our state,
Make our country good and great,
God defend New Zealand.

ประชาชน ทุกศาสนา และเชื้อชาติ
มารวมตัวกันต่อหน้าพระองค์นี้
ขอพระองค์ทรงประทานพรแห่งนี้
พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนอิสระของเรา
จากความขัดแย้ง ความอิจฉา ควาชิงชัง
และทุจริต ปกป้องรัฐของเรา
ทำให้ประเทศชาติของเราดีงามและยิ่งใหญ่
พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

บทที่ 3

Tōna mana kia tū
Tōna kaha kia ū;
Tōna rongo hei pakū
Ki te ao katoa
Aua rawa ngā whawhai
Ngā tutū e tata mai;
Kia tupu nui ai
Aotearoa

May it be forever prestigious,
May it go from strength to strength,
May its fame spread far and wide,
To the whole world
Let not strife
Nor dissension ensue,
May it ever be great
New Zealand

ขอให้เป็นเกียรติตลอดกาล
ขอให้ตนมีความเข้มแข็ง
เพื่อความแข็งแกร่ง
ขอให้ครอบครัวของตนแผ่ขยายออกไปทั่วแผ่นดิน
จงอย่าวิวาทด้วยกัน
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน
ขอให้ตนมีความยิ่งใหญ่ตลอดไป
นิวซีแลนด์

Peace, not war, shall be our boast,
But, should foes assail our coast,
Make us then a mighty host,
God defend our free land.
Lord of battles in Thy might,
Put our enemies to flight,
Let our cause be just and right,
God defend New Zealand.

สันติภาพ ไม่ใช้อวดอ้างสงครามของเรา
แต่หากศัตรูโจมตีชายฝั่งของเรา
ขอให้เราเป็นเจ้าบ้านผู้ทรงพลัง
พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนของเรา
เจ้าแห่งนัหสู้ด้วยอนุภาคของพระองค์
ทำให้ศัตรูของเราถอยไป
ต้นเฟตุของความเป็นธรรมและชอบธรรม
พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

|
บทที่ 4

Waiho tona takiwā
Ko te ao mārama;
Kia whiti tōna rā
Taiāwhio noa.
Ko te hae me te ngangau
Meinga kia kore kau;
Waiho i te rongo mau
Aotearoa

Let its territory
Be ever enlightened
Throughout the land
Circling here
Let envy and dissension
Be dispelled,
Let peace reign over
Aotearoa

ขอให้อาณาเขตของตน
จงสถิตตอดกาล
ทั่วแผ่นดิน
ปล่อยให้ความอิจฉา และความขัดแย้ง
ขจัดปัดเป่า
เพื่อความสุขตลอดกาลนาน
อยู่เหนือ นิวซีแลนด์

Let our love for Thee increase,
May Thy blessings never cease,
Give us plenty, give us peace,
God defend our free land.
From dishonour and from shame,
Guard our country's spotless name,
Crown her with immortal fame,
God defend New Zealand.

ขอให้ความรักของเรา ที่มีต่อพระองค์มากขึ้น
ขอประทานพรแด่พระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด
ให้เราอุดมสมบูรณ์ ให้เราสงบสุข
พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนของเรา
จากความอับอาย และอัปยศ
รักชื่อประเทศของเรา ไร้มลทิล
สวมมงกุฎให้เธอ ด้วยชื่อเสียงเป็นอมตะ
พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

|
บทที่ 5

Tōna pai me toitū
Tika rawa, pono pū;
Tōna noho, tāna tū;
Iwi nō Ihowā.
Kaua mōna whakamā;
Kia hau te ingoa;
Kia tū hei tauira;
Aotearoa

Let its good features endure,
Let righteousness and honesty prevail
Be standing, be sitting
Among the people of God
Let it never be ashamed,
But rather, let its name be known
Thereby becoming the model to emulate
Aotearoa

ขอให้สมบัติที่ดีงานของตนยังคงอยู่
ให้มีความชอบธรรม
และซื่อสัตย์จงมีชัย
ท่ามกลางผู้คนของพระเจ้า
ปล่อยให้ตนไม่ละายต่อบาป
จึงเป็นต้นแบบให้เป็นแบบอย่าง
นิวซีแลนด์

May our mountains ever be
Freedom's ramparts on the sea,
Make us faithful unto Thee,
God defend our free land.
Guide her in the nations' van,
Preaching love and truth to man,
Working out Thy glorious plan,
God defend New Zealand.

ขอให้ภูผาเป็นของเราตลอดกาล
เชิงเทินบนท้องทะเลแห่งเสรีภาพ
ให้เราสัตร์ซื่อต่อพระองค์
พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนของเรา
นำทางให้เธอเป็นแนวหน้าของประชาชน
ป่าวประกาศด้วยความรักและคามจริงแก่มนุษย์
การทำงานตามแบบแผนอันรุ่งโรจน์ของพระองค์
พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

ข้อวิจารณ์[แก้]

มีบางส่วนวิจารณ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองของ "ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์" ว่าน่าเบื่อและไม่ตรงประเด็น[2] มีคำศัพท์และแนวคิดหลายอันที่ถูกมองว่าล้าสมัยหรือคลุมเครือ เช่น "thy", "thee", "ramparts", "assail" และ "nations' van"[2] อย่างไรก็ตาม ไม่พบเพลงใดที่นำมาทดแทนที่ยอมรับได้ในวงกว้าง และเพลงนี้ไม่ได้รับการต่อต้านขนานใหญ่[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Copyright Act 1994 No 143 (as at 01 March 2017), Public Act Contents". www.legislation.govt.nz (ภาษาอังกฤษ). Parliamentary Counsel Office. สืบค้นเมื่อ 7 September 2017.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Swarbrick, Nancy (June 2012). "National anthems – New Zealand's anthems". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. สืบค้นเมื่อ 18 October 2017.
  3. ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาอังกฤษของเนื้อร้องฉบับภาษาเมารี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]