ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์
คำแปล: พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์
God Defend New Zealand manuscript cropped.jpg
สกอร์ดนตรีของเพลงก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ เรียบเรียงโดยวูดส์ เพื่อใช้บรรเลงเข้ากับบทกวีของแบร็กเก็น
เนื้อร้องโทมัส แบร็กเก็น, พ.ศ. 2413
ทำนองจอห์น โจเซฟ วูดส์, พ.ศ. 2419
รับไปใช้พ.ศ. 2483 (เพลงประจำชาติ)
พ.ศ. 2520 (เพลงชาติ)
ตัวอย่างเสียง
ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ (บรรเลง)

ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ (อังกฤษ: God Defend New Zealand; พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์) เป็นเพลงชาติของนิวซีแลนด์ ซึ่งร้องคู่กับ ก็อดเซฟเดอะควีน ซึ่งใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของบรรดาประเทศในเครือจักรภพ ซึ่งทั้ง 2 เพลงที่กล่าวมานี้มีสถานะเป็นเพลงชาติ โดย ก็อดเซฟเดอะควีน ใช้เพลงคำนับสำหรับพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรในฐานะพระประมุขแห่งนิวซีแลนด์และพระราชวงศ์อังกฤษ ส่วน ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์ ใช้เป็นเพลงชาติ

ประวัติ[แก้]

ข้อบังคับ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

"ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์" มีเนื้อร้องทั้งหมดห้าบท, สองภาษาคือ ภาษาเมารี และ ภาษาอังกฤษ. ซึ่งคำแปลภาษาอังกฤษของเนื้อร้องฉบับภาษาเมารี มีความหมายที่แตกต่างจากเนื้อร้องของภาษาอังกฤษ. เนื้อร้องฉบับภาษาเมารี ประพันธ์ขึ้นโดย โทมัส เอช สมิทท์ แห่งโอกแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) ศาลสูงสุดแห่งอาณาจักรนิวซีแลนด์, โดยขอให้ผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ จอร์จ เอ็ดเวิร์ด เกรย์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการแปลเนื้อเพลงชาติจากภาษาเมารีเป็นภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) โดยมีศาสตราจารย์ ที่โมที คาเรตู เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว.[1]

ลิขสิทธิ์ของบทร้องภาษาอังกฤษของเพลงนี้ มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ถึง 50 ปี หลังจากการเสียชีวิตของผู้ประพันธ์เนื้อร้อง (โทมัส แบรกเก็น), i.e., ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949). โดยรัฐบาลเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ดังกล่าว. ส่วนคำแปลภาษาอังกฤษของเนื้อร้องฉบับภาษาเมารี มีอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ถึง 100 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2622 (ค.ศ. 2079)[2]

เนื้อร้องบทที่ 1 ของเพลงนี้บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ, โดยเริ่มจากบทร้องภาษาเมารีแล้วตามด้วยเนื้อร้องภาษาอังกฤษ.[ต้องการอ้างอิง] ในบางโอกาส, อาจร้องเฉพาะเนื้อร้องภาษาอังกฤษในบทที่ 1, 2 และ 5 ส่วนบทที่ 3 และ 4 น้อยครั้งที่ร้องในสองบททนี้ ส่วนเพลงชาติในงานพิธีการ อาจมีการร้องเต็มทั้ง 5 บท

ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์
เนื้อร้องภาษาเมารี คำแปลเนื้อร้องภาษาเมารี เนื้อร้องภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 (เนื้อร้องที่บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ)

E Ihowā Atua,
O ngā iwi mātou rā
Āta whakarangona;
Me aroha noa
Kia hua ko te pai;
Kia tau tō atawhai;
Manaakitia mai
Aotearoa

O Lord, God,
of all people
Listen to us,
Cherish us
May good flourish,
May your blessings flow.
Defend
Aotearoa

God of Nations at Thy feet,
In the bonds of love we meet,
Hear our voices, we entreat,
God defend our free land.
Guard Pacific's triple star
From the shafts of strife and war,
Make her praises heard afar,
God defend New Zealand.

บทที่ 2

Ōna mano tāngata
Kiri whero, kiri mā,
Iwi Māori, Pākehā,
Rūpeke katoa,
Nei ka tono ko ngā hē
Māu e whakaahu kē,
Kia ora mārire
Aotearoa

Let all people,
Red skin, white skin
Mäori, Päkehä
Gather before you
May all our wrongs, we pray,
Be forgiven
So that we might say long live
Aotearoa

Men of every creed and race,
Gather here before Thy face,
Asking Thee to bless this place,
God defend our free land.
From dissension, envy, hate,
And corruption guard our state,
Make our country good and great,
God defend New Zealand.

บทที่ 3

Tōna mana kia tū!
Tōna kaha kia ū;
Tōna rongo hei pakū
Ki te ao katoa
Aua rawa ngā whawhai
Ngā tutū e tata mai;
Kia tupu nui ai
Aotearoa

May it be forever prestigious,
May it go from strength,
to strength
May its fam spread far and wide,
Let not strife
Nor dissention ensue,
May it ever be great
Aotearoa

Peace, not war, shall be our boast,
But, should foes assail our coast,
Make us then a mighty host,
God defend our free land.
Lord of battles in Thy might,
Put our enemies to flight,
Let our cause be just and right,
God defend New Zealand.

บทที่ 4

Waiho tona takiwā
Ko te ao mārama;
Kia whiti tōna rā
Taiāwhio noa.
Ko te hae me te ngangau
Meinga kia kore kau;
Waiho i te rongo mau
Aotearoa

Let its territory
Be ever enlightened
Throughout the land
Let envy and dissension
Be dispelled,
Let peace reign
Over Aotearoa

Let our love for Thee increase,
May Thy blessings never cease,
Give us plenty, give us peace,
God defend our free land.
From dishonour and from shame,
Guard our country's spotless name,
Crown her with immortal fame,
God defend New Zealand.

บทที่ 5

Tōna pai me toitū
Tika rawa, pono pū;
Tōna noho, tāna tū;
Iwi nō Ihowā.
Kaua mōna whakamā;
Kia hau te ingoa;
Kia tū hei tauira;
Aotearoa

Let its good features endure,
Let righteousness
and honesty prevail
Among the people of God
Let it never be ashamed,
But rather, let its name be known
Thereby becoming the model to emulate
Aotearoa

May our mountains ever be
Freedom's ramparts on the sea,
Make us faithful unto Thee,
God defend our free land.
Guide her in the nations' van,
Preaching love and truth to man,
Working out Thy glorious plan,
God defend New Zealand.

แปลภาษาไทย[แก้]

ก็อดดีเฟนด์นิวซีแลนด์
แปลภาษาไทยจากภาษาเมารี แปลภาษาไทยจากภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 (เนื้อร้องที่บังคับใช้เป็นเพลงชาติฉบับราชการ)
ข้าแต่พระเจ้า

ของประชาชนทั้งปวง

จงฟังเรา

จงหวงแหนเรา

อาจเจริญได้ผลดี

อาจขอพรจากท่าน

ให้ทรงปกป้องรักษา

นิวซีแลนด์

เราผู้แนบเบื้องพระบาทของพระผู้เป็นเจ้า

ให้พันธะแห่งความรักทีเราพบกัน

ทรงได้ยินเสียงของเรา เราก็อ้อนวอน

พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนอิสระของเรา

ทรงปักรักษาดาวสามดวงแห่งแปซิฟิกนี้

ให้พ้นจากภยันตรายและสงคราม

ทำให้เธอได้กล่าวสรรเสริญยกย่องระบือไกล

พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

บทที่ 2
ขอให้ทุกคน

ผิวสีแดวก่ำ ผิวสีขาวนวล

ชาวเมารี ชาวเคเฮช

ก่อนที่ท่ามารวมใจกัน

เราขออธิษฐานเพื่อไถ่บาปของเราทั้งปวง

ได้รับการอภัยโทษ

เราได้บอกกว่าไว้ว่ามีอายุยืน

นิวซีแลนด์

ประชาชน ทุกศาสนา แอละเชื้อชาติ

มารวมตัวกันต่อหน้าพระองค์นี้

ขอพระองค์ทรงประทานพรแห่งนี้

พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนอิสระของเรา

จากความขัดแย้ง ความอิจฉา ควาชิงชัง

และทุจริต ปกป้องรัฐของเรา

ทำให้ประเทศชาติของเราดีงามและยิ่งใหญา

พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

บทที่ 3
ขอให้เป็นเกียรติตลอดกาล

ขอให้ตนมีความเข้มแข็ง

เพื่อความแข็งแกร่ง

ขอให้ครอบครัวของตนแผ่ขยายออกไปทั่วแผ่นดิน

จงอย่าวิวาทด้วยกัน

และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน

ขอให้ตนมีความยิ่งใหญ่ตลอดไป

นิวซีแลนด์

สันติภาพ ไม่ใช้อวดอ้างสงครามของเรา

แต่หากศัตรูโจมตีชายฝั่งของเรา

ขอให้เราเป็นเจ้าบ้านผู้ทรงพลัง

พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนของเรา

เจ้าแห่งนัหสู้ด้วยอนุภาคของพระองค์

ทำให้ศัตรูของเราถอยไป

ต้นเฟตุของความเป็นธรรมและชอบธรรม

พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

บทที่ 4
ขอให้อาณาเขตของตน

จงสถิตตอดกาล

ทั่วแผ่นดิน

ปล่อยให้ความอิจฉา และความขัดแย้ง

ขจัดปัดเป่า

เพื่อความสุขตลอดกาลนาน

อยู่เหนือ นิวซีแลนด์

ขอให้ความรักของเรา ที่มีต่อพระองค์มากขึ้น

ขอประทานพรแด่พระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด

ให้เราอุดมสมบูรณ์ ให้เราสงบสุข

พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนของเรา

จากความอับอาย และอัปยศ

รักชื่อประเทศของเรา ไร้มลทิล

สวมมงกุฎให้เธอ ด้วยชื่อเสียงเป็นอมตะ

พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

บทที่ 5
ขอให้สมบัติที่ดีงานของตนยังคงอยู่

ให้มีความชอบธรรม

และซื่อสัตย์จงมีชัย

ท่ามกลางผู้คนของพระเจ้า

ปล่อยให้ตนไม่ละายต่อบาป

จึงเป็นต้นแบบให้เป็นแบบอย่าง

นิวซีแลนด์

ขอให้ภูผาเป็นของเราตลอดกาล

เชิงเทินบนท้องทะเลแห่งเสรีภาพ

ให้เราสัตร์ซื่อต่อพระองค์

พระเจ้าทรงปกป้องดินแดนของเรา

นำทางให้เธอเป็นแนวหน้าของประชาชน

ป่าวประกาศด้วยความรักและคามจริงแก่มนุษย์

การทำงานตามแบบแผนอันรุ่งโรจน์ของพระองค์

พระเจ้าทรงปกป้องนิวซีแลนด์

อ้างอิง[แก้]

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ MCH-history
  2. ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาอังกฤษของเนื้อร้องฉบับภาษาเมารี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]