ผู้ใช้:Mda/ทดลองเขียน

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


  การมองเห็นเริ่มต้น: ค่าเริ่มต้นในปัจจุบันคือ autocollapse

  ในการตั้งค่าการมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบนี้ ให้ใช้พารามิเตอร์ |state= ดังนี้

  • |state=collapsed: {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อนไว้นอกเหนือจากแถบชื่อเรื่อง)
  • |state=expanded: {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
  • |state=autocollapse: {{Mda|state=autocollapse}}
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบให้เหลือแต่แถบชื่อเรื่อง เฉพาะเมื่อมีแม่แบบ {{navbar}}, {{sidebar}} หรือตารางอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะยุบได้ในหน้า
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย หากไม่มีแม่แบบอื่นที่ยุบได้ในหน้า

  หากไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ |state= ในแม่แบบในหน้านี้ การมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบจะนำมาจากพารามิเตอร์ |default= ของแม่แบบ ตัวเลือกการย่อแม่แบบ สำหรับแม่แบบในหน้านี้ กำลังใช้ตัวเลือก autocollapse


  อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยรายปี[แก้]

  อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยรายปี
  (GDP Annual Growth Rate)
  ข้อมูลโดยธนาคารโลก[1]
  ปี (พ.ศ.) ร้อยละ เหตุการณ์สำคัญ
  (ในประเทศ)
  เหตุการณ์สำคัญ
  (นอกประเทศ/ทั่วโลก)
  2525 5.35 เพิ่มขึ้น
  2526 5.58 เพิ่มขึ้น
  2527 5.75 เพิ่มขึ้น
  2528 4.65 เพิ่มขึ้น
  2529 5.53 เพิ่มขึ้น
  2530 9.52 เพิ่มขึ้น
  2531 13.29 เพิ่มขึ้น
  2532 12.19 เพิ่มขึ้น
  2533 11.17 เพิ่มขึ้น
  2534 8.56 เพิ่มขึ้น
  2535 8.08 เพิ่มขึ้น
  2536 8.25 เพิ่มขึ้น
  2537 8.00 เพิ่มขึ้น
  2538 8.12 เพิ่มขึ้น
  2539 5.65 เพิ่มขึ้น
  2540 -2.75 ลดลง วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย
  2541 -7.63 ลดลง วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย
  2542 4.57 เพิ่มขึ้น
  2543 4.46 เพิ่มขึ้น
  2544 3.44 เพิ่มขึ้น
  2545 6.15 เพิ่มขึ้น
  2546 7.19 เพิ่มขึ้น
  2547 6.29 เพิ่มขึ้น แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
  2548 4.19 เพิ่มขึ้น
  2549 4.97 เพิ่มขึ้น
  2550 5.44 เพิ่มขึ้น วิกฤตการณ์การเงิน
  2551 1.72 เพิ่มขึ้น วิกฤตการณ์การเงิน
  2552 -0.69 ลดลง ความไม่สงบทางการเมือง
  2553 7.51 เพิ่มขึ้น
  2554 0.84 เพิ่มขึ้น มหาอุทกภัย
  2555 7.24 เพิ่มขึ้น
  2556 2.69 เพิ่มขึ้น
  2557 0.98 เพิ่มขึ้น รัฐประหาร
  2558 3.13 เพิ่มขึ้น
  2559 3.44 เพิ่มขึ้น
  2560 4.18 เพิ่มขึ้น
  2561 4.19 เพิ่มขึ้น
  2562 2.23 เพิ่มขึ้น
  2563 -6.09 ลดลง การระบาดทั่วของโควิด-19
  2564 การระบาดทั่วของโควิด-19  >


  นี่คือ รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยเรียงตามรัชกาล เรียงลำดับตามระยะเวลาครองราชย์ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์จนถึงราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

  พระมหากษัตริย์ตามระยะเวลาครองราชย์
  อันดับ พระนาม ยุคสมัย/อาณาจักร พระราชสมภพ ครองราชย์ ระยะเวลา  
  ตั้งแต่ ถึง (ปี, วัน) อ้างอิง
  1 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Flag of Thailand.svg ไทย 5 ธันวาคม 2470 9 มิถุนายน 2489 13 ตุลาคม 2559 70 ปี 179 วัน
  - พระเจ้าติโลกราช[2] Seal of Lanna Chiangmai (Full).png ล้านนา 1952 1985 2030 ราว 45 ปี
  2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Siam (1855).svg กรุงสยาม 20 กันยายน 2396 1 ตุลาคม 2411 23 ตุลาคม 2453 42 ปี 22 วัน
  3 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยา 1974 1991 2031 ราว 40 ปี
  4 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 กรุงศรีอยุธยา 2015 2034 2072 ราว 38 ปี
  5 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2176 26 ตุลาคม 2199 11 กรกฎาคม 2231 31 ปี 258 วัน
  6 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) กรุงสุโขทัย 1901 1911 1942 ราว 31 ปี
  7 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กรุงสุโขทัย 1731 1781 1811 ราว 30 ปี
  8 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Flag of Thailand (1782).svg กรุงรัตนโกสินทร์ 20 มีนาคม 2280 6 เมษายน 2325 7 กันยายน 2352 27 ปี 154 วัน
  9 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Siam (1855).svg กรุงรัตนโกสินทร์ 31 มีนาคม 2331 21 กรกฎาคม 2367 2 เมษายน 2394 26 ปี 255 วัน
  10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2223 2275 2301 ราว 26 ปี
  11 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5) กรุงศรีอยุธยา 2143 2173 2199 ราว 25 ปี
  12 พระยางั่วนำถุม กรุงสุโขทัย 1809 1866 1890 ราว 24 ปี
  13 พระยาเลอไทย กรุงสุโขทัย 1805 1842 1866 ราว 24 ปี
  14 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2221 2251 2275 ราว 24 ปี
  15 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) กรุงศรีอยุธยา 1929 1967 1991 ราว 24 ปี
  16 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) กรุงสุโขทัย 1843 1890 1911 ราว 21 ปี
  17 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1) กรุงศรีอยุธยา 2059 2112 2133 ราว 21 ปี
  18 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงสุโขทัย 1780/1790 1822 1842 ราว 20 ปี
  19 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) กรุงศรีอยุธยา 1855 1893 1912 ราว 20 ปี
  20 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กรุงศรีอยุธยา 2048 2091 2111 ราว 20 ปี
  21 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) กรุงสุโขทัย 1923 1943 1962 ราว 19 ปี
  22 พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) กรุงสุโขทัย 1944 1962 1981 ราว 19 ปี
  23 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) กรุงศรีอยุธยา 1853 1913 1931 ราว 18 ปี
  24 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ 1) กรุงศรีอยุธยา 2125 2154 2171 ราว 17 ปี
  25 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Siam (1855).svg กรุงสยาม 18 ตุลาคม 2347 2 เมษายน 2394 1 ตุลาคม 2411 17 ปี 182 วัน
  26 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Thailand.svg กรุงสยาม 1 มกราคม 2424 23 ตุลาคม 2453 26 พฤศจิกายน 2468 15 ปี 34 วัน [3]
  27 สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) กรุงศรีอยุธยา 1902 1952 1967 ราว 15 ปี
  28 สมเด็จพระเพทราชา Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2175 2231 2246 ราว 15 ปี
  29 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Flag of Thailand (1817).svg กรุงรัตนโกสินทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2311 8 กันยายน 2352 21 กรกฎาคม 2367 14 ปี 317 วัน
  30 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงศรีอยุธยา 2098 29 กรกฎาคม 2133 25 เมษายน 2148 14 ปี 271 วัน
  31 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงธนบุรี 22 มีนาคม 2277 6 พฤศจิกายน 2310 6 เมษายน 2325 14 ปี 151 วัน
  32 สมเด็จพระรามราชาธิราช กรุงศรีอยุธยา 1899 1938 1952 ราว 14 ปี
  33 สมเด็จพระไชยราชาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2045 2077 2089 ราว 12 ปี
  34 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Flag of Thailand.svg ไทย 20 กันยายน 2468 2 มีนาคม 2478 9 มิถุนายน 2489 11 ปี 99 วัน
  35 พ่อขุนบานเมือง กรุงสุโขทัย 1780 1811 1812 ราว 11 ปี
  36 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Thailand.svg กรุงสยาม 8 พฤศจิกายน 2436 26 พฤศจิกายน 2468 2 มีนาคม 2478 9 ปี 96 วัน
  37 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2252 2310 7 เมษายน พ.ศ. 2310 ราว 9 ปี
  38 สมเด็จพระราเมศวร กรุงศรีอยุธยา 1885 ราว 7 ปี
  39 สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3) กรุงศรีอยุธยา 2104 25 เมษายน พ.ศ. 2148 2153 ราว 5 ปี
  40 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2204 2246 2251 ราว 5 ปี
  41 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Thailand.svg ไทย 28 กรกฎาคม 2495 13 ตุลาคม 2559 อยู่ในราชสมบัติ 5 ปี 349 วัน
  42 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) กรุงศรีอยุธยา 2040 2072 2076 ราว 4 ปี
  43 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 กรุงศรีอยุธยา 2005 2031 2034 ราว 3 ปี
  44 สมเด็จพระยอดฟ้า กรุงศรีอยุธยา 2078 2089 2091 ราว 2 ปี
  45 สมเด็จพระเชษฐาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2156 2171 2173 ราว 1 ปี 8 เดือน
  46 สมเด็จพระมหินทราธิราช กรุงศรีอยุธยา 2082 2111 2112 ราว 1 ปี
  47 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย กรุงศรีอยุธยา 2199 2199 ราว 9 เดือน
  48 สมเด็จพระรัษฎาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2072 2077 2077 ราว 5 เดือน
  49 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4) กรุงศรีอยุธยา 2153 2153 ราว 2 เดือน
  50 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7) กรุงศรีอยุธยา 2199 2199 ราว 2 เดือน 17 วัน
  51 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) กรุงศรีอยุธยา 2265 2301 2339 ราว 2 เดือน
  - ขุนวรวงศาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2049 2091 2091 42 วัน
  52 สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ กรุงศรีอยุธยา 2161 2173 2173 36 วัน
  53 สมเด็จพระเจ้าทองลัน กรุงศรีอยุธยา 1917 1931 1931 7 วัน  การมองเห็นเริ่มต้น: ค่าเริ่มต้นในปัจจุบันคือ autocollapse

  ในการตั้งค่าการมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบนี้ ให้ใช้พารามิเตอร์ |state= ดังนี้

  • |state=collapsed: {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อนไว้นอกเหนือจากแถบชื่อเรื่อง)
  • |state=expanded: {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
  • |state=autocollapse: {{Mda|state=autocollapse}}
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบให้เหลือแต่แถบชื่อเรื่อง เฉพาะเมื่อมีแม่แบบ {{navbar}}, {{sidebar}} หรือตารางอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะยุบได้ในหน้า
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย หากไม่มีแม่แบบอื่นที่ยุบได้ในหน้า

  หากไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ |state= ในแม่แบบในหน้านี้ การมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบจะนำมาจากพารามิเตอร์ |default= ของแม่แบบ ตัวเลือกการย่อแม่แบบ สำหรับแม่แบบในหน้านี้ กำลังใช้ตัวเลือก autocollapse  การมองเห็นเริ่มต้น: ค่าเริ่มต้นในปัจจุบันคือ autocollapse

  ในการตั้งค่าการมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบนี้ ให้ใช้พารามิเตอร์ |state= ดังนี้

  • |state=collapsed: {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อนไว้นอกเหนือจากแถบชื่อเรื่อง)
  • |state=expanded: {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
  • |state=autocollapse: {{Mda|state=autocollapse}}
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบให้เหลือแต่แถบชื่อเรื่อง เฉพาะเมื่อมีแม่แบบ {{navbar}}, {{sidebar}} หรือตารางอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะยุบได้ในหน้า
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย หากไม่มีแม่แบบอื่นที่ยุบได้ในหน้า

  หากไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ |state= ในแม่แบบในหน้านี้ การมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบจะนำมาจากพารามิเตอร์ |default= ของแม่แบบ ตัวเลือกการย่อแม่แบบ สำหรับแม่แบบในหน้านี้ กำลังใช้ตัวเลือก autocollapse

  คู่มือการใช้งาน
  • Although expanded here, this template is collapsed when transcluded.
  >>


  คู่มือการใช้งาน

  การมองเห็นเริ่มต้น: ค่าเริ่มต้นในปัจจุบันคือ autocollapse

  ในการตั้งค่าการมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบนี้ ให้ใช้พารามิเตอร์ |state= ดังนี้

  • |state=collapsed: {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อนไว้นอกเหนือจากแถบชื่อเรื่อง)
  • |state=expanded: {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
  • |state=autocollapse: {{Mda|state=autocollapse}}
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบให้เหลือแต่แถบชื่อเรื่อง เฉพาะเมื่อมีแม่แบบ {{navbar}}, {{sidebar}} หรือตารางอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะยุบได้ในหน้า
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย หากไม่มีแม่แบบอื่นที่ยุบได้ในหน้า

  หากไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ |state= ในแม่แบบในหน้านี้ การมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบจะนำมาจากพารามิเตอร์ |default= ของแม่แบบ ตัวเลือกการย่อแม่แบบ สำหรับแม่แบบในหน้านี้ กำลังใช้ตัวเลือก autocollapse

  Usage

  See also

  แม่แบบ:Infobox language/quilt  >>


  การมองเห็นเริ่มต้น: ค่าเริ่มต้นในปัจจุบันคือ autocollapse

  ในการตั้งค่าการมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบนี้ ให้ใช้พารามิเตอร์ |state= ดังนี้

  • |state=collapsed: {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อนไว้นอกเหนือจากแถบชื่อเรื่อง)
  • |state=expanded: {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
  • |state=autocollapse: {{Mda|state=autocollapse}}
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบให้เหลือแต่แถบชื่อเรื่อง เฉพาะเมื่อมีแม่แบบ {{navbar}}, {{sidebar}} หรือตารางอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะยุบได้ในหน้า
   • เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย หากไม่มีแม่แบบอื่นที่ยุบได้ในหน้า

  หากไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ |state= ในแม่แบบในหน้านี้ การมองเห็นเริ่มต้นของแม่แบบจะนำมาจากพารามิเตอร์ |default= ของแม่แบบ ตัวเลือกการย่อแม่แบบ สำหรับแม่แบบในหน้านี้ กำลังใช้ตัวเลือก autocollapse


  1. ธนาคารโลก. "GDP growth (annual %) World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=TH&start=1989 2564. สืบค้น 6 กันยายน 2564.
  2. กษัตริย์แห่งล้านนาที่ครองราชย์นานที่สุด
  3. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol. Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.