ผู้ใช้:Mda/ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยรายปี[แก้]

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยรายปี
(GDP Annual Growth Rate)
ข้อมูลโดยธนาคารโลก[1]
ปี (พ.ศ.) ร้อยละ เหตุการณ์สำคัญ
(ในประเทศ)
เหตุการณ์สำคัญ
(นอกประเทศ/ทั่วโลก)
2525 5.35 เพิ่มขึ้น
2526 5.58 เพิ่มขึ้น
2527 5.75 เพิ่มขึ้น
2528 4.65 เพิ่มขึ้น
2529 5.53 เพิ่มขึ้น
2530 9.52 เพิ่มขึ้น
2531 13.29 เพิ่มขึ้น
2532 12.19 เพิ่มขึ้น
2533 11.17 เพิ่มขึ้น
2534 8.56 เพิ่มขึ้น
2535 8.08 เพิ่มขึ้น
2536 8.25 เพิ่มขึ้น
2537 8.00 เพิ่มขึ้น
2538 8.12 เพิ่มขึ้น
2539 5.65 เพิ่มขึ้น
2540 -2.75 ลดลง วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย
2541 -7.63 ลดลง วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย
2542 4.57 เพิ่มขึ้น
2543 4.46 เพิ่มขึ้น
2544 3.44 เพิ่มขึ้น
2545 6.15 เพิ่มขึ้น
2546 7.19 เพิ่มขึ้น
2547 6.29 เพิ่มขึ้น แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
2548 4.19 เพิ่มขึ้น
2549 4.97 เพิ่มขึ้น
2550 5.44 เพิ่มขึ้น วิกฤตการณ์การเงิน
2551 1.72 เพิ่มขึ้น วิกฤตการณ์การเงิน
2552 -0.69 ลดลง ความไม่สงบทางการเมือง
2553 7.51 เพิ่มขึ้น
2554 0.84 เพิ่มขึ้น มหาอุทกภัย
2555 7.24 เพิ่มขึ้น
2556 2.69 เพิ่มขึ้น
2557 0.98 เพิ่มขึ้น รัฐประหาร
2558 3.13 เพิ่มขึ้น
2559 3.44 เพิ่มขึ้น
2560 4.18 เพิ่มขึ้น
2561 4.19 เพิ่มขึ้น
2562 2.23 เพิ่มขึ้น
2563 -6.09 ลดลง การระบาดทั่วของโควิด-19
2564 การระบาดทั่วของโควิด-19>


นี่คือ รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยเรียงตามรัชกาล เรียงลำดับตามระยะเวลาครองราชย์ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์จนถึงราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์ตามระยะเวลาครองราชย์
อันดับ พระนาม ยุคสมัย/อาณาจักร พระราชสมภพ ครองราชย์ ระยะเวลา  
ตั้งแต่ ถึง (ปี, วัน) อ้างอิง
1 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Flag of Thailand.svg ไทย 5 ธันวาคม 2470 9 มิถุนายน 2489 13 ตุลาคม 2559 70 ปี 179 วัน [2]
- พระเจ้าติโลกราช[3] Seal of Lanna Chiangmai (Full).png ล้านนา 1952 1985 2030 ราว 45 ปี [4]
2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Siam (1855).svg กรุงสยาม 20 กันยายน 2396 1 ตุลาคม 2411 23 ตุลาคม 2453 42 ปี 22 วัน [5]
3 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยา 1974 1991 2031 ราว 40 ปี [6]
4 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 กรุงศรีอยุธยา 2015 2034 2072 ราว 38 ปี [7]
5 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2176 26 ตุลาคม 2199 11 กรกฎาคม 2231 31 ปี 258 วัน [8]
6 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไท) กรุงสุโขทัย 1901 1911 1942 ราว 31 ปี [9]
7 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กรุงสุโขทัย 1731 1781 1811 ราว 30 ปี [10]
8 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Flag of Thailand (1782).svg กรุงรัตนโกสินทร์ 20 มีนาคม 2280 6 เมษายน 2325 7 กันยายน 2352 27 ปี 154 วัน [11]
9 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Siam (1855).svg กรุงรัตนโกสินทร์ 31 มีนาคม 2331 21 กรกฎาคม 2367 2 เมษายน 2394 26 ปี 255 วัน [12]
10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2223 2275 2301 ราว 26 ปี [13]
11 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5) กรุงศรีอยุธยา 2143 2173 2199 ราว 25 ปี [14]
12 พระยางั่วนำถุม กรุงสุโขทัย 1809 1866 1890 ราว 24 ปี [15]
13 พระยาเลอไทย กรุงสุโขทัย 1805 1842 1866 ราว 24 ปี [16]
14 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2221 2251 2275 ราว 24 ปี [17]
15 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) กรุงศรีอยุธยา 1929 1967 1991 ราว 24 ปี [18]
16 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) กรุงสุโขทัย 1843 1890 1911 ราว 21 ปี [19]
17 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1) กรุงศรีอยุธยา 2059 2112 2133 ราว 21 ปี [20]
18 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กรุงสุโขทัย 1780/1790 1822 1842 ราว 20 ปี [21]
19 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) กรุงศรีอยุธยา 1855 1893 1912 ราว 20 ปี [22]
20 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กรุงศรีอยุธยา 2048 2091 2111 ราว 20 ปี [23]
21 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) กรุงสุโขทัย 1923 1943 1962 ราว 19 ปี [24]
22 พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) กรุงสุโขทัย 1944 1962 1981 ราว 19 ปี [25]
23 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) กรุงศรีอยุธยา 1853 1913 1931 ราว 18 ปี [26]
24 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ 1) กรุงศรีอยุธยา 2125 2154 2171 ราว 17 ปี [27]
25 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Siam (1855).svg กรุงสยาม 18 ตุลาคม 2347 2 เมษายน 2394 1 ตุลาคม 2411 17 ปี 182 วัน [28]
26 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Thailand.svg กรุงสยาม 1 มกราคม 2424 23 ตุลาคม 2453 26 พฤศจิกายน 2468 15 ปี 34 วัน [29]
27 สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) กรุงศรีอยุธยา 1902 1952 1967 ราว 15 ปี [30]
28 สมเด็จพระเพทราชา Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2175 2231 2246 ราว 15 ปี [31]
29 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Flag of Thailand (1817).svg กรุงรัตนโกสินทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2311 8 กันยายน 2352 21 กรกฎาคม 2367 14 ปี 317 วัน [32]
30 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรุงศรีอยุธยา 2098 29 กรกฎาคม 2133 25 เมษายน 2148 14 ปี 271 วัน [33]
31 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงธนบุรี 22 มีนาคม 2277 6 พฤศจิกายน 2310 6 เมษายน 2325 14 ปี 151 วัน [34]
32 สมเด็จพระรามราชาธิราช กรุงศรีอยุธยา 1899 1938 1952 ราว 14 ปี [35]
33 สมเด็จพระไชยราชาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2045 2077 2089 ราว 12 ปี [36]
34 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Flag of Thailand.svg ไทย 20 กันยายน 2468 2 มีนาคม 2478 9 มิถุนายน 2489 11 ปี 99 วัน [37]
35 พ่อขุนบานเมือง กรุงสุโขทัย 1780 1811 1812 ราว 11 ปี [38]
36 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Thailand.svg กรุงสยาม 8 พฤศจิกายน 2436 26 พฤศจิกายน 2468 2 มีนาคม 2478 9 ปี 96 วัน [39]
37 สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2252 2310 7 เมษายน พ.ศ. 2310 ราว 9 ปี [40]
38 สมเด็จพระราเมศวร กรุงศรีอยุธยา 1885 ราว 7 ปี [41]
39 สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3) กรุงศรีอยุธยา 2104 25 เมษายน พ.ศ. 2148 2153 ราว 5 ปี [42]
40 สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg กรุงศรีอยุธยา 2204 2246 2251 ราว 5 ปี [43]
41 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Flag of Thailand.svg ไทย 28 กรกฎาคม 2495 13 ตุลาคม 2559 อยู่ในราชสมบัติ 5 ปี 13 วัน [44]
42 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) กรุงศรีอยุธยา 2040 2072 2076 ราว 4 ปี [45]
43 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 กรุงศรีอยุธยา 2005 2031 2034 ราว 3 ปี
44 สมเด็จพระยอดฟ้า กรุงศรีอยุธยา 2078 2089 2091 ราว 2 ปี
45 สมเด็จพระเชษฐาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2156 2171 2173 ราว 1 ปี 8 เดือน [46]
46 สมเด็จพระมหินทราธิราช กรุงศรีอยุธยา 2082 2111 2112 ราว 1 ปี
47 สมเด็จเจ้าฟ้าไชย กรุงศรีอยุธยา 2199 2199 ราว 9 เดือน
48 สมเด็จพระรัษฎาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2072 2077 2077 ราว 5 เดือน
49 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4) กรุงศรีอยุธยา 2153 2153 ราว 2 เดือน
50 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7) กรุงศรีอยุธยา 2199 2199 ราว 2 เดือน 17 วัน
51 สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) กรุงศรีอยุธยา 2265 2301 2339 ราว 2 เดือน
- ขุนวรวงศาธิราช กรุงศรีอยุธยา 2049 2091 2091 42 วัน
52 สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ กรุงศรีอยุธยา 2161 2173 2173 36 วัน
53 สมเด็จพระเจ้าทองลัน กรุงศรีอยุธยา 1917 1931 1931 7 วันหอศิลป์ภาพเหมือนแห่งชาติ
National Portrait Gallery
National Portrait Gallery (40400017530).jpg
The gallery's main entrance in 2018
Mda/ทดลองเขียนตั้งอยู่ในCentral London
Mda/ทดลองเขียน
Location within central London
ก่อตั้ง1856; 165 ปีที่แล้ว (1856)
ที่ตั้งLondon, WC2
United Kingdom
พิกัดภูมิศาสตร์51°30′34″N 0°07′41″W / 51.5094°N 0.1281°W / 51.5094; -0.1281พิกัดภูมิศาสตร์: 51°30′34″N 0°07′41″W / 51.5094°N 0.1281°W / 51.5094; -0.1281
ขนาดผลงาน195,000 portraits
จำนวนผู้เยี่ยมชม1,619,694 (2019)[47]
ผู้อำนวยการNicholas Cullinan[49]
ขนส่งมวลชนที่เข้าถึงAdd→{{rail-interchange}} Charing Cross
London Underground แม่แบบ:Lus; แม่แบบ:Lus; แม่แบบ:Lus
เว็บไซต์npg.org.uk

The National Portrait Gallery (NPG) is an art gallery in London housing a collection of portraits of historically important and famous British people. It was the first portrait gallery in the world when it opened in 1856.[50] The gallery moved in 1896 to its current site at St Martin's Place, off Trafalgar Square, and adjoining the National Gallery. It has been expanded twice since then. The National Portrait Gallery also has regional outposts at Beningbrough Hall in Yorkshire and Montacute House in Somerset. It is unconnected to the Scottish National Portrait Gallery in Edinburgh, with which its remit overlaps. The gallery is a non-departmental public body sponsored by the Department for Digital, Culture, Media and Sport.

หมายเหตุถึงผู้เขียนเรื่องวิธีจัดการความสามารถในการยุบ:

 • ใช้ {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน)
 • ใช้ {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
 • ใช้ {{Mda|state=autocollapse}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน) เฉพาะเมื่อมีแม่แบบประเภทเดียวกันอื่นในหน้า (เป็นค่าโดยปริยาย)หมายเหตุถึงผู้เขียนเรื่องวิธีจัดการความสามารถในการยุบ:

 • ใช้ {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน)
 • ใช้ {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
 • ใช้ {{Mda|state=autocollapse}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน) เฉพาะเมื่อมีแม่แบบประเภทเดียวกันอื่นในหน้า (เป็นค่าโดยปริยาย)

คู่มือการใช้งาน
 • Although expanded here, this template is collapsed when transcluded.
>>


คู่มือการใช้งาน

หมายเหตุถึงผู้เขียนเรื่องวิธีจัดการความสามารถในการยุบ:

 • ใช้ {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน)
 • ใช้ {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
 • ใช้ {{Mda|state=autocollapse}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน) เฉพาะเมื่อมีแม่แบบประเภทเดียวกันอื่นในหน้า (เป็นค่าโดยปริยาย)

Usage

See also

แม่แบบ:Infobox language/quilt>>


หมายเหตุถึงผู้เขียนเรื่องวิธีจัดการความสามารถในการยุบ:

 • ใช้ {{Mda|state=collapsed}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน)
 • ใช้ {{Mda|state=expanded}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพขยาย (เห็นได้ทั้งหมด)
 • ใช้ {{Mda|state=autocollapse}} เพื่อแสดงแม่แบบนี้ในสภาพยุบ (ซ่อน) เฉพาะเมื่อมีแม่แบบประเภทเดียวกันอื่นในหน้า (เป็นค่าโดยปริยาย)


 1. ธนาคารโลก. "GDP growth (annual %) World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=TH&start=1989 2564. สืบค้น 6 กันยายน 2564.
 2. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 3. กษัตริย์แห่งล้านนาที่ครองราชย์นานที่สุด
 4. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 5. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 6. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 7. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 8. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 9. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 10. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 11. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 12. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 13. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 14. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 15. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 16. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 17. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 18. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 19. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 20. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 21. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 22. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 23. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 24. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 25. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 26. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 27. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 28. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 29. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 30. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 31. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 32. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 33. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 34. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 35. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 36. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 37. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 38. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 39. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 40. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 41. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 42. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 43. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 44. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 45. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 46. Crossette, Barbara (2016-10-13). "Bhumibol Adulyadej, 88, People's King of Thailand, Dies After 7-Decade Reign". The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN 0362-4331. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 47. "ALVA - Association of Leading Visitor Attractions". www.alva.org.uk. สืบค้นเมื่อ 23 October 2020.
 48. Top 100 Art Museum Attendance, The Art Newspaper, 2015. Retrieved on 10 October 2015.
 49. Pes, Javier (6 January 2015). "National Portrait Gallery lures Met curator back to London". The Art Newspaper. สืบค้นเมื่อ 6 January 2015.
 50. "National Portrait Gallery: About". ARTINFO. 2008. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 4 ธันวาคม 2008. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2008. Cite journal requires |journal= (help)