เชอวาเลีย เดอ ฟอบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โกลด เดอ ฟอร์แบ็ง-การ์ดาน
เชอวาเลีย เดอ ฟอบัง ในเครื่องแต่งกายแบบขุนนางสยาม ที่ตำแหน่ง "ออกพระศักดิสงคราม"

โกลด เดอ ฟอร์แบ็ง-การ์ดาน (ฝรั่งเศส: Claude de Forbin-Gardanne) หรือ เชอวาเลีย เดอ ฟอบัง (ฝรั่งเศส: Chevalier de Forbin) เป็นนายเรือโทชาวฝรั่งเศส เข้ามากับคณะทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เพื่อมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ. 2228 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตรัสขอฟอบังไว้รับราชการ แล้วทรงตั้งให้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ต่อมามีบรรณาศักดิ์เป็น ออกพระศักดิ์สงคราม