อาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อัศวินแห่งโชมงทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง (ฝรั่งเศส: Alexandre, Chevalier de Chaumont; /อาแล็กซ็องดร์ เชอวาลีเย เดอ โชมง/) หรือรู้จักกันในไทยโดยตำแหน่งของเขาว่า เชอวาลีเยเดอโชมง ("อัศวินแห่งโชมง") เกิดใน พ.ศ. 2183 ณ กรุงปารีส และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2253 ณ กรุงปารีสเช่นกัน

อาแล็กซ็องดร์เป็นข้าราชการชาวฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชทูต ตำแหน่ง "อัศวินแห่งโชมง" ไปยังกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะทูตพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสครั้งนี้ นอกจากอาแล็กซ็องดร์แล้วยังประกอบด้วยบาทหลวงโรมันคาทอลิก ได้แก่ บาทหลวงฟร็องซัว-ตีมอเลอง เดอ ชัวซี (François-Timoléon de Choisy) บาทหลวงกี ตาชาร์ (Guy Tachard) พร้อมด้วยบาทหลวงเบนีญ วาเช (Bénigne Vachet) จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส คณะทูตที่นำโดยอาแล็กซ็องดร์ครั้งนี้เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะทูตที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงส่งมาก่อนหน้านี้อันมีเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) หรือ "ราชทูตลิ้นทอง" นำไปเมื่อ พ.ศ. 2226[1]

อาแล็กซ็องดร์ได้พยายามชักชวนให้สมเด็จพระนารายณ์เข้ารีตเป็นคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก เพื่อให้การเจรจาทำสัญญาทางการค้าสำคัญหลายฉบับเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น แต่การนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

อาแล็กซ็องดร์ได้บันทึกความเป็นอยู่ของบ้านเมืองสยามในครั้งนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การศึกษาหลายด้านในปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Asia in the Making of Europe By Donald F. Lach, p.253 [1]