สภาขุนนาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาขุนนางแห่งสหราชอาณาจักร
The House of Lords of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภท สภาสูง เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร
ผู้บริหาร
ประธานสภา บารอนเนสฟรานเซส ดี ซูซา (Baroness Frances D'Souza)
ตั้งแต่ 1 กันยายน ค.ศ. 2011
ผู้นำสภา โธมัส กัลเบรธ (Thomas Galbraith) ([[Conservative]])
ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
ผู้นำ(เงา)สภา บารอนเนส เจเนท รอยัล (Baroness Janet Royall) ([[Labour]])
ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
โครงสร้าง
สมาชิก 788 ที่นั่ง
(+21 ที่นั่งที่ใช้สิทธิลาไม่เข้าร่วมประชุม หรือสมาชิกที่ไม่เข้าเกณฑ์การเข้าประชุม)
กลุ่มการเมือง

ฝ่ายรัฐบาล

ฝ่ายค้าน

  •      Lab (239)

พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ที่ประชุม
250px
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์
เว็บไซต์
http://www.parliament.uk/lords/

สภาขุนนาง[1] (อังกฤษ: House of Lords) เป็น สภาสูงในรัฐสภาแห่งอังกฤษ ประกอบด้วยสมาชิกสภาขุนนาง ซึ่งในภาษาอังกฤษเดิมเรียกว่า "Peer" และปัจจุบันว่า "Lord" ทั้งหมดกว่าเจ็ดร้อยคน ทุกคนมาจากการแต่งตั้ง เข้าคู่กับ สภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่าง สมาชิกสภาสามัญชนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง

สภาขุนนางจะแยกเป็นอิสระจากสภาสามัญชน โดยมีอำนาจถ่วงดุลและตรวจสอบการทำงานของรัฐสภา โดยเฉพาะการพิจารณาเพื่อผ่านร่างกฎหมาย โดยสภาขุนนางมีอำนาจที่จะระงับการบังคับใช้กฎหมายได้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้รัฐบาล สภาสามัญชน และประชาชนร่วมกันพิจารณาถึงความจำเป็นของร่างกฎหมายนั้นๆอย่างรอบคอบ สภาขุนนางยังมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ และป้องกันมิให้มีกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งในประเทศอื่นๆ จะมีศาลรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่แทน

สภาชิกสภาขุนนางแบ่งเป็นสี่ประเภท คือ

  1. ขุนนางตลอดชีพ (Life Peers) - มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และจะดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิต ปัจจุบัน สมาชิกประเภทนี้มีจำนวนมากที่สุด
  2. ขุนนางสืบตระกูล (Hereditary Peers) - มาจากการสืบทอดตำแหน่งทางสายโลหิต เดิมสภาขุนนางมีแต่สมาชิกประเภทนี้เท่านั้น ในสมัยหลัง ๆ สมาชิกประเภทนี้ลดจำนวนลง โดย "พระราชบัญญัติรัฐสภา ค.ศ. 1999" (Parliament Act 1999) กำหนดให้มีเพียงเก้าสิบสองคนเท่านั้น ในการนี้ ให้เก้าสิบคนมาจากการสรรหาโดยสมาชิกสืบตระกูลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว อีกสองคน คือ "สมุหพระราชวัง" (Great Lord Chamberlain) และ "สมุหพระราชมนเทียร" (Grand Marshal)
  3. ขุนนางฝ่ายศาสนา (Spiritual Peers) - มาจากตัวแทนของศาสนา เช่น บิชอปและอาร์ชบิชอปต่าง ๆ (ต้องมาจากคริสตจักรแห่งอังกฤษเท่านั้น
  4. ขุนนางกฎหมาย (Law Lords) - เป็นสมาชิกที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และทำหน้าที่เป็นตุลาการศาสสูงสุดของสหราชอาณาจักรด้วย มียี่สิบหกคน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]