สภาขุนนาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาขุนนางแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทสภาสูง เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร
ผู้บริหาร
ประธานสภาบารอนเนสฟรานเซส ดี ซูซา (Baroness Frances D'Souza)
ตั้งแต่ 1 กันยายน ค.ศ. 2011
ผู้นำสภาโธมัส กัลเบรธ (Thomas Galbraith) ([[Conservative]])
ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
ผู้นำ(เงา)สภาบารอนเนส เจเนท รอยัล (Baroness Janet Royall) ([[Labour]])
ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
โครงสร้าง
สมาชิก788 ที่นั่ง
(+21 ที่นั่งที่ใช้สิทธิลาไม่เข้าร่วมประชุม หรือสมาชิกที่ไม่เข้าเกณฑ์การเข้าประชุม)
กลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาล

ฝ่ายค้าน

  •      Lab (239)

พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ที่ประชุม
ผนังห้องตกแต่งด้วยไม้ มีเพดานที่สูงโปร่ง ประกอบด้วยเบาะที่นั่งสีแดงชาด และบัลลังก์สีทอง
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์
เว็บไซต์
http://www.parliament.uk/lords/

สภาขุนนาง[1] (อังกฤษ: House of Lords) เป็น สภาสูงในรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ประกอบด้วยขุนนางมีบรรดาศักดิ์จำนวนเจ็ดถึงแปดร้อยคน ทุกคนมาจากการแต่งตั้งและสืบตระกูล ทำหน้าที่ร่วมกับกับสภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่างซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดจากการเลือกตั้ง

สภาขุนนางจะแยกเป็นอิสระจากสภาสามัญชน โดยมีอำนาจถ่วงดุลและตรวจสอบการทำงานของรัฐสภา โดยเฉพาะการพิจารณาเพื่อผ่านร่างกฎหมาย โดยสภาขุนนางมีอำนาจที่จะระงับการบังคับใช้กฎหมายได้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้รัฐบาล สภาสามัญชน และประชาชนร่วมกันพิจารณาถึงความจำเป็นของร่างกฎหมายนั้นๆอย่างรอบคอบ สภาขุนนางยังมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ และป้องกันมิให้มีกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งในประเทศอื่นๆ จะมีศาลรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่แทน

สภาชิกสภาขุนนางแบ่งเป็นสี่ประเภท คือ

  1. ขุนนางตลอดชีพ (Life Peers) - มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และจะดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิต ปัจจุบัน สมาชิกประเภทนี้มีจำนวนมากที่สุด
  2. ขุนนางสืบตระกูล (Hereditary Peers) - มาจากการสืบทอดตำแหน่งทางสายโลหิต เดิมสภาขุนนางมีแต่สมาชิกประเภทนี้เท่านั้น ในสมัยหลัง ๆ สมาชิกประเภทนี้ลดจำนวนลง โดย "พระราชบัญญัติรัฐสภา ค.ศ. 1999" (Parliament Act 1999) กำหนดให้มีเพียงเก้าสิบสองคนเท่านั้น ในการนี้ ให้เก้าสิบคนมาจากการสรรหาโดยสมาชิกสืบตระกูลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว อีกสองคน คือ "สมุหพระราชวัง" (Great Lord Chamberlain) และ "สมุหพระราชมนเทียร" (Grand Marshal)
  3. ขุนนางฝ่ายศาสนา (Spiritual Peers) - มาจากตัวแทนของศาสนา เช่น บิชอปและอาร์ชบิชอปต่าง ๆ (ต้องมาจากคริสตจักรแห่งอังกฤษเท่านั้น
  4. ขุนนางกฎหมาย (Law Lords) - เป็นสมาชิกที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และทำหน้าที่เป็นตุลาการศาสสูงสุดของสหราชอาณาจักรด้วย มียี่สิบหกคน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]