สภาขุนนาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาขุนนางแห่งสหราชอาณาจักร
House of Lords of the United Kingdom
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทสภาสูง เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร
ผู้บริหาร
ประธานสภาบารอน นอร์มัน ฟอลเลอร์ (Baron Peter Norman Fowler)
ตั้งแต่ 1 กันยายน ค.ศ. 2016
รองประธานสภาอาวุโสจอนห์ แมคฟาลว์ บารอนแห่งอัลคลุยธ์ (John McFall, Baron of Alcluith)
ตั้งแต่ 1 กันยายน ค.ศ. 2016
ผู้นำสภานาตาลี อีแวนส์ บารอนเนสแห่งโบวส์พาร์ค (Natalie Evans, Baroness of Bowes Park) (พรรคอนุรักษนิยม)
ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2016
ผู้นำ(เงา)สภาแองเจลลา สมิทธ์ บารอนเนสแห่งบาซิลดอน (Angela Smith, Baroness of Basildon) (พรรคแรงงาน)
ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2015
โครงสร้าง
สมาชิก793 ที่นั่ง
กลุ่มการเมืองฝ่ายรัฐบาล

พรรคร่วมรัฐบาล

ฝ่ายค้าน

กลุ่มอื่นๆ

Lord Spiritual

Crossbenchers

ที่ประชุม
ผนังห้องตกแต่งด้วยไม้ มีเพดานที่สูงโปร่ง ประกอบด้วยเบาะที่นั่งสีแดงชาด และบัลลังก์สีทอง
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์
เว็บไซต์
http://www.parliament.uk/lords/

สภาขุนนาง[1] (อังกฤษ: House of Lords) เป็น สภาสูงในรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า คณะขุนนางฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรผู้ทรงเกียรติแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือในที่ประชุมรัฐสภา (the Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled) ประกอบด้วยขุนนางมีบรรดาศักดิ์จำนวนเจ็ดถึงแปดร้อยคน ทุกคนมาจากการแต่งตั้งและสืบตระกูล ทำหน้าที่ร่วมกับกับสภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่างซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดจากการเลือกตั้ง

สภาขุนนางจะแยกเป็นอิสระจากสภาสามัญชน โดยมีอำนาจถ่วงดุลและตรวจสอบการทำงานของรัฐสภา โดยเฉพาะการพิจารณาเพื่อผ่านร่างกฎหมาย โดยสภาขุนนางมีอำนาจที่จะระงับการบังคับใช้กฎหมายได้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้รัฐบาล สภาสามัญชน และประชาชนร่วมกันพิจารณาถึงความจำเป็นของร่างกฎหมายนั้นๆอย่างรอบคอบ สภาขุนนางยังมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ และป้องกันมิให้มีกฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งในประเทศอื่นๆ จะมีศาลรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่แทน

สภาชิกสภาขุนนางแบ่งเป็นสี่ประเภท คือ

  1. ขุนนางตลอดชีพ (Life Peers) - มาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี และจะดำรงตำแหน่งไปตลอดชีวิต ปัจจุบัน สมาชิกประเภทนี้มีจำนวนมากที่สุด
  2. ขุนนางสืบตระกูล (Hereditary Peers) - มาจากการสืบทอดตำแหน่งทางสายโลหิต เดิมสภาขุนนางมีแต่สมาชิกประเภทนี้เท่านั้น ในสมัยหลัง ๆ สมาชิกประเภทนี้ลดจำนวนลง โดย "พระราชบัญญัติรัฐสภา ค.ศ. 1999" (Parliament Act 1999) กำหนดให้มีเพียงเก้าสิบสองคนเท่านั้น ในการนี้ ให้เก้าสิบคนมาจากการสรรหาโดยสมาชิกสืบตระกูลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว อีกสองคน คือ "สมุหพระราชวัง" (Great Lord Chamberlain) และ "สมุหพระราชมนเทียร" (Grand Marshal)
  3. ขุนนางฝ่ายศาสนา (Spiritual Peers) - มาจากตัวแทนของศาสนา เช่น บิชอปและอาร์ชบิชอปต่าง ๆ (ต้องมาจากคริสตจักรแห่งอังกฤษเท่านั้น
  4. ขุนนางกฎหมาย (Law Lords) - เป็นสมาชิกที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และทำหน้าที่เป็นตุลาการศาสสูงสุดของสหราชอาณาจักรจนถึง พ.ศ. 2552 มียี่สิบหกคน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]