ประเทศไทยใน พ.ศ. 2535

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2535
ดูเพิ่ม:

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 211 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 47 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้นำ[แก้]

เหตุการณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ข่าวดังข้ามเวลา : สีชัง…นาวาวิโยค". youtube.com. สำนักข่าวไทย. 2016-11-14. สืบค้นเมื่อ 2020-04-12.
 2. "ความเป็นมา (กรมคุมประพฤติ)". probation.go.th. กรมคุมประพฤติ. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.
 3. "เกี่ยวกับ คพ". pcd.go.th. กรมควบคุมมลพิษ. 2022-06-01. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.
 4. "เกี่ยวกับกรม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)". deqp.go.th. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.
 5. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ [ยุบสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจัดตั้ง กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขึ้นแทน เปลี่ยนชื่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]" (PDF). ratchakitcha.soc.go.th. ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.
 6. "8 เมษายน วันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์". mnre.go.th. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2022-04-08. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.
 7. "พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕" (PDF). ratchakitcha.soc.go.th. ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 2022-08-06.
 8. "อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท". finearts.go.th. กรมศิลปากร. สืบค้นเมื่อ 2022-08-06.
 9. "28 ปีที่จากไป พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทย". springnews.co.th. สปริงนิวส์. 2020-06-13. สืบค้นเมื่อ 2022-08-07.
 10. "งานพระราชทานเพลิงศพ พุ่มพวง ดวงจันทร์ 25 กรกฎาคม 2535 วัดทับกระดาน". youtube.com. 2022-06-08. สืบค้นเมื่อ 2022-08-07.
 11. "พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535". youtube.com. 2021-08-15. สืบค้นเมื่อ 2022-08-07.
 12. "ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง รฟม". mrta.co.th. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.
 13. "31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า". khohongcity.go.th. เทศบาลเมืองคอหงส์. สืบค้นเมื่อ 2022-08-06.
 14. "ทำเนียบนายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)". thaigov.go.th. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.
 15. กองบรรณาธิการมติชน. "พายุ "แองเจล่า" ถล่มภาคใต้". 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน, หน้า 202
 16. "อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว". thai.tourismthailand.org. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 2022-08-06.
 17. "อุทยานแห่งชาติหาดวนกร". thai.tourismthailand.org. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 2022-08-06.
 18. "รายชื่ออุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน". สำนักอุทยานแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 2022-08-06.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]