สมเด็จพระเจ้ารามราชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สมเด็จพระรามราชาธิราช)
บทความนี้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ารามราชา สำหรับพระยารามพระองค์อื่น ดูที่ พระยาราม
สมเด็จพระเจ้ารามราชา

พระอิสริยยศ พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์ ราชวงศ์อู่ทอง
ครองราชย์ พ.ศ. 1938 - 1952
รัชกาล 15 ปี
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราเมศวร
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระอินทราชา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 1899
สวรรคต ไม่ปรากฏ
พระราชบิดา สมเด็จพระราเมศวร
พระราชมารดา ไม่ปรากฏพระนาม

สมเด็จพญารามเจ้า หรือ สมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 5 แห่ง อาณาจักรอยุธยา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1938 - 1952 (15 ปี)

พระราชประวัติ[แก้]

สมเด็จพญารามเจ้า มีพระนามเดิมว่าเจ้าพญาราม เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ. 1899 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวร ครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดาที่เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1938 ขณะมีพระชนมายุได้ประมาณ 21 พรรษา[1]

ในรัชสมัยของพระองค์ กรุงศรีอยุธยาเป็นปกติสุข มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับจักรวรรดิต้าหมิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 1940 ทำให้อยุธยาเริ่มรับอิทธิพลจากจีนทั้งทางค้า การเมือง วัฒนธรรม และกฎหมาย[1] ด้านความมั่นคงก็โปรดให้ยกทัพไปตีอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัย แต่ไม่สำเร็จ

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ระบุว่าในปลายรัชสมัย พระองค์พิโรธเจ้าเสนาบดีถึงกับรับสั่งให้จับกุม แต่เจ้าเสนาบดีหนีรอดไปอยู่ฟากปท่าคูจาม แล้วกราบทูลเชิญสมเด็จพระอินทราชาผู้ครองเมืองสุพรรณบุรี (สังคีติยวงศ์ระบุว่าเป็นพระเจ้าลุงของพระเจ้ารามราชา) ว่าจะยึดกรุงศรีอยุธยาถวาย เมื่อสมเด็จพระอินทราชาเสด็จถึง เจ้าเสนาบดีก็เข้าปล้นพระนครศรีอยุธยาได้ แล้วทูลเชิญสมเด็จพระอินทราชาขึ้นเสวยราชสมบัติ ส่วนสมเด็จพญารามเจ้าโปรดให้ไปกินเมืองปท่าคูจาม[2] แต่สังคีติยวงศ์ระบุว่าถูกสำเร็จโทษ[3]

รายการอ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
  1. 1.0 1.1 นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 61
  2. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), หน้า 393-4
  3. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 62
บรรณานุกรม

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้ารามราชา ถัดไป
สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ 2)
(ราชวงศ์อู่ทอง)

(พ.ศ. 1931 - พ.ศ. 1938)
2leftarrow.png Seal of Ayutthaya (King Narai).png
พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
(ราชวงศ์อู่ทอง)

(พ.ศ. 1938 - 1952)
2rightarrow.png สมเด็จพระอินทราชา
(ราชวงศ์สุพรรณภูมิ)

(พ.ศ. 1952 - 1967)