ภาษาฮัตติก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษาฮัตติก เป็นภาษาที่ใช้พูดในเอเชียน้อยระหว่าง 2,457 – 1,457 ปีก่อนพุทธศักราช ก่อนการเข้ามาของชาวฮิตไตต์ เมื่อชาวฮิตไตต์เขามาในบริเวณนี้ พวกเข้าได้รับอิทธิพลจากภาษาฮัตติกและภาษาฮิตไตต์ได้เข้ามาแทนที่ภาษาฮัตติกในที่สุด โดยยังเรียกบริเวณนั้นว่าฮัตติ และใช้คำในภาษาฮัตติกในทางศาสนา ภาษาฮัตติกนี้มีความใกล้เคียงกับภาษากลุ่มคอเคซัสตะวันออกเฉียงเหนือ