ประเทศไทยใน พ.ศ. 2551

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2551
ดูเพิ่ม:
การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 227 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 63 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงส่วนใหญ่ของปีนั้น จะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2551 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการประท้วงทางการเมืองเกิดขึ้น นำไปสู่การยุบพรรคพลังประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้นำ[แก้]

สุรยุทธ์ จุลานนท์
หัวหน้ารัฐบาล
(จนถึง 29 มกราคม)
สมัคร สุนทรเวช
หัวหน้ารัฐบาล
(29 มกราคม–9 กันยายน)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
หัวหน้ารัฐบาล
(18 กันยายน–2 ธันวาคม รักษาการ: 9–18 กันยายน)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รักษาการหัวหน้ารัฐบาล
(3–17 ธันวาคม)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หัวหน้ารัฐบาล
(ตั้งแต่ 17 ธันวาคม)
ชลิต พุกผาสุข
รักษาการหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจ
(จนถึง 7 กุมภาพันธ์)

เหตุการณ์[แก้]

มกราคม[แก้]

กุมภาพันธ์[แก้]

ทักษิณ ชินวัตรที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี พ.ศ. 2551 เป็นการเดินทางกลับประเทศหลังรัฐประหารปี พ.ศ. 2549
  • 28 กุมภาพันธ์ - ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทากลับมาประเทศไทยครั้งแรก ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ[1]

มีนาคม[แก้]

  • 2 มีนาคม – จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศ เพื่อหาชุดผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาใหม่แทนชุดเดิมที่ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร ในปี 2549

เมษายน[แก้]

  • 30 เมษายน – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ยุติการให้บริการโทรเลขทั่วประเทศเมื่อเวลา 20:00 น. รวมเวลาในการให้บริการยาวนานถึง 125 ปี

พฤษภาคม[แก้]

กันยายน[แก้]

พฤศจิกายน[แก้]

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ธันวาคม[แก้]

ผู้เสียชีวิต[แก้]

มกราคม[แก้]

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กุมภาพันธ์[แก้]

มีนาคม[แก้]

หะริน หงสกุล

เมษายน[แก้]

พฤษภาคม[แก้]

มิถุนายน[แก้]

บุญสม มาร์ติน

กรกฎาคม[แก้]

สิงหาคม[แก้]

ยอดรัก สลักใจ

กันยายน[แก้]

หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่

ตุลาคม[แก้]

เย็น แก้วมะณี

พฤศจิกายน[แก้]

หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์

ธันวาคม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. "ทักษิณเดินทางมาถึงประเทศไทย 2551". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-26. สืบค้นเมื่อ 2008-02-29.