จังหวัดพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก จ.พะเยา)
จังหวัดพะเยา
ตราประจำจังหวัดพะเยา
ตราประจำจังหวัด
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
ข้อมูลทั่วไป

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2555)
ชื่ออักษรไทย พะเยา
ชื่ออักษรโรมัน Phayao
นายกองค์การบริหาร นายวรวิทย์ บุรณศิริ
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2555)
ISO 3166-2 TH-56
สีประจำกลุ่มจังหวัด ███ สีบานเย็น
ต้นไม้ประจำจังหวัด สารภี
ดอกไม้ประจำจังหวัด สารภี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 6,335.060 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 34)
ประชากร 484,454 คน[2] (พ.ศ. 2557)
(อันดับที่ 54)
ความหนาแน่น 76.47 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 65)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพะเยาถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ (+66) 0 5444 9599
โทรสาร (+66) 0 5444 9588
เว็บไซต์ จังหวัดพะเยา
แผนที่
 
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดพะเยา

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดพะเยา (คำเมือง: Lanna-Phayao.png[3]) เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมีผู้ปกครองคือ พญางำเมือง ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา

เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพะเยาอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะ อำเภอพะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

เนื้อหา

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

ประวัติศาสตร์[แก้]

พะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออกร่วมกับเชียงราย ซึ่งมีสำเนียงภาษาถิ่นเหนือเป็นเอกลักษณ์ต่างจากภาษาถิ่นเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากความสัมพันธ์กับเชียงรายในแง่ของสำเนียงภาษาและวัฒนธรรมแล้ว พะเยาและเชียงรายยังมีความสัมพันธ์กันในลักษณะบ้านพี่เมืองน้องฉันท์เครือญาติ เนื่องจากในอดีต ราชวงศ์ที่ปกครองทั้งสองเมืองต่างสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ลาวจก หิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งได้ได้แตกสายออกมาเป็นราชวงศ์สำคัญในดินแดนพยาว เชียงแสนและล้านนาในยุคต่อมา เช่น ราชวงศ์เชียงแสนที่ปกครองเมืองเชียงราย ราชวงศ์เชียงแสนสายพญางำเมือง และราชวงศ์มังรายซึ่งปกครองเชียงใหม่ก็ถือกำเนิดมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง จำนวนปี
1 นายสัญญา ปาลวัฒน์วิไชย 28 ส.ค. 2520-30 ก.ย. 2524 4 ปี
2 นายอรุณ รุจิกัณหะ 1 ต.ค. 2524-30 ก.ย. 2526 2 ปี
3 นายสุดจิตร คอวนิช 1 ต.ค. 2526-30 ก.ย. 2530 4 ปี
4 นายศักดา ลาภเจริญ 1 ต.ค. 2530-30 ก.ย. 2532 2 ปี
5 นายทองคำ เขื่อนทา 1 ต.ค. 2532-30 ก.ย. 2533 1 ปี
6 นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ 1 ต.ค. 2533-30 ก.ย. 2536 3 ปี
7 นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ 5 ต.ค. 2536-30 ก.ย. 2539 3 ปี
8 นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 1 ต.ค. 2539-30 ก.ย. 2540 1 ปี
9 นายกำพล วรพิทยุต 20 ต.ค. 2540-29 ก.พ. 2543 2 ปี 5 เดือน
10 นายสันต์ ภมรบุตร 1 มี.ค. 2543-30 ก.ย. 2543 6 เดือน
11 นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์ 1 ต.ค. 2543-30 ก.ย. 2545 2 ปี
12 นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง 1 ต.ค. 2545-30 ก.ย. 2546 1 ปี
13 นายบวร รัตนประสิทธิ์ 1 ต.ค. 2546-1 ธ.ค. 2548 2 ปี 2 เดือน
14 นายวิทยา ปิณฑะแพทย์ 2 ธ.ค. 2548-30 ก.ย. 2549 10 เดือน
15 นายธนเษก อัศวานุวัตร 13 พ.ย. 2549 - 5 พ.ค. 2551 1 ปี 6 เดือน
16 นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช 6 พ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552 1 ปี 4 เดือน
17 นายเชิดศักดิ์ ชูศรี 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553 1 ปี
18 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ 1 ต.ค. 2553 - 27 พ.ย. 2554 1 ปี 1 เดือน
19 นายไมตรี อินทุสุต 28 พ.ย. 2554 - 28 ก.ย. 2555 1 ปี
20 นายชูชาติ กีฬาแปง 1 ต.ค. 2555 -ปัจจุบัน

อาณาเขต[แก้]

จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร ตอนเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและจังหวัดน่าน ส่วนทางตะวันตกติดกับจังหวัดลำปาง และทางด้านใต้ติดกับจังหวัดแพร่

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 68 ตำบล 779 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลตำบล 36 องค์การบริหารส่วนตำบล

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ที่ ชื่ออำเภอ ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนตำบล จำนวนประชากร[4]
1. เมืองพะเยา Lanna-Mueang Phayao.png Mueang Phayao 15 126,934
2. จุน Lanna-Chun.png Chun 7 50,984
3. เชียงคำ Lanna-Chiang Kham.png Chiang Kham 10 76,798
4. เชียงม่วน Lanna-Chiang Muan.png Chiang Muan 3 19,210
5. ดอกคำใต้ Lanna-Dok Kham Tai.png Dok Kham Tai 12 71,403
6. ปง Lanna-Pong.png Pong 7 52,824
7. แม่ใจ Lanna-Mae Chai.png Mae Chai 6 34,910
8. ภูซาง Lanna-Phu Sang.png Phu Sang 5 31,492
9. ภูกามยาว Lanna-Phu Kam Yao.png Phu Kamyao 3 21,749

 

แผนที่อำเภอในจังหวัดพะเยา

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอเมืองพะเยา

 • เทศบาลเมืองพะเยา
 • เทศบาลตำบลท่าวังทอง
 • เทศบาลตำบลแม่กา
 • เทศบาลตำบลแม่ปืม
 • เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
 • เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 • เทศบาลตำบลบ้านสาง
 • เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 • เทศบาลตำบลท่าจำปี
 • เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

อำเภอจุน

อำเภอเชียงคำ

 • เทศบาลตำบลเชียงคำ
 • เทศบาลตำบลบ้านทราย
 • เทศบาลตำบลฝายกวาง
 • เทศบาลตำบลหย่วน

อำเภอเชียงม่วน

 • เทศบาลตำบลเชียงม่วน

อำเภอดอกคำใต้

อำเภอปง

 • เทศบาลตำบลงิม
 • เทศบาลตำบลปง
 • เทศบาลตำบลแม่ยม

อำเภอแม่ใจ

 • เทศบาลตำบลแม่ใจ
 • เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 • เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 • เทศบาลตำบลป่าแฝก
 • เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
 • เทศบาลตำบลศรีถ้อย


อำเภอภูซาง

 • เทศบาลตำบลสบบง

อำเภอภูกามยาว

 • เทศบาลตำบลดงเจน

ประชากรในจังหวัด[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
อำเภอ พ.ศ. 2557[5] พ.ศ. 2556[6] พ.ศ. 2555[7] พ.ศ. 2554[8] พ.ศ. 2553[9] พ.ศ. 2552[10] พ.ศ. 2551[11]
1 เมืองพะเยา 126,750 128,478 129,635 128,062 126,934 126,909 125,818
2 เชียงคำ 77,054 77,075 77,074 76,842 76,798 76,618 77,016
3 ดอกคำใต้ 70,635 70,842 70,994 71,068 71,403 71,666 71,842
4 ปง 52,839 52,934 52,922 52,829 52,824 52,731 52,934
5 จุน 50,312 50,435 50,530 50,681 50,984 51,360 51,518
6 แม่ใจ 34,396 34,451 34,530 34,626 34,910 35,094 35,339
7 ภูซาง 31,975 31,942 31,757 31,635 31,492 31,500 31,487
8 ภูกามยาว 21,461 21,527 21,513 21,607 21,749 21,954 22,053
9 เชียงม่วน 19,032 19,060 19,165 19,122 19,210 19,288 19,379
รวม 484,454 486,744 488,120 486,472 486,304 487,120 487,386

การเดินทาง[แก้]

ทางรถยนต์[แก้]

โดยรถยนต์สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง เช่น

 • 1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วเข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 969 กิโลเมตร
 • 2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภองาว เข้าสู่ตัวเมืองพะเยา ระยะทาง 782 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารปรับอากาศและธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2

 • สาย 922 กรุงเทพ-พะเยา (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-งาว-พะเยา) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. สมบัติทัวร์ เชิดชัยทัวร์
 • สาย 90 กรุงเทพ-เชียงราย (ก) (กรุงเทพ-นครสวรรค์-ตาก-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ สมบัติทัวร์ สยามเฟิร์สทัวร์ เชิดชัยทัวร์ หนานคำทัวร์
 • สาย 909 กรุงเทพ-เชียงราย (ข) (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. สมบัติทัวร์ สยามเฟิร์สทัวร์ เชิดชัยทัวร์ คฤหาสน์ทัวร์ โชครุ่งทวีทัวร์
 • สาย 3 กรุงเทพ-เชียงแสน (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย-เชียงแสน) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. สมบัติทัวร์
 • สาย 962 กรุงเทพ-เชียงของ (กรุงเทพ-นครสวรรค์-แพร่-พะเยา-เชียงคำ-เชียงของ) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. สมบัติทัวร์ โชครุ่งทวีทัวร์ สยามเฟิร์สทัวร์ บุษราคัมทัวร์ เชิดชัยทัวร์ blue 9 ไทยพัฒนกิจ จำกัด
 • สาย 957 กรุงเทพ-แม่สาย (กรุงเทพ-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย-แม่สาย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ บขส. สมบัติทัวร์ สยามเฟิร์สทัวร์ เชิดชัยทัวร์ โชครุ่งทวีทัวร์
 • สาย 660 ระยอง-เชียงราย-แม่สาย (ระยอง-พัทยา-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระบุรี-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัทผู้เดินรถ blue9 ไทยพัฒนกิจ จำกัด ได้แก่ นครชัยแอร์
 • สาย 661 เชียงราย-นครพนม (นครพนม-สกลนคร-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลย-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ สมบัติทัวร์ จักรพงษ์ทัวร์
 • สาย 662 พิษณุโลก-เชียงราย-แม่สาย (พิษณุโลก-สุโขทัย-สวรรคโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ สุโขทัยวินทัวร์
 • สาย 663 นครสวรรค์-เชียงราย (นครสวรรค์-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ นครสวรรค์ยานยนต์ (ถาวรฟาร์มทัวร์)
 • สาย 633 ขอนแก่น-เชียงราย (ขอนแก่น-ชุมแพ-หล่มสัก-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ อีสานทัวร์ สมบัติทัวร์
 • สาย 651 นครราชสีมา-แม่สาย (นครราชสีมา-สระบุรี-โคกสำโรง-ตากฟ้า-เขาทราย-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ นครชัยทัวร์
 • สาย 780 ภูเก็ต-เชียงราย (ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี-ชุมพร-ประจวบฯ-หัวหิน-ชะอำ-เพชรบุรี-อยุธยา-นครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-พะเยา-เชียงราย) บริษัทผู้เดินรถ ได้แก่ โชครุ่งทวีทัวร์ ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 671 เชียงใหม่-เชียงของ (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-วังเหนือ-พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 198 เชียงใหม่-พะเยา (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-วังเหนือ-พะเยา) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 113 เชียงใหม่-น่าน (เชียงใหม่-แม่ขะจาน-วังเหนือ-พะเยา-ดอกคำใต้-ปง-เชียงม่วน-น่าน) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 148 เชียงใหม่-เชียงราย (เชียงใหม่-ลำพูน-ดอยติ-ลำปาง-งาว-พะเยา-พาน-เชียงราย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 149 เชียงใหม่-แม่สาย (เชียงใหม่-ลำพูน-ดอยติ-ลำปาง-งาว-พะเยา-พาน-เชียงราย-แม่จัน-แม่สาย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 1661 เชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ (ข) (เชียงใหม่-ลำพูน-ดอยติ-ลำปาง-งาว-พะเยา-พาน-เชียงราย-แม่จัน-เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 146 ลำปาง-เชียงราย (ลำปาง-งาว-พะเยา-แม่ใจ-พาน-เชียงราย) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 147 เชียงใหม่-พาน (เชียงใหม่-ลำปาง-งาว-พะเยา-แม่ใจ-พาน) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 2160 พะเยา-เชียงคำ (พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ) บริษัท ดอกคำใต้เดินรถ จำกัด
 • สาย 197 พะเยา-ปง (พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-ปง) บริษัท อารยะเดินรถ จำกัด
 • สาย 612 พะเยา-น่าน (พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-ปง-เชียงม่วน-บ้านหลวง-น่าน) บริษัท พะเยาขนส่ง จำกัด
 • สาย 679 เชียงราย-จุน (เชียงราย-เทิง-ป่าแดด-จุน) บริษัท สหกิจเดินรถเชียงราย จำกัด
 • สาย 620 เชียงราย-เชียงคำ (เชียงราย-เทิง-เชียงคำ) บริษัท ก.สหกิจเดินรถเชียงราย จำกัด
 • สาย 686 เชียงราย-เชียงคำ (เชียงราย-แม่ลอยไร่-ร่องแมด-เชียงคำ) บริษัท บุญณัฐเดินรถ จำกัด
 • สาย 621 เชียงราย-พะเยา (เชียงราย-พาน-แม่ใจ-พะเยา) บริษัท ก.สหกิจเดินรถเชียงราย และ พะเยาขนส่ง จำกัด
 • สาย 144 เชียงราย-เด่นชัย (เชียงราย-พาน-พะเยา-แพร่-เด่นชัย) บริษัท แพร่ยานยนต์ขนส่ง (หนานคำทัวร์) จำกัด
 • สาย 841 บึงกาฬ-แม่สาย (บีงกาฬ-หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-ชุมแพ-หล่มสัก-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-พะเยา-เชียงราย-แม่สาย)บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 672 แม่สาย-แม่สอด (แม่สาย-เชียงราย-พะเยา-ลำปาง-ตาก-แม่สอด) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
 • สาย 587 อุบลราชธานี-เชียงราย (อุบลฯ-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-บุรีรัมย์-ชัยภูมิ-พิษณุโลก-แพร่-พะเยา-พาน-เชียงราย) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
 • สาย 877 แม่สาย-ด่านนอก (แม่สาย-เชียงราย-พะเยา-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-ทุ่งสง-พัทลุง-หาดใหญ่-ด่านนอก) ปิยะชัยพัฒนา จำกัด

การเดินทางจากพะเยาสู่อำเภอต่างๆ[แก้]

 • ดอกคำใต้ 11
 • จุน 48
 • ปง 79
 • เชียงคำ 76
 • เชียงม่วน 117
 • แม่ใจ 24
 • ภูซาง 85
 • ภูกามยาว 14

การเดินทางจังหวัดพะเยากับจังหวัดใกล้เคียง[แก้]

 • เชียงราย 94
 • เชียงใหม่ 153
 • ลำปาง 134
 • ลำพูน 172
 • แพร่ 156
 • น่าน 188
 • ตาก 310
 • พิษณุโลก 319
 • นครสวรรค์ 448

ทางรถไฟ[แก้]

 • เชียงใหม่
 • ลำปาง
 • เด่นชัย (แพร่)

ทางเครื่องบิน[แก้]

 • สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • สนามบินน่านนคร จ.น่าน

สถานที่สำคัญ[แก้]

อนุสาวรีย์พญางำเมือง

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

กว๊านพะเยา
น้ำตกภูซาง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร[แก้]

ลำไย
ลิ้นจี่

ข้าวหอมมะลิ[แก้]

ข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในสินค้าระดับ Premium Grade เพราะจะมีเพียงฤดูนาปีเท่านั้น จังหวัดพะเยามีดินดีที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก กล่าวคือ ดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟและเป็นดินจากภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ทำให้ข้าวมีรวงแข็งแรง เมล็ดสมบูรณ์ใหญ่ยาว เมื่อสีข้าวแล้วจะได้ข้าวเมล็ดเรียวยาว ขาวเป็นมัน เมื่อหุงสุกแล้วจะเหนียวนุ่มกลิ่นหอมตามธรรมชาติคล้าย ๆ กับกลิ่นใบเตย แม้ทิ้งไว้นานก็ยังคงสภาพกลิ่นหอม หุงแล้วนุ่ม

ลำไย[แก้]

ลำไยส่วนใหญ่ที่ปลูกในจังหวัดพะเยา คือ พันธุ์อีดอ ลักษณะผลใหญ่ รูปทรงแป้นเบี้ยว เนื้อหวานสีขาวขุ่นค่อนข้างเหนียว รสหวาน มีปริมาณน้ำตาลประมาณร้อยละ 18.7 ผลจะแก่เร็วกว่าผลพันธุ์อื่น ต้นเดือนกรกฎาคมก็เก็บผลผลิตได้ นิยมปลูกในทุกอำเภอ แหล่งที่ปลูกมากคืออำเภอเชียงคำและอำเภอจุน ผลผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือก

ลิ้นจี่[แก้]

เนื่องจากสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาปลูกอยู่ระหว่างหุบเขาที่มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและปลูกในดินที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง ส่งผลให้ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยามีลักษณะเด่น คือ ลูกใหญ่ สีผิวสวยตามชนิดพันธุ์ รสชาติหวาน เนื้อแห้งกรอบ ไม่มีน้ำมาก เมื่อแกะรับประทานสด สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ

การศึกษา[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

สถาบันอาชีวศึกษารัฐ[แก้]

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน[แก้]

มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา[แก้]

ธนาคาร[แก้]

อำเภอเมืองพะเยา[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา
 • ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา
 • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
 • ธนาคารออมสิน สาขาห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพะเยา
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกแม่ต๋ำ พะเยา
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขา มหาวิทยาลัยพะเยา (เร็วๆนี้)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาพะเยา
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพะเยา
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
 • ธนาคารอิสลาม สาขาพะเยา
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพะเยา
 • ธนาคารธนชาต สาขาพะเยา
 • ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาพะเยา
 • ธนาคารทหารไทย สาขาพะเยา
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา
 • ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพะเยา
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาพะเยา

อำเภอดอกคำใต้[แก้]

 • ธนาคารออมสิน สาขาดอกคำใต้
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ประจำอำเภอ สาขาดอกคำใต้
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานรอง สาขาถ้ำปิน
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอกคำใต้
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาดอกคำใต้

อำเภอจุน[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจุน
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาจุน
 • ธนาคารออมสิน สาขาจุน

อำเภอปง[แก้]

 • ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปง
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาปง
 • ธนาคารออมสิน สาขาปง

อำเภอเชียงคำ[แก้]

 • ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส เชียงคำ
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสเชียงคำ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชียงคำ

อำเภอเชียงม่วน[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงม่วน2 (ย้ายจากที่เดิม เปิดใหม่ ต้นปี 2559)
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขา เชียงม่วน

อำเภอแม่ใจ[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขา แม่ใจ
 • ธนาคารออมสิน สาขา แม่ใจ

อำเภอภูซาง[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูซาง

อำเภอภูกามยาว[แก้]

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว

โรงพยาบาล[แก้]

 • โรงพยาบาลพะเยา
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม (เอกชน)
 • โรงพยาบาลค่ายขุนเจืยงธรรมิกราช
 • โรงพยาบาลเชียงคำ
 • โรงพยาบาลเชียงม่วน
 • โรงพยาบาลดอกคำใต้
 • โรงพยาบาลจุน
 • โรงพยาบาลปง
 • โรงพยาบาลแม่ใจ
 • โรงพยาบาลภูกามยาว

ชาวจังหวัดพะเยาที่มีชื่อเสียง[แก้]

เจ้าเมืองพะเยา[แก้]

ด้านศาสนา[แก้]

นักการเมือง[แก้]

ข้าราชการ นักวิชาการ[แก้]

ดารานักแสดง พิธีกร[แก้]

นักกีฬา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. ชื่อเขียนตามที่ปรากฏใน ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดพระงาม จ.ศ. 1216
 4. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดพะเยา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 19°10′N 99°55′E / 19.17°N 99.91°E / 19.17; 99.91