พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

(ปวง ธมฺมปญฺโญ)
ส่วนบุคคล
เกิด11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 (101 ปี 353 วัน ปี)
มรณภาพ29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 5 ประโยค
นักธรรมชั้นโท
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
อุปสมบท10 มิถุนายน พ.ศ. 2481
พรรษา82 พรรษา
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ นามเดิม ปวง วงศ์เรือง ฉายา ธมฺมปญฺโญ[1][2] เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

ชาติภูมิ[แก้]

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีนามเดิมว่า ปวง วงศ์เรือง เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 แรม 7 ค่ำ เดือน เดือน 10 เหนือ ปีเม็ดสี จุลศักราช 1279 ณ บ้านสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โยมบิดาชื่อพ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง

อุปสมบท[แก้]

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ปีรวายสัน จุลศักราช 1294 ณ วัดสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2481 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ปีเมืองยี จุลศักราช 1300 ณ พัทธสีมาวัดสางเหนือ โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง พระกรรมวาจาจารย์ พระปวง ธมฺมวโร วัดศรีบุญเรือง และพระอนุสาวนาจารย์ พระตุ้ย ญาณรํสี วัดสันกว๊าน ได้รับฉายาว่า ธมฺมปญฺโญ

วิทยฐานะ[แก้]

การปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองชุม
 • พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
 • พ.ศ. 2490 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2497 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง )
 • พ.ศ. 2501 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ. 2512 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ต่อมาวัดได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
 • พ.ศ. 2521 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. 2526 เป็นรองเจ้าคณะภาค 6
 • พ.ศ. 2542 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

งานด้านการศึกษา[แก้]

งานพิเศษ[แก้]

 • เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธจังหวัดพะเยา
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาราชประชานุเคราะห์
 • เป็นกรรมการปริวรรตหนังสือล้านนาไทยปัจจุบันตามโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนาฉบับไร่แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนา ฉบับวิทยาลัยครูเชียงใหม่
 • เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

เกียรติคุณที่ได้รับ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
 2. ฉายา ธมฺมปญฺโญ
 3. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม แด่เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 74, ตอนที่ 6 ฉบับพิเศษ, 12 มกราคม 2500, หน้า 10
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 98, ตอนที่ 206 ฉบับพิเศษ, 17 ธันวาคม 2534, หน้า 2
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 106, ตอนที่ 217 ฉบับพิเศษ, 8 ธันวาคม 2532, หน้า 2
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 111, ตอนพิเศษ 57 ง, 7 ธันวาคม 2537, หน้า 4
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 126, ตอนที่ 12 ข, 1 กันยายน 2552, หน้า 5