ฐากร ตัณฑสิทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช.
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 มกราคม พ.ศ. 2555[1][2]
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 กันยายน พ.ศ. 2503 (57 ปี)
จังหวัดกาฬสินธุ์
วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ศาสนา พุทธ

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือ เลขาธิการ กทช. คนสุดท้าย และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. คนแรก [3] เป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน กสทช. โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี ต่อมาได้รับการลงมติจาก กสทช. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ต่อเนื่องเป็นวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน[4]

ประวัติ[แก้]

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2503 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2525 ระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2529 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[5] เมื่อปี พ.ศ. 2556 และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 ด้านเทคโนโลยี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2558 รางวัล"ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์" จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปี พ.ศ. 2560

ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกกะเฮิร์ตที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาและมีการสู้ราคากันข้ามวันข้ามคืนพลิกประวัติศาสตร์การประมูลของประเทศไทยที่ไม่เคยปรากฏการมาก่อนในรอบ 100 ปีหรืออาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำในประวัติศาสตร์การประมูลในประเทศไทยซึ่งเงินจากการประมูลทั้งหมดจะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินเกินกว่าแปดหมื่นล้านบาทเศษ ชื่อฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช แม่ทัพใหญ่ในการจัดประมูลในครั้งนี้หลายๆคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เป็นใครและพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงการประมูลในไทยครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างไร ชื่อของฐากร ตัณฑสิทธิ์ไม่ใช่ชื่อใหม่เป็นชื่อที่คุ้นเคยของทุกคนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทะเบียนซิมเติมเงิน เรื่องของเจ้ติ๋มที่มีคำสั่งพักการออกอากาศของไทยทีวีชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระเงินค่าประมูลก็ตามเป็นต้นและในเร็ววันนี้จะมีการประมูลคลื่น 900 เมกกะเฮิร์ตในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เขาจะเป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์การประมูลที่ยาวนานที่สุดอีกครั้งหรือไม่อย่างไรคงขอให้ทุกๆคนติดตามเรื่องนี้

ข่าวการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกกะเฮิร์ต กระฮึ่มในหน้าหนังสือพิมพ์หน้า 1 ทุกฉบับ สื่อทีวี วิทยุ รายงานแทบจะเป็นข่าวด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดในขณะนี้ ผลการประมูลเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองไทยอีกครั้งที่การประมูลโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมโกยเงินเข้ารัฐมากกว่า 150,000 ล้านบาท สื่อทุกฉบับช็อคไปตามๆกันไม่คิดว่าผลการประมูลจะนำเงินเข้ารัฐมากมายขนาดนี้ ใช้เวลาประมูล 5 วัน 4 คืนชื่อของ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการประมูล

ส่งผลให้สื่อมวลชนยกย่องให้ป็น “บุคคลดีเด่นด้านเศรษฐกิจประจำปี 2558” ควรแก่การยกย่อง[6] เพราะ

1. เป็นการประมูลคลื่นความถี่ ค่าใบอนุญาตคลื่น 900 สูงที่สุดในโลก เทียบเฉพาะราคาในเอเซียแปซิฟิค ซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 21,855 ล้านบาทต่อใบอนุญาต

2. ได้รับเสียงชมจากทุกฝ่ายรวมถึงองค์กรตรวจสอบต่างๆว่า เป็นการประมูลทั้ง 2 ใบอนุญาต มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมที่สุด เท่าที่มีการประมูลในประเทศไทย

3. มูลค่าการประมูล ก่อให้เกิดรายได้เข้ารัฐสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

4. นอกจากสร้างรายได้เข้ารัฐเป็นจำนวนมหาศาลแล้ว ยังก่อให้เกิดรายได้ในทางอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น การสร้างงาน เนื่องจากผู้ชนะการประมูลจะต้องสร้างโครงข่ายรองรับเทคโนโลยี 4 จี และผลดีจาก 4 จี ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโรงแรม อุตสาหกรรมโรงพยาบาล สุขภาพ อี-คอมเมอร์ช โมบายเปย์เม้นต์ คาดว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจะเติบโตต่อเนื่อง

5. การประมูลทั้คลื่นความถี่ 900 และ 1800 จะกลายเป็นโมเดลใหม่ ที่รัฐจะต้องนำไปพิจารณาในโครงการของรัฐหลายๆโครงการที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน จะต้องเกิดการแข่งขันด้วยความโปร่งใส

6. การยึดมั่นในผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนอย่างหนักแน่น ทั้งๆที่ก่อนและระหว่างการประมูลมีกระแสต่อต้าน คัดค้านจากหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการนำคลื่น 1800 และ 900 มาประมูล

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559  ชื่อของ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ได้รับการกล่าวขวัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยหรือ “เบอร์สวย” ให้แก่สาธารณะชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หรืออาจจะถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียที่มีการประมูลแบบจริงจังที่จะทำเงินรายได้จากการประมูลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน การประมูลเลขสวยครั้งนี้เป็นการทดสอบความต้องการของตลาดว่าเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร โดยนำเลขหมายสวย 9 ตัวเหมือนจำนวน 2 เลขหมายและเลขหมาย 8 ตัวเหมือนจำนวน 14 เลขหมายมาเปิดประมูล โดยเลขหมาย 9 ตัวเหมือน มีราคาตั้งต้น 20 ล้านบาท และ 8 ตัวเหมือนราคาตั้งต้น 6 ล้านบาท ผลการประมูลมีผู้สนใจและชนะการประมูลไป 9 เลขหมาย ซึ่งการประมูลในครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 58 ล้านบาทด้วยกัน[7] ทำให้สื่อต่างๆในหลายๆประเทศชื่นชมการประมูลดังกล่าว เช่น สื่อของประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น[8] โดยในปี 2560 จะมีการเปิดประมูลเลขหมายสวยรายไตรมาส ไตรมาสละ 200 เลขหมาย โดยคาดว่าจะมีเงินรายได้เข้าแผ่นดินมาอีกไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท

ทั้งนี้ช่วงปลายปี 2559 ฐากร ยังได้รับโจทย์สุดหินจากรัฐบาล คสช. ให้คลี่คลายวิกฤตทีวีดิจตอล หลังจากฝ่าฟันวิกฤตที่แจสเบี้ยวเงินประมูลในต้นปี 2559 มาแล้ว โดยในครั้งนั้น เลขาธิการ กสทช. ถูกกระแสสังคมกดดันให้ลงโทษแจสอย่างหนักจากการทิ้งใบประมูลคลื่น 900 MHz แต่หลังจากตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแจสพร้อมพลิกดูกฎหมายอย่างละเอียด ทำให้ได้ข้อสรุปเพียงแค่การยึดเงินมัดจำ 600 ล้านบาทและการเรียกค่าเสียหายกรจัดการประมูล 200 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนกระแสที่กดดันให้ประมูลด้วยราคาตั้งต้นเดิมที่ 12,864 ล้านบาทนั้น ฐากร ยืนยันเลือกใช้ราคาประมูลครั้งสุดท้ายที่เจ็ดหมื่นล้านแทน พร้อมประโยคเด็ด “ขอบคุณทุกฝ่ายที่เสนอแนะ แต่ผมขอเลือกแนวทางที่รักษาประโยชน์ของรัฐมากที่สุด เพราะคุกไม่สามารถติดแทนกันได้” ซึ่งก็ลุล่วงไปด้วยดีเมื่อเอไอเอสมารับไม้ต่อคว้าคลื่นแทนแจสไป[9]

ส่วนวิกฤติทีวีดิจิตอล หลังจากที่ผู้ประกอบการประมูลไปกว่าห้าหมื่นล้านบาทในปี 2556 การเปิดฉากบริการทีวีดิจิตอลก็เจอปัญหารุมเร้าแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งการเมืองยุ่งเหยิง เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย โครงข่ายไม่สมบูรณ์ ฯลฯ จนสถานการณ์เข้าข้นวิกฤติเมื่อเจ้าของทีวีดิจิตอลจำนวนสองรายต้องปิดตัวลง อีก 8 รายก็รวมตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอ้างเหตุล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านระบบอะนาล๊อกไปสู่ระบบดิจิตอล ฐากรได้ระดมทีมยกร่างเนื้อหาสาระสำคัญว่าด้วยมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จนเป็นที่มาของคำสั่ง คสช. ในช่วงปลายเดือธันวาคมที่ผ่านมายืดเวลาชำระหนี้ค่าใบอนุญาตจ่ายค่ายิงสัญญาณดาวเทียมแทน บทบาทดังกล่าวในการแก้วิกฤติทำให้ ฐากร ได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน จนอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลแห่งปีของวงการทีวีดิจิตอล[9]


ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • หลักสูตร “รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑” พ.ศ. ๒๕๕๖
 • โครงการนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCF) รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น ๑”[10] พ.ศ. ๒๕๕๕
 • หลักสูตร “เสาหลักของแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ ๑” พ.ศ. ๒๕๕๕
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ ๒๓ [11] พ.ศ. ๒๕๕๓
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น ๕๐ (น.บ.ส. ๕๐) สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า (ป.ร.ม. ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
 • หลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย รุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓


ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สมรสกับ นางพรพาณี ตัณฑสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อบ. จุฬาฯ และ MA (Applied Linguistics-TESL) Univ. of S. Florida ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน ได้แก่

 • นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์[12] นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร และในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Columbia University in the City of New York ปัจจุบันกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • นางสาวอิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์ นักเรียนทุนสำนักงาน กสทช. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย ณ University of Cambridge สหราชอาณาจักร และระดับปริญญาโท สาขากฎหมาย ณ Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย
 • นายกฤตธี ตัณฑสิทธิ์ นักเรียนทุนสำนักงาน ก.พ. ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา Public Policy ณ London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร

การทำงาน[แก้]

 • 5 มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน เลขาธิการ กสทช. (วาระที่ 2)
 • 5 มกราคม 2555 ถึง 4 มกราคม 2560 เลขาธิการ กสทช.
 • 20 ธันวาคม 2553 ถึง 4 มกราคม 2555 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.
 • 1 ธันวาคม 2552 ถึง 19 ธันวาคม 2553 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช.
 • พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 รองเลขาธิการ สำนักงาน กทช.
 • พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กทช.
 • พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาประธาน คตง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ

การปฏิบัติงานพิเศษในปัจจุบัน[แก้]

 • กรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
 • กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอณาจักร
 • ที่ปรึกษาและอนุกรรมการในอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • คณะทำงานยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้านสื่อสารมวลชน
 • กรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
 • กรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Committee)
 • กรรมการป้องกันและปราบปรามเว็บไซด์หมิ่นสถาบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การปฏิบัติงานพิเศษในอดีต[แก้]

 • กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กรมประชาสัมพันธ์
 • กรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการ การคมนาคมทางบก วุฒิสภา
 • รองประธานในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • อนุกรรมาธิการ รวบรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546
 • รองประธานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์[13]
 • กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้[14]
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [1], คำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/022/64.PDF
 3. [2], คำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 4. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000112191
 5. [3], ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1451632178
 7. https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_118216
 8. http://www.manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx?NewsID=9590000119018
 9. 9.0 9.1 จรัญ พงษ์จีน (2560, มกราคม). ลึกแต่ไม่ลับ. มติชนสุดสัปดาห์, ฉบับที่ 1899, หน้า 8.
 10. [4], รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 1
 11. [5], รายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๓]
 12. [6], บทสัมภาษณ์นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ จากสื่อผู้จัดการ
 13. [7], ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ [นายฐากร ตัณฑสิทธิ์]
 14. [8], ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 15. [9],รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสิทธุ์
 16. [10], ประกาศสำนักนายกรัฐมนตริ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2556