ข้ามไปเนื้อหา

พระราชพงศาวลีพระจักรพรรดิญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือพระราชพงศาวลีพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ตั้งแต่จักรพรรดิจิมมุในตำนานจนถึงปัจจุบัน

นักวิชาการในปัจจุบันได้ตั้งคำถามว่า จักรพรรดิ 9 พระองค์แรกมีตัวตนหรือไม่; จักรพรรดิซูจิง (98  – 30 ปีก่อนค.ศ.?) เป็นจักรพรรดิพระองค์แรกที่ยืนยันว่ามีตัวตนจริง[1] ส่วนบรรดาจักรพรรดิทั้ง 9 พระองค์จะถูกเรียกโดยนักประวัติศาสตร์ว่า "จักรพรรดิในตำนาน" เนื่องจากต้องการศึกษาและสืบค้นความรู้เพิ่มเติม[2]

ในรัชสมัยของจักรพรรดิคิมเม (ป. ค.ศ.509 – 571) จักรพรรดิองค์ที่ 29[3]ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่รู้ถึงปีประสูติที่แท้จริง[4] แต่อย่างไรก็ตาม การใช้พระนามและวันประสูติของจักรพรรดิองค์ก่อนนั้นยังไม่ทราบ "อย่างเป็นทางการ" จนกระทั่งรัชสมัยจักรพรรดิคัมมุ (ค.ศ. 737–806) จักรพรรดิองค์ที่ 50 แห่งราชวงศ์ยามาโตะ.[5]

เทพในลัทธิชินโต
(ลำดับวงศ์ตระกูลตามตำนาน)[6]
อิซานางิ[7]อิซานามิ[8]
ทากางิ โนะ คามิ[9]อามาเตราซุ[10]โอยามัตสึมิ[11]วาตัตสึมิ[12]ซูซาโนโอะ[13]
โยโรซูฮาตะ-ฮิเมะ[14]อาเมะ โนะ โอชิโฮมิมิ[15]
นินิงิ โนะ มิโกโตะ[16]เซ็นเง็ง[17]
โฮโอริ[18]โทโยตามะ-ฮิเมะ[19]มิโซกุย[20]
บุตรหรือลูกหลานรุ่นที่ 6
อูงายาฟูกิอาเอซุ[21]ธิดาทามาโยริ[22]โอกูนินูชิ[23]
(โอนามูจิ)[24]
เซยาดาตาระ-ฮิเมะ
โคโตชิโรนูชิทามากูชิฮิเมะทาเกมินากาตะ

จักรพรรดิญี่ปุ่น
อินาฮิ โนะ มิโกโตะอิตสึเซะ โนะ มิโกโตะธิดาอาฮิรัตสึคามุ-ยามาโตะ
อิวาเระ-บิโกะ

711–585 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิจิมมุ
660–585 ปีก่อนค.ศ.(1)
ธิดาฮิเมตาตาไรซูซุ[25]
คิสุมิมิทางิชิมิมิ632–549 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิซูอิเซ
581–549 ปีก่อนค.ศ.(2)
อิสุซุโยริ-ฮิเมะฮิโกไยคามูไยมิมิ
เสียชีวิต 577 ปีก่อนค.ศ.
567–511 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิอันเน
549–511 ปีก่อนค.ศ.(3)
553–477 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิอิโตกุ
510–476 ปีก่อนค.ศ.(4)
โยโซตาราชิ-ฮิเมะ501–393 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิโคโช
475–393 ปีก่อนค.ศ.(5)
อาเมตาราชิฮิโกะ คูนิโอชิฮิโตะ427–291 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิโคอัง
392–291 ปีก่อนค.ศ.(6)
โอชิฮิเมะ342–215 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิโคเร
290–215 ปีก่อนค.ศ.(7)
คูวาชิ-ฮิเมะ
อิงาชิโกเมะ273–158 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิโคเง็ง
214–158 ปีก่อนค.ศ.(8)
คิบิตสึฮิโกะ-โนะ-มิโกโตะวากาตาเกฮิโกะ
ฮิโกฟุตสึโอชิ โนะ มาโกโตะ208–98 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิไคกะ
157–98 ปีก่อนค.ศ.(9)
148–30 ปีก่อนค.ศ.

จักรพรรดิซูจิง
97–30 ปีก่อนค.ศ.(10)
ฮิโกอิมาสุ
บุตรหรือหลานชาย
ทาเกโนอูจิ โนะ ซูกูเนะยาซากะ อิริบิโกะ69 ปีก่อนค.ศ.–ค.ศ.70

จักรพรรดิซูอินิง
29 ปีก่อนค.ศ.–ค.ศ.70(11)
ยามาชิโระ โนะ โอตสึสึกิ มาวากะ
ยาซากะ อิริบิเมะ13 ปีก่อนค.ศ.–ค.ศ.130

จักรพรรดิเคโก
ค.ศ.71–130(12)
คานิเมะ อิกาซูจิ
โซงะ โนะ อิชิกาวะ ซูกูเนะค.ศ.84–190

จักรพรรดิเซมุ
ค.ศ.131–191(13)
อิโอกิ อิริบิโกะยามาโตะ ทาเกรุฟุตาจิ อิริฮิเมะโอกินางะ โนะ ซูกูเนะ
โซงะ โนะ มาจิโฮมูดะ มาวากะค.ศ.149–200

จักรพรรดิชูไอ
ค.ศ.192–200(14)

จักรพรรดินีจิงงู
ค.ศ.200–270
นากัตสึ ฮิเมะค.ศ.201–310

จักรพรรดิโอจิง
ค.ศ.270–310(15)
โซงะ โนะ คาราโกะเจ้าหญิงอิวะ
ค.ศ.290–399

จักรพรรดินินโตกุ
ค.ศ.313–399(16)
วากานูเกะ โนะ ฟูตามาตะ

จักรพรรดิริชู
ค.ศ.400–405(17)

จักรพรรดิฮันเซ
ค.ศ.406–410(18)

จักรพรรดิอิงเงียว
ค.ศ.411–453(19)
โอชิซากะ โนะ ฮิเมะโอโฮโฮโตะ โนะ โอกิมิ
โซงะ โนะ โคมะอิจิโนเบะ โนะ โอชิวะ
จักรพรรดิอังโก
ค.ศ.453–456(20)
ค.ศ.418–479

จักรพรรดิยูเรียะกุ
ค.ศ.456–479(21)
โอฮิ โนะ โอกิมิ
ค.ศ.449–487

จักรพรรดิเค็นโซ
ค.ศ.484–487(23)

จักรพรรดินิงเก็ง
ค.ศ.488–498(24)

จักรพรรดิเซเน
ค.ศ.480–484(22)
อูชิ โนะ โอกิมิ
ค.ศ.489–507

จักรพรรดิบุเระสึ
ค.ศ.498–507(25)
ทาชิรากะ
จักรพรรดิเคไต
ค.ศ.507–531(26)
โซงะ โนะ อินาเมะ
ค.ศ.506?-570
ทาจิบานะค.ศ.467–539

จักรพรรดิเซ็งกะ
ค.ศ.536–539(28)
ค.ศ.465–536

จักรพรรดิอังกัง
ค.ศ.531–536(27)
โซงะ โนะ อุมาโกะ
ประมาณ ค.ศ.551-626
อิชิ-ฮิเมะค.ศ.509–571

จักรพรรดิคิมเม
ค.ศ.539–571(29)
โซงะ โนะ คิตาชิฮิเมะโซงะ โนะ โออาเนโนกิมิ
ฮิโระฮิเมะ
ค.ศ.?-575
อูนาโกะ โนะ โอโตชิค.ศ.538–585

จักรพรรดิบิดะสึ
ค.ศ.572–585(30)
ค.ศ.554–628

จักรพรรดินีซุอิโกะ
ค.ศ.593–628(33)
ค.ศ.540–587

จักรพรรดิโยเม
ค.ศ.585–587(31)
อานาโฮเบะ โนะ ฮาชิฮิโตะค.ศ.?–592

จักรพรรดิซูชุง
ค.ศ.587–592(32)
โซงะ โนะ คูรามาโระโอชิซาโกะ โนะ โอเอะ
ประสูติ ค.ศ.556
นูกาเตะ ฮิเมะ
ประสูติ ค.ศ.570
เจ้าชายซากูไร
ค.ศ.560-587?
เจ้าชายโชโตกุ
ค.ศ.574-622
โอโตโมะ โนะ โคเตโกะ
จีนุ โนะ โอกิมิคิบิ ฮิเมะ
โซงะ โนะ มูราจิโกะ
ค.ศ.611–664
ค.ศ.593–641

จักรพรรดิโจะเม
ค.ศ.629–641(34)
ค.ศ.594–661

จักรพรรดินีโคเงียวกุ
ค.ศ.642–645(35)
จักรพรรดินีโคเงียวกุ
ค.ศ.654–661(37)
ค.ศ.596–654

จักรพรรดิโคโตกุ
ค.ศ.645–654(36)
โซงะ โนะ มาซาโกะฟุจิวะระ โนะ ฟุฮิโตะ
ค.ศ.659–720
ค.ศ.626–671

จักรพรรดิเท็นจิ
ค.ศ.661–671(38)
ยามาโตะ ฮิเมะ โนะ โอกิมิ
ค.ศ.648–672

จักรพรรดิโคบุง
ค.ศ.671–672(39)
เจ้าหญิงโทชิ
ค.ศ.648/653–678
ค.ศ.645–701

จักรพรรดินีจิโต

ค.ศ.686–697(41)
ค.ศ.631–686

จักรพรรดิเท็มมุ
ค.ศ.672–686(40)
ฟุจิวะระ โนะ ฟุซะซะกิ
ค.ศ.681–737
ชิกิ
ประมาณ ค.ศ.668-716
ค.ศ.661–721

จักรพรรดินีเก็มเม
ค.ศ.707–715(43)
เจ้าชายคุซะกะเบะ
ค.ศ.662–689
เจ้าชายโทเนริ
676–735
ฟูจิวาระ โนะ มิยาโกะ
ค.ศ.?-754
ค.ศ.683–707

จักรพรรดิมมมุ
ค.ศ.697–707(42)
ค.ศ.680–748

จักรพรรดินีเก็นโช
ค.ศ.715–724(44)
ค.ศ.733–765

จักรพรรดิจุนนิง
ค.ศ.758–764(47)
ฟูจิวาระ โนะ มาตาเตะ
ค.ศ.715–766
จักรพรรดินีโคเมียว
ค.ศ.701–760
ค.ศ.701–756

จักรพรรดิโชมุ
ค.ศ.724-749(45)
ค.ศ.718–770

จักรพรรดินีโคเก็ง
749–758(46)
จักรพรรดินีโชโตะกุ
ค.ศ.764–770(48)
เจ้าหญิงอิโนะเอะ
(อิกามิ)
ค.ศ.717–775
ค.ศ.709–782

จักรพรรดิโคนิง
ค.ศ.770–781(49)
ทากาโนะ โนะ นีงาซะ
ประมาณ ค.ศ.720-790
ฟูจิวาระ โนะ อูจิมาโระ
ค.ศ.756–812
เจ้าหญิงซะกะฮิโตะ
ค.ศ.754–829
ยามาเบะ
ค.ศ.737–806


จักรพรรดิคัมมุ
ค.ศ.781–806(50)
ฟุจิวะระ โนะ โอะโตะมุโระ
ค.ศ.760–790
ฟูจิวาระ โนะ ฟูยุตสึงุ
ค.ศ.775–826
อาซาฮาระ
ค.ศ.779–817
อะเตะ
ค.ศ.774–824


จักรพรรดิเฮเซ
ค.ศ.806–809(51)
คามีโนะ
ค.ศ.786–842


จักรพรรดิซางะ
ค.ศ.809–823(52)
ทาจิบานะ โนะ คาจิโกะ
ค.ศ.786–850
เจ้าหญิงโคชิ
ค.ศ.789–809
โอโตโมะ
ค.ศ.786–840


จักรพรรดิจุนนะ
ค.ศ.823–833(53)
ฟูจิวาระ โนะ นางาระ
ค.ศ.802–856
ฟุจิวะระ โนะ โยะชิฟุซะ
ค.ศ.804–872
มินาโมโตะ โนะ คิโยฮิเมะ
ค.ศ.810–856
ฟูจิวาระ โนะ โนบูโกะ
ค.ศ.809–871
มาซาระ
ค.ศ.810–850


จักรพรรดินิมเมียว
(ฟูกากูซะ)
ค.ศ.833–850(54)
เจ้าหญิงเซชิ
ค.ศ.810–879
ฟูจิวาระ โนะ อากิระเคโกะ
ค.ศ.829–899
มิจิยาซุ
ค.ศ.827–858


จักรพรรดิมนโตะกุ
ค.ศ.850–858(55)
โทกิยาซุ
ค.ศ.830–887


จักรพรรดิโคโก
ค.ศ.884–887(58)
ฟุจิวะระ โนะ โมะโตะสึเนะ
ค.ศ.836–891
ฟูจิวาระ โนะ ทาไกโกะ
ค.ศ.842–910
โคเรฮิโตะ
ค.ศ.850–880


จักรพรรดิเซวะ
ค.ศ.858–876(56)
ซาดามิ
ค.ศ.867–931


จักรพรรดิอูดะ
ค.ศ.887–897(59)
ฟูจิวาระ โนะ ทาดาฮิระ
ค.ศ.880–949
ซาดาอะกิระ
ค.ศ.869–949


จักรพรรดิโยเซ
ค.ศ.876–884(57)
ฟุจิวะระ โนะ องชิ
ค.ศ.885–954
อัตสึฮิโตะ
ค.ศ.885–930


จักรพรรดิไดโงะ
ค.ศ.897–930(60)
เจ้าชายอัตสึมิ
ค.ศ.893-967
โคชิ
ค.ศ.919-957
ฟูจิวาระ โนะ โมโรซุเกะ
ค.ศ.909–960
ฟูจิวาระ โนะ คินซูเอะ
ค.ศ.957–1029
ฟูจิวาระ โนะ โคเรตาดะ
ค.ศ.924-972
ยูตาอะกิระ
ค.ศ.923–952


จักรพรรดิซุซะกุ
ค.ศ.930–946(61)
ฟูจิวาระ โนะ อันชิ
ค.ศ.927–964
นาริอะกิระ
ค.ศ.926–967


จักรพรรดิมูรากามิ
ค.ศ.946–967(62)
ฟูจิวาระ โนะ คาเนอิเอะ
ค.ศ.929–990
มินะโมะโตะ โนะ มาซาโนบุ
ค.ศ.920–993
ฟูจิวาระ โนะ ไคชิ
ค.ศ.945–975
โนริฮิระ
ค.ศ.950–1011


จักรพรรดิเรเซ
ค.ศ.967–969(63)
เจ้าหญิงมะซะโกะ
ค.ศ.950–1000
ฟูจิวาระ โนะ โจชิ
ประมาณ ค.ศ.954–982
โมริฮิระ
ค.ศ.959–991


จักรพรรดิเอ็งยู
ค.ศ.969–984(64)
ฟูจิวาระ โนะ เซ็นชิ
ค.ศ.962-1002
ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ
ค.ศ966–1028
มินาโมโตะ โนะ รินชิ
ค.ศ.964–1053
ฟูจิวาระ โนะ ซาเนนาริ
ค.ศ.975–1004
โมโรฮาดะ
ค.ศ.968–1008


จักรพรรดิคาซัง
ค.ศ.984–986(65)
ฟุจิวะระ โนะ เซชิ
ค.ศ.972–1025
อิยาซาดะ
ค.ศ.976–1017


จักรพรรดิซันโจ
ค.ศ.1011–1016(67)
ฟุจิวะระ โนะ เคนชิ
ค.ศ.994–1027
จักรพรรดินีโชชิ
ค.ศ.988–1074
คาเนฮิโตะ
ค.ศ.980–1011


จักรพรรดิอิจิโจ
ค.ศ.986–1011(66)
ฟุจิวะระ โนะ เทชิ
ค.ศ.977–1001
ฟูจิวาระ โนะ คินนาริเจ้าหญิงเทชิ
ค.ศ.1013–1094
ฟุจิวะระ โนะ เก็นชิ
ค.ศ.1016–1039
อัตสึนางะ
ค.ศ.1009–1045


จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ
ค.ศ.1036–1045(69)
ฟูจิวาระ โนะ คิชิ
ค.ศ.1007–1025
อัตสึฮิระ
ค.ศ.1008–1036


จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ
ค.ศ.1016–1036(68)
ฟุจิวะระ โนะ อิชิ
ค.ศ.999–1036
ฟูจิวาระ โนะ ชิเงโกะ
ค.ศ.?-1062
ทากาฮิโตะ
ค.ศ1034–1073


จักรพรรดิโก-ซันโจ
ค.ศ.1068–1073(71)
เจ้าหญิงคะโอรุโกะ
ค.ศ.1029–1093
จิกาฮิโตะ
ค.ศ.1025–1068


จักรพรรดิโกะ-เรเซ
ค.ศ.1045–1068(70)
เจ้าหญิงโชชิ
ค.ศ.1027–1105
ฟุจิวะระ โนะ คังชิ
ค.ศ.1021–1102
ฟุจิวะระ โนะ ฮิโระโกะ
ค.ศ.1036–1127
ฟูจิวาระ โนะ ซาเนซูเอะ
ค.ศ.1035-1092
ซาดาฮิโตะ
ค.ศ.1053–1129


จักรพรรดิชิรากาวะ
ค.ศ.1073–1087(72)
ฟุจิวะระ โนะ เคนชิ
ค.ศ.1057–1084
ฟูจิวาระ โนะ คินซาเนะ
ค.ศ.1053-1107
ฟูจิวาระ โนะ อิชิ
ค.ศ.1076–1103
ทารูฮิโตะ
ค.ศ.1079–1107


จักรพรรดิโฮริกาวะ
ค.ศ.1087–1107(73)
เจ้าหญิงโทะกุชิ
ค.ศ.1060–1114
เจ้าหญิงยะซุโกะ
ค.ศ.1076–1096
ฟูจิวาระ โนะ มิจิซูเอะ
ค.ศ.1090-1128
โทกูไดจิ ซาเนโยชิ
ค.ศ.1117-1173
ฟุจิวะระ โนะ นะริโกะ
ค.ศ.1117–1160
มูเนฮิโตะ
ค.ศ.1096–1157


จักรพรรดิโทบะ
ค.ศ.1107–1123(74)
ฟุจิวะระ โนะ ทะมะโกะ
ค.ศ.1101–1145
ฟุจิวะระ โนะ ยะซุโกะ
ค.ศ.1095–1156
ฟูจิวาระ โนะ คินมิจิ
ค.ศ.1117-1173
โทกูไดจิ คินโยชิ
ค.ศ.1115-1161
มาซาฮิโตะ
ค.ศ.1127–1192


จักรพรรดิโกะ-ชิรากาวะ
ค.ศ.1155–1158(77)
ฟุจิวะระ โนะ คินชิ
ค.ศ.1134–1209
อะกิฮิโตะ
ค.ศ.1119–1164


จักรพรรดิซูโตกุ
ค.ศ.1123–1142(75)
ฟุจิวะระ โนะ คิโยะโกะ
ค.ศ.1121–1182
ไทระ โนะ คิโยโมริ
ค.ศ.1118–1181
ฟูจิวาระ โนะ ซาเนมูเนะ
ค.ศ.1145-1214
เจ้าหญิงโยะชิโกะ
ค.ศ.1141–1176
โมริฮิโตะ
ค.ศ.1143–1165


จักรพรรดินิโจ
ค.ศ.1158–1165(78)
ฟุจิวะระ โนะ ทะชิ
ค.ศ.1140–1202
นาริฮิโตะ
ค.ศ.1139–1155


จักรพรรดิโคโนเอะ
ค.ศ.1142–1155(76)
ฟุจิวะระ โนะ ชิเมะโกะ
ค.ศ.1131–1176
โนริฮิโตะ
ค.ศ.1161–1181


จักรพรรดิทากากูระ
ค.ศ.1168–1180(80)
ไทระ โนะ โทะกุโกะ
ค.ศ.1155–1213
ไซอนจิ คินสึเนะ
ค.ศ.1171-1244
โยริฮิโตะ
ค.ศ.1164–1176


จักรพรรดิโรกูโจ
ค.ศ.1165–1168(79)
ฟุจิวะระ โนะ อิกุชิ
ค.ศ.1146–1173
ทากาฮุระ
ค.ศ.1180–1239


จักรพรรดิโกะ-โทะบะ
ค.ศ.1185–1198(82)
คุโจ นินชิ
ค.ศ.1173–1239
เจ้าชายโมริซาดะ
ค.ศ.1179-1223
โทกิฮิโตะ
ค.ศ.1178–1185


จักรพรรดิอันโตะกุ
ค.ศ.1180–1185(81)
โทอิน ซาเนโอะ
ค.ศ.1219-1273
ไซอนจิ ซาเนอุจิ
ค.ศ.1194-1269
ฟุจิวะระ โนะ เรชิ
ค.ศ.1185–1243
ทาเมฮิโตะ
ค.ศ.1196–1231


จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ
ค.ศ.1198–1210(83)
โมรินาริ
ค.ศ.1197–1242


จักรพรรดิจุนโตกุ
ค.ศ.1210–1221(84)
ฟูจิวาระ โนะ ริตสึชิ
ค.ศ.1192–1248
ยูตาฮิโตะ
ค.ศ. 1212–1234


จักรพรรดิโกะ-โฮะริกะวะ
ค.ศ.1221–1232(86)
ฟุจิวะระ โนะ ชุนชิ
ค.ศ.1209–1233
ฟุจิวะระ โนะ คิสึชิ
ค.ศ.1225–1292
คูนิฮิโตะ
ค.ศ.1220–1272


จักรพรรดิโกซางะ
ค.ศ.1242–1246(88)
คาเนนาริ
ค.ศ.1218–1234


จักรพรรดิชูเกียว
ค.ศ.1221(85)
มิตสึฮิโตะ
ค.ศ.1231–1242


จักรพรรดิชิโจ
ค.ศ.1232–1242(87)
โทอิน อินชิ
ค.ศ.1246-1329
ฮิซาฮิโตะ
ค.ศ.1243–1304


จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ
ค.ศ.1246–1260(89)
ฟุจิวะระ โนะ คิมิโกะ
ค.ศ.1232–1304
ฟุจิวะระ โนะ ซะเนะโกะ
ค.ศ.1245–1272
สึเนฮิโตะ
ค.ศ.1249–1305


จักรพรรดิคาเมยามะ
ค.ศ.1260–1274(90)
ฟุจิวะระ โนะ คิชิ
ค.ศ.1252–1318
เจ้าชายมุเนะตะกะ
ค.ศ.1242–1274
โชกุน:
ค.ศ.1252–1266
โทอิน ซุเอโกะ
ค.ศ.1265-1336
ฮิโรฮิโตะ
ค.ศ.1265–1317


จักรพรรดิฟุชิมิ
ค.ศ.1287–1298(92)
เจ้าชายฮิซะอะกิ
ค.ศ.1279–1308
โชกุน:
ค.ศ.1289–1308
เจ้าหญิงเรชิ
ค.ศ.1270-1307
โยฮิโตะ
ค.ศ.1267–1324


จักรพรรดิโกอูดะ
ค.ศ.1274–1287(91)
เจ้าชายโคเรยาซุ
ค.ศ.1264–1326
โชกุน:
ค.ศ.1266–1289
โทมิฮิโตะ
ค.ศ.1297–1348


จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ
ค.ศ.1308–1318(95)
ทาเนฮิโตะ
ค.ศ.1288–1336


จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ
ค.ศ.1298–1301(93)
เจ้าชายโมริกูนิ
ค.ศ.1301–1333
โชกุน:
1308–1333
ทากาฮารุ
ค.ศ.1288–1339


จักรพรรดิโกไดโงะ
ค.ศ.1318–1339(96)
ไซออนจิ โนะ คิชิ
ค.ศ.1303–1333
คุนิฮาโระ
ค.ศ.1285–1308


จักรพรรดิโกะ-นิโจ
ค.ศ.1301–1308(94)
ฟุจิวะระ โนะ คินชิ
ค.ศ.1271–1342
ยูตาฮิโตะ
ค.ศ.1322–1380


จักรพรรดิโคเมียว
ค.ศ.1336–1348
คาซูฮิโตะ
ค.ศ.1313–1348


จักรพรรดิโคงง
ค.ศ.1332–1334
เจ้าหญิงจุนชิ
ค.ศ.1311–1337
โนริโยชิ
ค.ศ.1328–1368


จักรพรรดิโกะ-มูรากามิ
ค.ศ.1339–1368(97)
เจ้าชายโมริโยชิ
ค.ศ.1308–1335
โชกุน:
ค.ศ.1333–1334
เจ้าชายนารินางะ
ค.ศ.1326–1338/1344
โชกุน:
ค.ศ.1334–1338
เจ้าชายสึเนนางะ
ค.ศ.1324–1338
เจ้าชายมูเนนางะ
ค.ศ.1311–ประมาณ ค.ศ.1385
เจ้าชายคาเนโยชิ
ประมาณ ค.ศ.1329-1383
โอกิฮิโตะ
ค.ศ.1334–1398


จักรพรรดิซุโก
ค.ศ.1348–1351
อิยาฮิโตะ
ค.ศ.1336–1374


จักรพรรดิโกะ-โคงง
ค.ศ.1352–1371
ยูตานาริ
ค.ศ.1343–1394


จักรพรรดิโชเก
ค.ศ.1368–1383(98)
ฮิโระนาริ
ค.ศ.1347–1424


จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะ
ค.ศ.1383–1392(99)
โยชิฮิโตะ ชินโน
ค.ศ.1351–1416
โอฮิโตะ
ค.ศ.1359–1393


จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู
ค.ศ.1371–1382
ตัวช่วย:
จักรพรรดิที่
ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ฝ่ายเหนือ
ยอมรับ
ซาดาฟูสะ ชินโน
ค.ศ.1372–1456
โมโตฮิโตะ
ค.ศ.1377–1433


จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ
ค.ศ.1382–1392
ค.ศ.1392–1412(100)
มัตสึไดระ โนบูมิตสึ
ค.ศ.1404–1488
มิฮิโตะ
1401–1428


จักรพรรดิโชโก
ค.ศ.1412–1428(101)
มัตสึไดระ จิกาตาดะ
ค.ศ.1431–1501
ฮิโกะฮิโตะ
ค.ศ.1419–1471


จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ
ค.ศ.1428–1464(102)
ฟูชิมิ ซาดัตสึเนะ
ค.ศ.1426–1474
มัตสึไดระ นางาจิกะ
ค.ศ.1473–1544
ฟูซาฮิโตะ
ค.ศ.1442–1500


จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ
ค.ศ.1464–1500(103)
ฟูชิมิ คุนิตากะ
ค.ศ.1456–1532
มัตสึไดระ โนบูตาดะ
ค.ศ.1490–1531
คัตสึฮิโตะ
ค.ศ.1464–1526


จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ
ค.ศ.1500–1526(104)
ฟูชิมิ ซาดาอัตสึ
ค.ศ.1488–1572
มัตสึไดระ คิโยยาซุ
ค.ศ.1511–1535
โทโมฮิโตะ
ค.ศ.1497–1557


จักรพรรดิโกะ-นะระ
ค.ศ.1526–1557(105)
ฟูชิมิ คุนิซุเกะ
ค.ศ.1513–1563
มัตสึไดระ ฮิโรตาดะ
ค.ศ.1526–1549
มิจิฮิโตะ
ค.ศ.1517–1593


จักรพรรดิโองิมาจิ
ค.ศ.1557–1586(106)
ฟูชิมิ คูนิโนบุ
ค.ศ.1566–1622
โทกูงาวะ อิเอยาซุ
ค.ศ.1543–1616
โชกุน:
ค.ศ.1603–1605
เจ้าชายมะซะฮิโตะ
ค.ศ.1552–1586
ฟูชิมิ ซาดากิโยะ
ค.ศ.1596–1654
โทกูงาวะ ฮิเดตาดะ
ค.ศ.1579–1632
โชกุน:
ค.ศ.1605–1623
คาซูฮิโตะ
ค.ศ.1572–1617


จักรพรรดิโกโยเซ
ค.ศ.1586–1611(107)
ฟูชิมิ ซาดายูกิ
ค.ศ.1632–1694
โทะกุงะวะ มะซะโกะ
ค.ศ.1607–1678
โคโกฮิโตะ
ค.ศ.1596–1680


จักรพรรดิโกะ-มิซุโน
ค.ศ.1611–1629(108)
โอกิโกะ
ค.ศ.1624–1696


จักรพรรดินีเมโช
ค.ศ.1629–1643(109)
สึงุฮิโตะ
ค.ศ.1633–1654


จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
ค.ศ.1643–1654(110)
นางาฮิโตะ
ค.ศ.1638–1685


จักรพรรดิโกะ-ไซ
ค.ศ.1655–1663(111)
ซาโตฮิโตะ
ค.ศ.1654–1732


จักรพรรดิเรเง็ง
ค.ศ.1663–1687(112)
ทะกะสึกะซะ ฟุซะโกะ
ค.ศ.1653–1712
คุโจ ซูเกซาเนะ
ค.ศ.1669–1729
มาชิโกะ
ค.ศ.1669-1738
อาซาฮิโตะ
ค.ศ.1675–1710


จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ
ค.ศ.1687–1709(113)
เจ้าหญิงยุกิโกะ
ค.ศ.1680–1720
โยชิโกะ
ค.ศ.1676–1707
ฟูชิมิ คุนีนางะ
ค.ศ.1676–1726
คุโจ ยูกิโนริ
ค.ศ.1700–1728
นาโอฮิโตะ ชินโน
ค.ศ.1704–1753
ยาชูฮิโตะ
ค.ศ.1702–1737


จักรพรรดินะกะมิกะโดะ
ค.ศ.1709–1735(114)
นิโจ มุเนะโมะโตะ
ค.ศ.1727–1754
เทรูฮิโตะ
ค.ศ.1720–1750


จักรพรรดิซะกุระมะชิ
ค.ศ.1735–1747(115)
ฟูจิมิ ซาดาตาเกะ
ค.ศ.1701–1754
ซูเกฮิโตะ ชินโน
ค.ศ.1733–1794
โทโอฮิโตะ
ค.ศ.1741–1762


จักรพรรดิโมะโมะโซะโนะ
ค.ศ.1747–1762(116)
โทชิโกะ
ค.ศ.1740–1813


จักรพรรดินีโกะ-ซะกุระมะชิ
ค.ศ.1762–1771(117)
นิโจ ฮะรุตะกะ
ค.ศ.1754–1826
ฮิเดฮิโตะ
ค.ศ.1758–1779


จักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ
ค.ศ.1771–1779(118)
ฟูชิมิ คูนิโยริ
ค.ศ.1733–1802
คัจยูจิ ทาดาโกะ
ค.ศ.1780-1843
โมโรฮิโตะ
ค.ศ.1771–1840


จักรพรรดิโคกากุ
ค.ศ.1780–1817(119)
เจ้าหญิงโยะชิโกะ
ค.ศ.1779–1846
คูโจ ฮิซาตาดะ
ค.ศ.1798–1871
อายาฮิโตะ
ค.ศ.1800–1846


จักรพรรดินินโก
ค.ศ.1817–1846(120)
โองิมาจิ นาโอโกะ
ค.ศ.1803–1856
ฟูชิมิ ซาดายูกิ
ค.ศ.1776–1841
จักรพรรดินีเอโช
พระพันปีหลวง

ค.ศ.1835–1897
โอซาฮิโตะ
ค.ศ.1831–1867


จักรพรรดิโคเม
ค.ศ.1846–1867(121)
โยชิโกะ นากายามะ
ค.ศ.1836–1907
เจ้าชายฟูชิมิ คุนิอิเอะ
ค.ศ.1802–1872
คุโจ มิชิตากะ
ค.ศ.1839–1906
นารูโกะ ยานางิวาระ
ค.ศ.1859–1943
มุตสึฮิโตะ
ค.ศ.1852–1912


จักรพรรดิเมจิ
ค.ศ.1867–1912(122)
จักรพรรดินีโชเก็ง
พระพันปีหลวง

ค.ศ.1849–1914
เจ้าชายคุนิ อาซาฮิโกะ
ค.ศ.1824–1891
จักรพรรดินีเทเม
ค.ศ.1884–1951
โยชิฮิโตะ
ค.ศ.1879–1926


จักรพรรดิไทโช
ค.ศ.1912–1926(123)
เจ้าชายคุนิโยะชิ
เจ้าคุนิ

ค.ศ.1873–1929
โทชิโกะ ฮิงาชิกูนิ
ค.ศ.1896–1978
เจ้าชายนารูฮิโกะ
เจ้าฮิงาชิกูนิ

ค.ศ.1887–1990
เจ้าหญิงเซ็ตสึโกะ
พระชายาในเจ้าชายยาซูฮิโตะ

ค.ศ.1909–1995
เจ้าชายยาซูฮิโตะ
ชิจิบุโนะมิยะ

ค.ศ.1902–1953
เจ้าชายโนบูฮิโตะ
ทากามัตสึโนะมิยะ

ค.ศ.1905–1987
เจ้าหญิงคิกูโกะ
พระชายาในเจ้าชายโนบูฮิโตะ

ค.ศ.1911–2004
เจ้าหญิงยูริโกะ
พระชายาในเจ้าชายทากาฮิโตะ

ประสูติ ค.ศ.1923
เจ้าชายทากาฮิโตะ
มิกาซะโนะมิยะ

ค.ศ.1915–2016
ฮิโระฮิโตะ
ค.ศ.1901–1989


จักรพรรดิโชวะ
ค.ศ.1926–1989(124)
จักรพรรดินีโคจุง
ค.ศ.1903–2000
เจ้าชายโยชิฮิโตะ เจ้าคัตสึระ
ค.ศ.1948–2014
ยาซูโกะ โคโนเอะ
เกิด ค.ศ.1944
ทาดาเตรุ โคโนเอะ
เกิด ค.ศ.1939
เจ้าหญิงซาจิโกะ
ฮิซะโนะมิยะ

ค.ศ.1927–1928
ทากาโกะ ชิมาซุ
เกิด ค.ศ.1939
ฮิซานางะ ชิมาซุ
เกิด ค.ศ.1934
ชิเงโกะ ฮิงาชิกูนิ
ค.ศ.1925–1961
โมริฮิโระ ฮิงาชิกูนิ
ค.ศ.1916–1969
โทชิมิจิ ทากัตสึกาซะ
ค.ศ.1923–1966
คาซูโกะ ทากัตสึกาซะ
ค.ศ.1929–1989
สมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ
ประสูติ ค.ศ.1934
อากิฮิโตะ
ประสูติ ค.ศ.1933


สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ
ค.ศ.1989–2019(125)
เจ้าชายมาซาฮิโตะ
ฮิตาจิโนะมิยะ

ประสูติ ค.ศ.1935
เจ้าหญิงฮานาโกะ
พระชายาในเจ้าชายมาซาฮิโตะ

ประสูติ ค.ศ.1940
อัตสึโกะ อิเกดะ
ประสูติ ค.ศ.1931
ทากามาซะ อิเกดะ
ค.ศ.1926–2012
เจ้าชายโทโมฮิโตะแห่งมิกาซะ
ค.ศ. 1946–2012
เจ้าหญิงโนบูโกะ
พระชายาในเจ้าชายโทโมฮิโตะ

ประสูติ ค.ศ. 1955
นารูฮิโตะ
ประสูติ ค.ศ. 1960


สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ
ค.ศ. 2019–(126)
สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ
ประสูติ ค.ศ. 1963
เจ้าชายฟูมิฮิโตะ
อากิชิโนะโนะมิยะ

ประสูติ ค.ศ. 1965
เจ้าหญิงคิโกะ
พระชายาในเจ้าชายฟูมิฮิโตะ

ประสูติ ค.ศ. 1966
ซายาโกะ คูโรดะ
เกิด ค.ศ. 1969
โยชิกิ คูโรดะ
เกิด ค.ศ. 1965
เจ้าชายโนริฮิโตะ
ทากามาโดะโนะมิยะ

ค.ศ. 1954–2002
เจ้าหญิงฮิซาโกะ
พระชายาในเจ้าชายโนริฮิโตะ

ประสูติ ค.ศ. 1953
เจ้าหญิงอากิโกะแห่งมิกาซะ
ประสูติ ค.ศ. 1981
เจ้าหญิงโยโกะแห่งมิกาซะ
ประสูติ ค.ศ.1983
เจ้าหญิงไอโกะ
โทชิโนะมิยะ

ประสูติ ค.ศ. 2001
มาโกะ โคมูโระ
เกิด ค.ศ. 1991
เค โคมูโระ
เกิด ค.ศ. 1991
เจ้าหญิงคาโกะแห่งอากิชิโนะ
ประสูติ ค.ศ. 1994
เจ้าชายฮิซาฮิโตะแห่งอากิชิโนะ
ประสูติ ค.ศ. 2006
เจ้าหญิงสึงูโกะ
แห่งทากามาโดะ

ประสูติ ค.ศ. 1986
โนริโกะ เซ็งเงะ
เกิด ค.ศ. 1988
คุนิมาโระ เซ็งเงะ
เกิด ค.ศ. 1973
อายาโกะ โมริยะ
เกิด ค.ศ. 1990
เค โมริยะ
เกิด ค.ศ. 1986

อ้างอิง[แก้]

ทั่วไป
 • "Genealogy of the Emperors of Japan" (PDF). Imperial Household Agency. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-03-30. สืบค้นเมื่อ 2011-03-30.
เฉพาะ
 1. Yoshida, Reiji. "Life in the Cloudy Imperial Fishbowl", Japan Times. March 27, 2007; retrieved 2013-8-22.
 2. Kelly, Charles F. "Kofun Culture", Japanese Archaeology. April 27, 2009.
 3. Titsingh, pp. 34–36; Brown, pp. 261–262; Varley, pp. 123–124.
 4. Hoye, Timothy. (1999). Japanese Politics: Fixed and Floating Worlds, p. 78; excerpt, "According to legend, the first Japanese Emperor was Jimmu. Along with the next 13 Emperors, Jimmu is not considered an actual, historical figure. Historically verifiable Emperors of Japan date from the early sixth century with Kimmei.
 5. Aston, William. (1896). Nihongi, pp. 109.
 6. Rotermund, Hartmut O., บ.ก. (2000). "Généalogie des kami" [Genealogy of the kami]. Religions, croyances et traditions populaires du Japon [Religions, beliefs and popular traditions in Japan] (ภาษาฝรั่งเศส). Paris: Maisonneuve & Larose. p. 117. ISBN 978-87-06-81432-9.
 7. Atsushi, Kadoya (20 October 2005). "Izanagi". Encyclopedia of Shinto. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 8. Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (12 March 2005). "Izanami". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 9. Mizue, Mori (10 May 2005). "Takamimusuhi". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 10. Mizue, Mori (15 March 2006). "Amaterasu". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 11. Kaoru, Nakayama (7 May 2005). "Ōyamatsumi". Encyclopedia of Shinto. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 12. Kaoru, Nakayama (13 May 2005). "Watatsumi". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-18. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 13. Atsushi, Kadoya (10 May 2005). "Susanoo". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-18. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 14. Mizue, Mori (13 May 2005). "Yorozuhatahime". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 15. Kazuhiko, Nishioka (21 April 2005). "Amenooshihomimi". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 16. Mizue, Mori; Tatsuya, Yumiyama (6 May 2005). "Ninigi". Encyclopedia of Shinto. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 17. Mizue, Mori (28 April 2005). "Konohanasakuyahime". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-14. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 18. Mizue, Mori (22 April 2005). "Hohodemi". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 19. Mizue, Mori (10 May 2005). "Toyotamabime". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 20. Kazuhiko, Nishioka (6 May 2005). "Mizokui". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-21. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 21. Mizue, Mori (12 May 2005). "Ugayafukiaezu". Encyclopedia of Shinto. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 22. Mizue, Mori (10 May 2005). "Tamayoribime". Encyclopedia of Shinto. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 23. Atsushi, Kadoya; Tatsuya, Yumiyama (20 October 2005). "Ōkuninushi". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-19. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 24. Atsushi, Kadoya (21 April 2005). "Ōnamuchi". Encyclopedia of Shinto. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 25. Kazuhiko, Nishioka (26 April 2005). "Isukeyorihime". Encyclopedia of Shinto. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-21. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.