พระราชพงศาวลีราชวงศ์มุฮัมมัด อะลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์มุฮัมมัด อะลี ปกครองอียิปต์ตั้งแต่ปีค.ศ.1805 จนถึงการประกาศเป็นสาธารณรัฐในปีค.ศ. 1953 กษัตริย์ทั้ง 11 องค์ (ทั้งหมดเป็นผู้ชาย) ปกครองอียิปต์เป็นเวลา 148 ปี เนื่องจากกษัตริย์ในศตวรรษที่ 19 บางพระองค์มีโอรสธิดาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียงลูกหลานของมุฮัมมัด อะลี แห่งอียิปต์ทั้งหมดในตารางเดียว พระราชพงศาวลีที่อยู่ข้างล่างนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ทั้งสิบเอ็ดของราชวงศ์กับอุปราชสองคน

 
 
สมรส
 
 
โอรสธิดา
Monarch พระมหากษัตริย์


 
 
 
 
 
 
อะมีนะฮ์ ฮานิม
 
Monarch(1)
มุฮัมมัด อะลี แห่งอียิปต์
วาลี (ค.ศ.1805–48)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัยน์ อัลฮะยาต คานุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บามบา กอดีน
 
ฏูซูน ปาชา
 
Monarch(2)
อิบรอฮีม ปาชา แห่งอียิปต์
วาลี (ค.ศ.1848)
 
โฮชิยาร์ กอดีม
 
 
 
Monarch(4)
ซะอีดแห่งอียิปต์
วาลี (ค.ศ.1854–63)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาฮีเฟช ฮานิม
 
Monarch(3)
อับบาสที่ 1 แห่งอียิปต์
วาลี (ค.ศ.1848–54)
 
ชะฟัก นูร ฮานิม
 
Monarch(5)
อิสมาอิล ปาชา
วาลี (ค.ศ.1863–67)
เคดีฟ (ค.ศ.1867–79)
 
นูร เฟเลก กอดีน
 
 
 
 
เฟเรียล กอดีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิบรอฮีม อิลฮามี ปาชา
 
มือนีเร สุลต่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอมีนา อิลฮามี
 
 
 
Monarch(6)
เตวฟีก ปาชา
เคดีฟ (ค.ศ.1879–92)
 
Monarch(8)
ฮุสเซน กาเมล แห่งอียิปต์
สุลต่าน (ค.ศ.1914–17)
 
 
 
Monarch(9)
พระเจ้าฟุอาดที่ 1 แห่งอียิปต์
สุลต่าน (ค.ศ.1917–22)
กษัตริย์ (ค.ศ.1922–36)
 
นาซลี ศ็อบรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิกบาล ฮานิม
 
Monarch(7)
อับบาสที่ 2 แห่งอียิปต์
เคดีฟ (ค.ศ.1892–1914)
 
 
 
โมฮัมเหม็ด อะลี เตวฟีก
อุปราชของพระเจ้าฟารูกแห่งอียิปต์ (ค.ศ.1936–37)
 
 
 
 
 
นารีมาน ศอดิก
 
Monarch(10)
พระเจ้าฟารูกแห่งอียิปต์
กษัตริย์ (ค.ศ.1936–52)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าชายมุฮัมมัด อับเดลโมนีม
อุปราชของฟูอัดที่ 2 (ค.ศ.1952–53)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monarch(11)
พระเจ้าฟูอัดที่ 2 แห่งอียิปต์
กษัตริย์ (ค.ศ.1952–53)

แบบย่อ[แก้]

 
 
 
 
 
มุฮัมมัด อะลี แห่งอียิปต์
วาลี ค.ศ.1805-48(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฏูซูน ปาชา
 
 
 
อิบรอฮีม ปาชา แห่งอียิปต์
วาลี ค.ศ.1848(2)
 
 
 
ซะอีดแห่งอียิปต์
วาลี ค.ศ.1854-63(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อับบาสที่ 1 แห่งอียิปต์
วาลี ค.ศ.1848-54(3)
 
 
 
อิสมาอิล ปาชา
วาลี ค.ศ.1863-67(5)
เคดีฟ ค.ศ.1867-79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิบรอฮีม อิลฮามี ปาชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอมีนา อิลฮามี
 
เตวฟีก ปาชา
เคดีฟ ค.ศ.1879-92(6)
 
ฮุสเซน กาเมล แห่งอียิปต์
สุลต่าน ค.ศ.1914-17(8)
 
พระเจ้าฟุอาดที่ 1 แห่งอียิปต์
สุลต่าน ค.ศ.1917-22(9)
กษัตริย์ ค.ศ.1922-36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อับบาสที่ 2 แห่งอียิปต์
เคดีฟ ค.ศ.1892-1914(7)
 
โมฮัมเหม็ด อะลี เตวฟีก
(อุปราช ค.ศ.1936-37)
 
 
 
 
 
พระเจ้าฟารูกแห่งอียิปต์
กษัตริย์ ค.ศ.1936-52(10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าชายมุฮัมมัด อับเดลโมนีม
(อุปราช ค.ศ.1952-53)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจ้าฟูอัดที่ 2 แห่งอียิปต์
กษัตริย์ ค.ศ.1952-53(11)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • "Family tree of the House of Mohammed Aly". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-16. สืบค้นเมื่อ 2008-08-19.