จักรพรรดิโคเง็ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิโคเง็ง
Tennō Kōgen thumb.gif
ญี่ปุ่น จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 8
ครองราชย์
27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล – 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล
ครองราชย์ 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล
พิธีราชาภิเษก 21 กุมภาพันธ์ 214 ปีก่อนคริสตกาล
นะระ
รัชกาลก่อนหน้า โคเร
รัชกาลถัดไป ไคกะ
ประสูติ 273 ปีก่อนคริสตกาล
นะระ
สวรรคต 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล
นะระ
สุสานหลวง นะระ
พระราชบิดา จักรพรรดิโคเร


จักรพรรดิโคเง็ง (อังกฤษ: Emperor Kōgen , ญี่ปุ่น: Kōgen-tennō ?) จักรพรรดิองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นครองสิริราชสมบัติระหว่าง 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาล – 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาล

จักรพรรดิโคเง็งเสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 215 ปีก่อนคริสตกาลภายหลังการเสด็จสวรรคตของ จักรพรรดิโคเร โดยได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 214 ปีก่อนคริสตกาล

จักรพรรดิโคเง็งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 158 ปีก่อนคริสตกาลที่พระราชวังหลวงนะระหลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 57 ปี