จักรพรรดิจุนนิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิจุนนิง
พระราชสุสานของจักรพรรดิจุนนิงที่เกาะอะวะจิ
ญี่ปุ่น จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 47
7 กันยายน ค.ศ. 758 – 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 764
ราชาภิเษกค.ศ. 760
พระนามหลังสวรรคตจักรพรรดิจุนนิง (淳仁天皇)
ถวายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1870
รัชกาลก่อนหน้าโคเก็ง
รัชกาลถัดไปโชโตะกุ

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิจุนนิง
พระราชสมภพค.ศ. 733
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายโออิ
สวรรคต11 พฤศจิกายน ค.ศ. 765
เกาะอะวะจิ (เฮียวโงะ)
แผนผังการสืบราชบัลลังก์ตั้งแต่รัชกาลที่ 38-50

จักรพรรดิจุนนิง (ญี่ปุ่น: 淳仁天皇โรมาจิJunnin-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 47 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 758 – 765

จักรพรรดิจุนนิงเป็นจักรพรรดิที่เป็น Haitei หรือจักรพรรดิที่ไม่ได้ครองสิริราชสมบัติเช่นเดียวกับ จักรพรรดิโคบุง และ จักรพรรดิชูเกียว ซึ่งพระนามจุนนิงนี้เป็นพระนามที่ จักรพรรดิเมจิ ได้พระราชทานให้พร้อมกับจักรพรรดิอีกสองพระองค์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1870 หรืออีกพันกว่าปีต่อมา

จักรพรรดิจุนนิงหรือเจ้าชายโออิได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์โดย จักรพรรดินีโคเก็ง จักรพรรดินีองค์ที่ 46 ผู้เป็นพระราชมารดาบุญธรรมเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 757 เมื่อจักรพรรดินีโชเก็งได้สละราชบัลลังก์ในวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 758 เจ้าชายโออิจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิจุนนิง โดยได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกเมื่อ ค.ศ. 760

จักรพรรดิจุนนิงถูกปลดออกจากราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 764 โดยการนำของอดีตจักรพรรดินีโชเก็งพระราชมารดาบุญธรรมที่ภายหลังขึ้นสืบราชบัลลังก์อีกครั้งเป็น จักรพรรดินีโชโตะกุ โดยอดีตจักรพรรดิจุนนิงได้ถูกเนรเทศไปยัง เกาะอะวะจิ และเสด็จสวรรคตที่นั่นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 765