พระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์รัฐยะโฮร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือพระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์มาเลเซียแห่งรัฐยะโฮร์ ตั้งแต่การก่อตั้งรัฐสุลต่านยะโฮร์ในปีค.ศ.1528 จนถึงปัจจุบัน

ราชวงศ์มะละกา-ยะโฮร์[แก้]

ราชวงศ์มะละกา-ยะโฮร์
ราชวงศ์มะละการาชวงศ์เจิรมิน (กลันตัน)
รัฐสุลต่านยะโฮร์เก่า
อะลาอุดดีน เรียยาต ชาฮ์ที่ 2 แห่งรัฐยะโฮร์
(1)
ครองราช ค.ศ.1528-1564
ราจาอะฮ์หมัด
ผู้ปกครองรัฐตรังกานู
มูซาฟัรที่ 2 แห่งรัฐยะโฮร์
(2)
ครองราช ค.ศ.1564-1570
♀ ตุน ตรังอาลี จัลลา อับดุลจะลีลที่ 2
(4)
ครองราช ค.ศ.1571-1597
สุลต่านอับดุล จาลิล ชาห์ที่ 1
(3)
ครองราช ค.ศ.1570-1571
อับดุลเลาะฮ์ มะอายัต ชาฮ์
(6)
ครองราช ค.ศ.1615-1623
สุลต่านอัลอุดดิน เรียยาด ชาห์ที่ 3
(5)
ครองราช ค.ศ.1597-1615
ราจาบาเจา
ยัมตวน มูดา แห่งรัฐปะหัง
ครองราช ค.ศ.1641–1676
อับดุลจะลีล ชาฮ์ที่ 3
ปะหัง
ครองราช ค.ศ.1615-1617
ยะโฮร์
(7)
ครองราช ค.ศ.1623-1677
อิบราฮิม ชาฮ์ แห่งยะโฮร์
(8)
ครองราช ค.ศ.1677-1685
มะฮ์มูดที่ 2 แห่งรัฐยะโฮร์
(9)
ครองราช ค.ศ.1685-1699

ราชวงศ์เบินดาฮารา-ยะโฮร์[แก้]

ราชวงศ์เบินดาฮารา-ยะโฮร์
ราชวงศ์เบินดาฮาราราชวงศ์มะละกา-เปรัก
♀ ตุน ไกชีซัยยิด ไซนัลอาบิดีน
T.P.T
ตุน มูฮัมหมัด อะลี
B.P.M
ตุน มูฮัมหมัด
B.S.M
ครองราช ค.ศ.1673-1677
ตุน ฮะบีบ อับดุลมะจีด
B.S.M
ครองราช ค.ศ.1677-1697
ซัยยิด จาฟัร
T.P.T
รัฐสุลต่านยะโฮร์เก่า (ต่อ)
อับดุลจะลีล ชาฮ์ที่ 4
(10)
ครองราช ค.ศ.1699-1718
ไซนัลอาบิดีนที่ 1
ตรังกานู

ครองราช ค.ศ.1725-1733
ตุน มัส อานุม
B.S.M
ครองราช ค.ศ.1699-1708
ตุน อับดุลเลาะฮ์
B.P.R
ครองราช ค.ศ.1708-1716
ตุน อับดุลจะมาล
B.S.M
ครองราช ค.ศ.1717-1722
ราชวงศ์เบินดาฮารา-ตรังกานูตุน ฮาซัน
B.S.M
ครองราช ค.ศ.1748-?
ซูไลมาน บัดรุล อะลาม ชาฮ์
(11)
ครองราช ค.ศ.1722-1760
ตุน อับบาส
B.S.M
ครองราช ค.ศ.1722-1736
ตุน มูฮัมหมัด ตาฮิร
T.S.M
ครองราช ค.ศ.1722-1745
ตุน ฮุซัยน์
B.P.R
ครองราช ค.ศ.1736-1748
ตุน
อับดุลจะมาล
T.P.R
ครองราช ค.ศ.1757-1803
ตุน อับดุลมะจีด
B.P.R
ครองราช ค.ศ.1770-1802
อับดุลจะลีล มูอัซซัม ชาฮ์แห่งรัฐยะโฮร์
(12)
ครองราช ค.ศ.1760-1761
ราชวงศ์เตอเมิงกุงราชวงศ์เบินดาฮารา-ปะหัง
อะฮ์หมัด เรียยาต ชาฮ์แห่งรัฐยะโฮร์
(13)
ครองราช ค.ศ.1761-1770
มะฮ์มูด ชาฮ์ที่ 3 แห่งรัฐยะโฮร์
(14)
ครองราช ค.ศ.1761-1812
รัฐสุลต่านรีเยา-ลิงกา
สุลต่านฮุสเซน ชาห์แห่งยะโฮร์
(15)
ครองราช ค.ศ.1819-1835
อับดุลเราะฮ์มาน มูอัซซัม ชาฮ์แห่งรัฐยะโฮร์
(1)
ครองราช ค.ศ.1812-1819
สุลต่านอาลีแห่งยะโฮร์
(16)
ครองราช ค.ศ.1835-1855
ซูไลมานที่ 2
(4)
ครองราช ค.ศ.1857-1883
มูฮัมหมัด
(2)
ครองราช ค.ศ.1832-1841
มะฮ์มูดที่ 4
(3)
ครองราช ค.ศ.1841-1857

ราชวงศ์เตอเมิงกุง[แก้]

ราชวงศ์เตอเมิงกุง
ราชวงศ์เบินดาฮารา-ยะโฮร์
แดง ปารานี
เตอเมิงกง อับดุลญะมาล
T.P.R
ครองราช ค.ศ.1757-1803
♀ แดง ไมมูนา
ตุน เอิงกู มูฮัมหมัด
เอิงกู มูดา
ตุน อับดุลฮามิด
T.S.M
ครองราช ค.ศ.1803-1806
เตอเมิงกง อับดุลเราะฮ์มาน
T.S.M
ครองราช ค.ศ.1806-1825
ตุน ฮาจี อับดุลเลาะฮ์
T.S.M
ครองราช ค.ศ.1825-1841
เตอเมิงกง แดง อิบราฮีม
T.S.M
ครองราช ค.ศ.1841-1862
รัฐสุลต่านยะโฮร์ใหม่
สุลต่านอาบูบาการ์แห่งยะโฮร์
T.S.M
ครองราช ค.ศ.1862-1868
มาฮาราจา
ครองราช ค.ศ.1868-1886
สุลต่าน
(1)
ครองราช ค.ศ.1886-1895
อิบราฮีมแห่งรัฐยะโฮร์
(2)
ครองราช ค.ศ.1895-1959
อิสมาอิลแห่งรัฐยะโฮร์
(3)
ครองราช ค.ศ.1959-1981
สมเด็จพระราชาธิบดีอิสกันดาร์
(4)
ครองราช ค.ศ.1981-2010
อากงที่ 8
ครองราช ค.ศ.1984-1989
อิบราฮิม อิสมาอิล แห่งรัฐยะโฮร์
(5)
ครองราช ค.ศ.2010-ปัจจุบัน
ตุนกู อาซีซะฮ์ อามีนะฮ์ ไมมูนะฮ์

อ้างอิง[แก้]

  • Buyers, Christopher, The Royal Ark - Johor - Bendahara Dynasty, สืบค้นเมื่อ 2019-01-15