จักรพรรดินะกะมิกะโดะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
จักรพรรดินะกะมิกะโดะ
Emperor Nakamikado.jpg
จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 114
ครองราชย์ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1709 – 13 เมษายน ค.ศ. 1735 (25 ปี 260 วัน)
ราชาภิเษก 30 ธันวาคม ค.ศ. 1710
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
ราชาภิเษก 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1709
ก่อนหน้า ฮิงะชิยะมะ
ถัดไป ซะกุระมะชิ
พระนามเต็ม
สมเด็จพระจักรพรรดินะกะมิกะโดะ
ราชวงศ์ ราชวงศ์ญี่ปุ่น
พระราชบิดา จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ
ประสูติ 14 มกราคม ค.ศ. 1702
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
เจ้าชายยะซุฮิโตะ
สวรรคต 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1737 (35 ปี 116 วัน)
ที่ฝังพระศพ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1737
สึกิ โนะ วะ โนะ มิซะซะงิ (เคียวโตะ)

จักรพรรดินะกะมิกะโดะ (อังกฤษ: Emperor Nakamikado , ญี่ปุ่น: Nakamikado-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 114 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1710 – 1735

ในปี โฮเอะ ที่ 5 ตรงกับ ค.ศ. 1708 จักรพรรดิฮิงะชิยะมะได้โปรดให้จัดพิธีสถาปนาเจ้าชายยะซุฮิโตะพระราชโอรสองค์ที่ 5 ขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์หลังจากนั้นไม่นานจักรพรรดิฮิงะชิยะมะได้ประกาศสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายยะซุฮิโตะขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดินะกะมิกะโดะ เมื่อวันที่ 21 เดือน 6 ปี โฮเอะ ที่ 6 ตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1709 โดยได้มีการจัดพิธีราชาภิเษกขึ้นที่ พระราชวังหลวงเคียวโตะ เมื่อวันที่ 11 เดือน 11 ปี โฮเอะ ที่ 7 ตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1710

ในรัชสมัยของพระองค์ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับรัฐบาลโชกุนยังคงราบรื่นถึงขั้นองค์จักรพรรดิได้ยกเจ้าหญิงยะโซะพระธิดาใน จักรพรรดิเรเง็ง จักรพรรดิองค์ที่ 112 ผู้เป็นพระปิตุจฉา (อา) ในจักรพรรดินะกะมิกะโดะให้สมรสกับ โทะกุงะวะ อิเอะสึงุ โชกุนคนที่ 7 แต่งานพิธีต้องถูกยกเลิกเนื่องจากการอสัญกรรมอย่างกะทันหันของโชกุนที่ เอะโดะ

จักรพรรดินะกะมิกะโดะได้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายอะกิฮิโตะพระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิซะกุระมะชิ เมื่อวันที่ 21 เดือน 3 ปี เคียวโฮ ที่ 20 ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1735 หลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 25 ปีโดยพระองค์ยังคงกุมพระราชอำนาจเหนือพระราชโอรสเช่นเดียวกับพระอัยกาและพระราชบิดาในฐานะ ไดโจเท็นโน (มหาจักรพรรดิ) แต่หลังจากนั้นอีกเพียง 2 ปีอดีตจักรพรรดินะกะมิกะโดะก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 เดือน 4 ปี เก็นบุง ที่ 2 ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1737 ขณะมีพระชนมายุเพียง 35 พรรษาโดยได้มีการฝังพระบรมศพที่พระราชสุสาน สึกิ โนะ วะ โนะ มิซะซะงิ เมื่อวันที่ 8 เดือน 5 ปี เก็นบุง ที่ 2 ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1737

แผนผัง[แก้]

 
 
 
 
 
102จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ
 
 
 
 
 
103จักรพรรดิโกะ-สึชิมิกะโดะ
 
 
 
 
 
104จักรพรรดิโกะ-คะชิวะบะระ
 
 
 
 
 
105จักรพรรดิโกะ-นะระ
 
 
 
 
 
106จักรพรรดิโองิมะชิ
 
 
 
 
 
เจ้าชายมะซะฮิโตะ
 
 
 
 
 
107จักรพรรดิโกะ-โยเซ
 
 
 
 
 
108จักรพรรดิโกะ-มิซุโน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109จักรพรรดินีเมโช
 
110จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
 
111จักรพรรดิโกะ-ไซ
 
112จักรพรรดิเรเง็ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113จักรพรรดิฮิงะชิยะมะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114จักรพรรดินะกะมิกะโดะ