ฟุจิวะระ โนะ ทะชิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฟุจิวะระ โนะ ทะชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(皇后宮)วันที่ 14 เดือน 3 ปี คีวอัน ที่ 6
(13 เมษายน พ.ศ. 1693)
พระพันปีหลวงวันที่ 27 เดือน 10 ปี โฮเง็ง
(11 ธันวาคม พ.ศ. 1699)
พระอัยยิกาเจ้าวันที่ 3 เดือน 2 ปี โฮเง็ง ที่ 3
(5 มีนาคม พ.ศ. 1701)

พระราชสมภพปี โฮเอ็ง ที่ 6
(พ.ศ. 1683)
นครหลวงเฮอัง
สวรรคตวันที่ 24 เดือน 12 ปี เค็นนิง
(19 มกราคม พ.ศ. 1745)
พระบิดาคินโยะชิ โทะคุไดจิ
พระบิดาบุญธรรม:ฟุจิวะระ โนะ โยะรินะงะ
พระสวามีจักรพรรดิโคโนเอะ
จักรพรรดินิโจ
ถวายตัวจักรพรรดิโคโนเอะ:วันที่ 10 เดือน 1 ปี คีวอัน ที่ 6 (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1693)
จักรพรรดินิโจ:วันที่ 26 เดือน 1 ปี เอรากุ
(5 มีนาคม พ.ศ. 1703)
แต่งตั้งเป็นพระสนม19 เดือน 1 ปี คีวอัน ที่ 6 (18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1693)

ฟุจิวะระ โนะ ทะชิ (藤原多子; 1683 – 19 มกราคม 1745) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นซึ่งในครั้งแรกพระองค์เป็น จักรพรรดินีรอง หรือ โคโง (皇后) ใน จักรพรรดิโคโนเอะ กระทั่งครั้งที่ 2 พระองค์ได้มาเป็นจักรพรรดินีใน จักรพรรดินิโจ ทำให้พระองค์ถูกเรียกว่า จักรพรรดินี 2 รุ่น โดยพระองค์เป็นธิดาบุญธรรมของ ฟุจิวะระ โนะ โยะรินะงะ ขุนนางที่กำลังเรืองอำนาจในราชสำนักขณะนั้น

พระประวัติ[แก้]

จักรพรรดินีทะชิประสูติเมื่อ พ.ศ. 1683 เป็นธิดาของ คินโยะชิ โทะคุไดจิ ต่อมาพระองค์ได้รับการอุปการะให้เป็นธิดาบุญธรรมของโยะรินะงะเนื่องจากได้แต่งงานกับ ซะชิโกะ ซึ่งเป็นมีศักดิ์เป็นป้าของจักรพรรดินีทะชิ

ต่อมาพระองค์ได้เข้าพิธีอภิเษกเป็นจักรพรรดินีในจักรพรรดิโคะโนะเอะเมื่อ พ.ศ. 1693 ขณะพระชนมายุเพียง 10 พรรษาเมื่อจักรพรรดิโคะโนะเอะสวรรคตอย่างกะทันหันใน พ.ศ. 1698 จักรพรรดินีทะชิก็เสด็จออกจากพระราชวังไปประทับอย่างสันโดษกระทั่ง พ.ศ. 1703 ขณะพระชนมายุเพียง 20 พรรษาพระองค์ก็ถูกเรียกกลับพระราชวังเพื่อไปเป็นจักรพรรดินีของจักรพรรดินิโจทำให้พระองค์เป็นจักรพรรดินีพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เป็นจักรพรรดินีถึง 2 ครั้ง 2 รัชสมัยและสุดท้ายพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็น พระพันปีหลวง (taikōtaigō) ของญี่ปุ่น

เมื่อจักรพรรดินิโจสวรรคตอย่างกะทันหันใน พ.ศ. 1708 จักรพรรดินีทะชิก็เสด็จออกจากพระราชวังและออกผนวชเป็นชีโดยพระองค์มีพระปรีชาสามารถทางด้านงานเขียนและด้านดนตรีก่อนจะสิ้นพระชนม์ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 1745