สกุลอี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สกุลอี
Imperial Seal of the Korean Empire.svg
Coat of Arms of Joseon Korea.png
พระราชอิสริยยศ
ปกครอง เกาหลี
โชซ็อน
สาขาสกุลย่อยฝ่ายชาย 125 สกุล (ปัจจุบันยังมีอยู่ราว 105 สกุล) เช่น
 • สกุลของจินอันแทกุน
 • สกุลของฮยอ-รย็องแทกุน
 • สกุลของควังพย็องแทกุน
 • สกุลของท็อกช็อนกุน
 • สกุลของมิลซ็องกุน
 • สกุลของยังนย็องแทกุน
ประมุขพระองค์แรกอี ซ็อง-กเย (พระเจ้าแทโจ)
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันอี ซ็อก[1]
ประมุขพระองค์สุดท้ายอี ช็อก (พระเจ้าซุนจง)
สถาปนา17 กรกฎาคม ค.ศ. 1392 (วันที่ก่อตั้งราชอาณาจักรโชซ็อน)
ล่มสลายค.ศ. 1910 (ปีที่ทำสนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910)
เชื้อชาติเกาหลี

สกุลอี (อังกฤษ: House of Yi), ราชวงศ์อี (อังกฤษ: Yi Dynasty), ราชสกุลเกาหลี (อังกฤษ: Korean Imperial Household), หรือเรียก สกุลอีแห่งช็อนจู (อังกฤษ: Yi clan of Jeonju) เพราะมีศูนย์กลางอยู่ ณ ช็อนจู เป็นวงศ์ตระกูลแห่งราชอาณาจักรโชซ็อนและจักรวรรดิเกาหลี ประกอบด้วยเชื้อสายของอี ซ็อง-กเย ผู้สถาปนาราชอาณาจักรโชซ็อน และขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแทโจ

หลังจากมีสนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910 ซึ่งให้จักรวรรดิญี่ปุ่นผนวกคาบสมุทรเกาหลีเข้ากับตนได้นั้น สมาชิกบางคนของสกุลอีก็ถูกรัฐบาลญี่ปุ่นผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ญี่ปุ่นและตระกูลขุนนางญี่ปุ่น[2] จนถึง ค.ศ. 1947 หนึ่งปีก่อนที่จะมีการตรารัฐธรรมนูญญี่ปุ่น[3]

ตามรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ มาตรา 11 รัฐบาลเกาหลีไม่ยอมรับชนชั้นวรรณะใด ๆ ที่มีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น[4][5] แต่ปัจจุบันราชวงศ์ก็ยังมีอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ซึ่งมีสิทธิพิเศษบางประการ และเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนเกาหลีใต้อยู่เป็นระยะ ๆ ดังเช่นกรณีงานศพของอี กู หัวหน้าสกุลอี ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 หรือการปรากฏตัวของอี ซ็อก ในงานฉลองการประกาศเอกราชครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2019[6]

นับแต่อี กู ถึงแก่ชีวิตใน ค.ศ. 2005 สมาคมหลานหลวง (Imperial Grandsons Association) ซึ่งมีสมาชิกของสกุลอีและรัฐบาลนครช็อนจูเป็นผู้ดำเนินการนั้น ถือเอาอี ซ็อก เป็นหัวหน้าคนใหม่ของสกุลอี[7][8]

ลำดับเชื้อสาย[แก้]

ลำดับเชื้อสายสกุลอี

– – – – – – - เส้นประ หมายถึง การรับเป็นบุตรบุญธรรม

ค.ศ. 1315 – ค.ศ. 1360
อี จา-ชุน
ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408
พระเจ้าแทโจ
ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1398(1)
ค.ศ. 1357 – ค.ศ. 1419
พระเจ้าช็องจง
ค.ศ. 1398 – ค.ศ. 1400(2)
ค.ศ. 1367 – ค.ศ. 1422
พระเจ้าแทจง
ค.ศ. 1400 – ค.ศ. 1418(3)
ค.ศ. 1394 – ค.ศ. 1462
องค์ชาย
ยังนย็อง
ค.ศ. 1396 – ค.ศ. 1486
องค์ชาย
ฮโยรย็อง
ค.ศ. 1397 – ค.ศ. 1450
พระเจ้าเซจง
มหาราช

ค.ศ. 1418 – ค.ศ. 1450(4)
ค.ศ. 1414 – ค.ศ. 1452
พระเจ้ามุนจง
ค.ศ. 1450 – ค.ศ. 1452(5)
ค.ศ. 1417 – ค.ศ. 1468
พระเจ้าเซโจ
ค.ศ. 1455 – ค.ศ. 1468(7)
ค.ศ. 1441 – ค.ศ. 1457
พระเจ้าทันจง
ค.ศ. 1452 – ค.ศ. 1455(6)
ค.ศ. 1438 – ค.ศ. 1457
องค์ชายรัชทายาท
อึยคย็อง
ค.ศ. 1450 – ค.ศ. 1469
พระเจ้าเยจง
ค.ศ. 1468 – ค.ศ. 1469(8)
ค.ศ. 1457 – ค.ศ. 1494
พระเจ้าซ็องจง
ค.ศ. 1469 – ค.ศ. 1494(9)
ค.ศ. 1476 – ค.ศ. 1506
องค์ชายย็อนซัน
ค.ศ. 1494 – ค.ศ. 1506(10)
ค.ศ. 1486 – ค.ศ. 1544
พระเจ้าจุงจง
ค.ศ. 1506 – ค.ศ. 1544(11)
ค.ศ. 1515 – ค.ศ. 1545
พระเจ้าอินจง
ค.ศ. 1544 – ค.ศ. 1545(12)
ค.ศ. 1530 – ค.ศ. 1559
องค์ชาย
ท็อกฮึง
ค.ศ. 1534 – ค.ศ. 1567
พระเจ้ามย็องจง
ค.ศ. 1545 – ค.ศ. 1567(13)
ค.ศ. 1552 – ค.ศ. 1608
พระเจ้าซ็อนโจ
ค.ศ. 1567 – ค.ศ. 1608(14)
ค.ศ. 1575 – ค.ศ. 1641
องค์ชายควังแฮ
ค.ศ. 1608 – ค.ศ. 1623(15)
ค.ศ. 1580 – ค.ศ. 1619
องค์ชาย
ช็องว็อน
ค.ศ. 1595 – ค.ศ. 1649
พระเจ้าอินโจ
ค.ศ. 1623 – ค.ศ. 1649(16)
ค.ศ. 1612 – ค.ศ. 1645
องค์ชายรัชทายาท
โซฮย็อน
ค.ศ. 1619 – ค.ศ. 1659
พระเจ้าฮโยจง
ค.ศ. 1649 – ค.ศ. 1659(17)
ค.ศ. 1622 – ค.ศ. 1658
องค์ชาย
อินพย็อง
ค.ศ. 1641 – ค.ศ. 1674
พระเจ้าฮย็อนจง
ค.ศ. 1659 – ค.ศ. 1674(18)
ค.ศ. 1639 – ค.ศ. 1670
องค์ชายพกนย็อง
ค.ศ. 1661 – ค.ศ. 1720
พระเจ้าซุกจง
ค.ศ. 1674 – ค.ศ. 1720(19)
ค.ศ. 1661 – ค.ศ. 1722
องค์ชาย
อึยว็อน
ค.ศ. 1688 – ค.ศ. 1724
พระเจ้าคย็องจง
ค.ศ. 1720 – ค.ศ. 1724(20)
ค.ศ. 1694 – ค.ศ. 1776
พระเจ้าย็องโจ
ค.ศ. 1724 – ค.ศ. 1776(21)
ค.ศ. 1699 – ค.ศ. 1719
องค์ชาย
ย็อนรย็อง
ค.ศ. 1693 – ค.ศ. 1763
องค์ชาย
อันฮึง
ค.ศ. 1719 – ค.ศ. 1728
องค์ชายรัชทายาท
ฮโยจาง
ค.ศ. 1735 – ค.ศ. 1762
องค์ชายรัชทายาท
ซาโด
ค.ศ. 1728 – ค.ศ. 1796
อี
ซิน อิก
ค.ศ. 1752 – ค.ศ. 1800
พระเจ้าช็องโจ
ค.ศ. 1776 – ค.ศ. 1800(22)
ค.ศ. 1754 – ค.ศ. 1801
องค์ชาย
อึนอ็อน
ค.ศ. 1755 – ค.ศ. 1771
องค์ชาย
อึนซิน
ค.ศ. 1752 – ค.ศ. 1822
อี
บย็อง ว็อน
ค.ศ. 1790 – ค.ศ. 1834
พระเจ้าซุนโจ
ค.ศ. 1800 – ค.ศ. 1834(23)
ค.ศ. 1785 – ค.ศ. 1841
แทว็อนกุน
จองเย
ค.ศ. 1788 – ค.ศ. 1836
องค์ชาย
นมย็อน
ค.ศ. 1809 – ค.ศ. 1830
องค์ชายรัชทายาท
ฮโยมย็อง
ค.ศ. 1831 – ค.ศ. 1863
พระเจ้าช็อลจง
ค.ศ. 1849 – ค.ศ. 1863(25)
ค.ศ. 1820 – ค.ศ. 1898
แทว็อนกุน
ฮึงซ็อน
ค.ศ. 1827 – ค.ศ. 1849
พระเจ้าฮ็อนจง
ค.ศ. 1834 – ค.ศ. 1849(24)
ค.ศ. 1845 – ค.ศ. 1912
องค์ชาย
ว็อนฮึง
ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919
จักรพรรดิโคจง
ค.ศ. 1863 – ค.ศ. 1907(26)
ค.ศ. 1870 – ค.ศ. 1917
องค์ชาย
ย็องซ็อง
ค.ศ. 1874 – ค.ศ. 1926
จักรพรรดิซุนจง
ค.ศ. 1907 – ค.ศ. 1910(27)
(ค.ศ. 1910 – ค.ศ. 1926)
ค.ศ. 1877 – ค.ศ. 1955
องค์ชาย
อึยฮวา
ค.ศ. 1897 – ค.ศ. 1970
องค์ชายรัชทายาท
อึยมิน

(ค.ศ. 1926 – ค.ศ. 1970)(28)
ค.ศ. 1912 – ค.ศ. 1989
องค์หญิง
ท็อกฮเย
ค.ศ. 1909 – ค.ศ. 1990
อี ก็อน
ค.ศ. 1912 – ค.ศ. 1945
อี วู
ค.ศ. 1919 – ค.ศ. 2020
อี แฮ-ว็อน
ค.ศ. 1938 – ค.ศ. 2014
อี กับ
ค.ศ. 1940-
อี ซ็อก[9]
ค.ศ. 1931 – ค.ศ. 2005
อี กู
(ค.ศ. 1970 - ค.ศ. 2005)(29)
(มีผู้โต้แย้ง)
ค.ศ. 1936–
อี ช็อง
ค.ศ. 1962–
อี ว็อน

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.bbc.com/korean/news-46056729
 2. Japan-Korea Annexation Treaty article 3
 3. 皇室令及附屬法令廢止ノ件
 4. "CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KOREA". Korean Legislation Research Institute. สืบค้นเมื่อ 27 August 2018.
 5. Article 11, Section 2: "No privileged caste shall be recognized or ever established in any form."
 6. https://www.msn.com/ko-kr/news/national/고종-장례-행렬-재현-및-만세-행진/ar-BBUevkL
 7. http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=73211
 8. https://www.nytimes.com/2006/05/19/world/asia/19iht-profile.html
 9. https://news.joins.com/article/22867699