พระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์รัฐปะหัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Family tree of Pahang monarchs)

ตารางนี้เป็นพระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์รัฐปะหัง นับตั้งแต่การก่อตั้งรัฐสุลต่านปะหังเก่าใน ค.ศ. 1470 จนถึงปัจจุบัน

ราชวงศ์มะละกา-ปะหัง[แก้]

ราชวงศ์มะละกา-ปะหัง
ราชวงศ์มะละกาเดวา ซูรา[1]
ปะหังเก่า
ครองราชย์ ค.ศ.. ?-1454
มันซูร์[2]
มะละกา
ครองราชย์ ค.ศ. 1456-1477
♀ วานัง เซอรี
เลอลา วังซา[3]
รัฐสุลต่านปะหังเก่า
อะฮ์มัดที่ 1[4]
(2)
ครองราชย์ ค.ศ. 1475-1495
มูฮัมมัด[5]
(1)
ครองราชย์ ค.ศ. 1470-1475
มันซูร์ที่ 1
(4)
ครองราชย์ ค.ศ. 1512-1519
♀ราจา ปูตรี
โอละฮ์[6]
มะฮ์มุด
(5)
ครองราชย์ ค.ศ. 1519-1530
อับดุล จามิล
(3)
ครองราชย์ ค.ศ. 1495-1512
♀ ราจา วาตี
ราจา อะฮ์มัด♀ ราจา ปุซปา
เดวี
♀ ราจา เกอซูมา
เดวี
มูซัฟฟาร์
(6)
ครองราชย์ ค.ศ. 1530-1540
ไซนัล อาบีดิน
(7)
ครองราชย์ ค.ศ. 1540-1555
อับดุล จาลิลที่ 2
ยะโฮร์
ครองราชย์ ค.ศ.. 1571-1597
มันซูร์ที่ 2
(8)
ครองราชย์ ค.ศ. 1555-1560
อับดุล จามัล
(9)
ครองราชย์ ค.ศ. 1560-1590
อับดุล กาดีร์
อาลาอุดดิน

(10)
ครองราชย์ ค.ศ. 1560-1590
ราจาอาซิฟ
ซียัก
♀ราจาปูติฮ์
อาลาอุดดินที่ 3
ยะโฮร์
ครองราชย์ ค.ศ. 1597-1615
ราจา มะฮ์มุด♀ ปูตรี บงซู
จันดรา
เดวี
อะฮ์มัดที่ 2
(11)
ครองราชย์ ค.ศ. 1590-1592
♀ เจ้าหญิง
บรูไน
♀ ราจา ปูตรี
ซาฮาระฮ์
แห่งบรูไน
อับดุล ฆอฟูร์
(12)
ครองราชย์ ค.ศ. 1592-1614
รายาอูงู
อาณาจักรปาตานี
ครองราชย์ ค.ศ. 1624-1635
อับดุล จาลิลที่ 3
(14)
[note 1]
ครองราชย์ ค.ศ. 1615-1617
ครองราชย์ ค.ศ. 1623-1641
อิซกันดาร์ ษานี
รัฐสุลต่านอาเจะห์
ครองราชย์ ค.ศ. 1610-1641
♀ ราจา ปูตรี
กามาร์ลียะฮ์
อับดุลละฮ์
ยะโฮร์
ครองราชย์ ค.ศ. 1615-1623
ราจา อับดุลละฮ์อาลาอุดดิน
(13)
ครองราชย์ ค.ศ. 1614-1615
รายากูนิง
อาณาจักรปาตานี
r. 1635-1688
ราจาบาเจา
[note 2]
ครองราชย์ ค.ศ. 1641-1677
มูซัฟฟาร์ที่ 2
เปรัก
ครองราชย์ ค.ศ. 1636-1654
♀ราจา ปูตรี
ฟาตีมะฮ์ ปูเตะฮ์
ราชวงศ์ซียัก-เปรักอิบราฮิม
[note 3]
ครองราชย์ ค.ศ. 1677–1685
มาฮ์มุดที่ 2
[note 4]
ครองราชย์ ค.ศ. 1685–1699

ราชวงศ์เบินดาฮารา-ปะหัง[แก้]

ใน ค.ศ. 1699 หลังการครองราชย์ของอับดุล จาลิลที่ 4 แห่งราชวงศ์เบินดาฮารา ในฐานะสุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์องค์ที่ 10 ปะหังกลายเป็นจังหวัดพิเศษของเบินดาฮารา และปกครองโดยผู้สืบทอดของราชวงศ์ นับตั้งแต่ตุน มัซ อานุม (ครองราชย์ ค.ศ. 1699-1717) ถึงตุน ฮัสซัน (ครองราชย์ ค.ศ. 1748-1770) หลังยะโฮร์เริ่มเสื่อมสลายในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และการแทรกแซงของอำนาจต่างชาติ ทำให้ปะหังกลายเป็นเอกราชอีกครั้ง ในรัชสมัยตุน อับดุล มาจิด ก่อตั้งอาณาจักรปะหังที่มีสถานะกึ่งเอกราช โดยที่เบินดาฮารามีสถานะคล้ายกับราจา ('ราชา') อีกครั้ง[7] ใน ค.ศ. 1884 ตุน อะฮ์มัด ราจาเบินดาฮาราองค์ที่ 6 ประกาศตนเองเป็นสุลต่านอย่างเป็นทางการ[8]

ราชวงศ์เบินดาฮารา-ปะหัง
ราชวงศ์เบินดาฮารา
ตุนฮาบิบ
อับดุล มาจิด

B.S.M
ครองราชย์ ค.ศ 1677-1697
อับดุล จาลิลที่ 4
[note 5]
B.P.R
ครองราชย์ ค.ศ. 1697-1699
ครองราชย์ ค.ศ. 1699-1718
ไซนัล อาบีดินที่ 1
ตรังกานู
ครองราชย์ ค.ศ. 1725-1733
ตุน
มัซ อานุม
B.S.M
ครองราชย์ ค.ศ. 1699-1717
ตุน
อับดุลละฮ์
B.P.R
ครองราชย์ ค.ศ. 1717
ตุน
อับดุล จามัล
B.S.M
ครองราชย์ ค.ศ. 1717
ตุน
ตาฮีร์
T.P.R
ครองราชย์ ค.ศ. 1722-1750
ซูไลมัน
ยะโฮร์
(11)
ครองราชย์ ค.ศ. 1722-1760
ตุน
อับบัซ
B.S.M
ครองราชย์ ค.ศ. 1721
ตุน
ฮูไซน์
B.P.R
ครองราชย์ ค.ศ. 1721-1748
อาณาจักรปะหัง
ตุน
ฮัสซัน
B.S.M
ครองราชย์ ค.ศ. 1748-1770
ตุน
อับดุล จามัล

T.P.R
ครองราชย์ ค.ศ. 1757-1802
ตุน
อับดุล มาจิด

B.P.R
(1)
ครองราชย์ ค.ศ. 1770-1802
ตุน
มูฮัมมัด

B.S.M
(2)
ครองราชย์ ค.ศ. 1802-1803
ตุน
โกริซ

B.P.R
(3)
ครองราชย์ ค.ศ. 1803-1806
ตุน อาลี
B.S.M
(4)
ครองราชย์ ค.ศ. 1806-1847
รัฐสุลต่านปะหัง
ตุน มูตาฮีร์
B.S.M
(5)
ครองราชย์ ค.ศ. 1847-1863
อะฮ์มัด
B.S.M
(6)
ครองราชย์ ค.ศ. 1863-1881
สุลต่าน
(1)
ครองราชย์ ค.. 1881-1914
อับดุลละฮ์
(3)
ครองราชย์ ค.ศ. 1917-1932
มะฮ์มุด
(2)
ครองราชย์ ค.ศ. 1914-1917
อาบู บาการ์
(4)
ครองราชย์ ค.ศ. 1932-1974
เติงกูอัฟซันอะฮ์มัด
(5)
ครองราชย์ ค.ศ. 1974-2019
อากงองค์ที่ 7
ครองราชย์ ค.ศ. 1979-1984
กัลซม
อับดุลละฮ์
(6)
ครองราชย์ ค.ศ. 2019-ปัจจุบัน
ตุนกูอาซีซะฮ์
เติงกูฮัซซานัล อิบราฮิม

อ้างอิง[แก้]

  1. ผู้ปกครองยะโฮร์-ปะหัง-รีเยา-ลิงกา
  2. ยัมตวนมูดาแห่งปะหัง ('อุปราชแห่งปะหัง') ในจักรวรรดิยะโฮร์-ปะหัง-รีเยา-ลิงกา
  3. ผู้ปกครองยะโฮร์-ปะหัง-รีเยา-ลิงกา
  4. ผู้ปกครองยะโฮร์-ปะหัง-รีเยา-ลิงกา
  5. ผู้ปกครองยะโฮร์-ปะหัง-รีเยา-ลิงกา

บรรณานุกรม[แก้]

  • Ahmad Sarji Abdul Hamid (2011), The Encyclopedia of Malaysia, vol. 16 - The Rulers of Malaysia, Editions Didier Millet, ISBN 978-981-3018-54-9
  • Linehan, William (1973), History of Pahang, Malaysian Branch Of The Royal Asiatic Society, Kuala Lumpur, ISBN 978-0710-101-37-2