พระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ใน พ.ศ. 1782 และสืบทอดต่อโดยอาณาจักรอยุธยา รวมทั้งอาณาจักรธนบุรีที่อยู่ได้ไม่นาน ราชวงศ์ปัจจุบันที่ปกครองอยู่คือราชวงศ์จักรี โดยครองตั้งแต่ พ.ศ. 2325 และเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ส่วนประเทศไทยซึ่งอยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญถูกสถาปนาใน พ.ศ. 2475 กษัตริย์พระองค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตัวช่วย[แก้]

พระราชพงศาวลี[แก้]

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ.ศ. 1731–1811
ครองราชย์ พ.ศ. 1781–1811
นางเสือง
พ่อขุนบานเมือง
?–ราว พ.ศ. 1822
ครองราชย์ ? – ราว พ.ศ. 1822
พ่อขุนรามคำแหง
ประมาณ พ.ศ. 1780/90–1842
ครองราชย์ พ.ศ. 1822–1842
พระยางั่วนำถุม
?–พ.ศ. 1890
ครองราชย์ พ.ศ. 1866–1890
พระยาเลอไทย
พ.ศ. 1805–1866
ครองราชย์ พ.ศ. 1842–1866
นางเทพสุดา
สร้อยดาว

ประมาณ คริสต์ทศวรรษ 1250–?
พระเจ้าฟ้ารั่ว
กษัตริย์หงสาวดี
ค.ศ. 1253–1307
ครองราชย์ ค.ศ. 1287–1307
นางอุ่นเรือน
ประมาณ คริสต์ทศวรรษ 1260–คริสต์ทศวรรษ 1310
พระเจ้าอู่ทอง
พ.ศ. 1857–1912
ครองราชย์ พ.ศ. 1894–1912
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
พ.ศ. 1853–1931
ครองราชย์ พ.ศ. 1913–1931
เจ้าหญิงพญาลิไทย
พ.ศ. 1843–1911
ครองราชย์ ประมาณ พ.ศ. 1890–1911
พระเจ้าแสนเมือง
กษัตริย์เมาะตะมะ
ค.ศ. 1283–1323
ครองราชย์ ค.ศ. 1311–1323
แม่นางตะปี
อัครมเหสี
พระเจ้ารามมะไตย
กษัตริย์เมาะตะมะ
ค.ศ. 1303–1330
ครองราชย์ ค.ศ. 1323–1330
สมเด็จพระราเมศวร
พ.ศ. 1882–1938
ครองราชย์ พ.ศ. 1912;
1931–1938
สมเด็จพระเจ้าทองลัน
พ.ศ. 1917–1931
ครองราชย์ พ.ศ. 1931
สมเด็จพระอินทราชา
พ.ศ. 1902–1967
ครองราชย์ พ.ศ. 1952–1967
เจ้าหญิงพญาลือไทย
พ.ศ. 1901–1952
พ.ศ. 1911–1942
สมเด็จพระเจ้ารามราชา
พ.ศ. 1899–1952
ครองราชย์ พ.ศ. 1938–1952
เจ้าสามพระยา
พ.ศ. 1929–1991
ครองราชย์ พ.ศ. 1967–1991
เทวีพญาไสลือไทย
พ.ศ. 1923–1962
พ.ศ. 1943–1962
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พ.ศ. 1974–2031
ครองราชย์ พ.ศ. 1991–2031
บรมปาล
พ.ศ. 1944–1981
พ.ศ. 1962–1981
พระยารามแห่งสุโขทัย
สมเด็จพระอินทราชาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
พ.ศ. 2005–2034
ครองราชย์ พ.ศ. 2031–2034
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
พ.ศ. 2015–2072
ครองราชย์ พ.ศ. 2034–2072
ขุนวรวงศาธิราช
?–พ.ศ. 2091
ครองราชย์ พ.ศ. 2091
นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์
?–พ.ศ. 2091
สมเด็จพระไชยราชาธิราช
?–พ.ศ. 2089
ครองราชย์ พ.ศ. 2077–2089
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
?–พ.ศ. 2076
ครองราชย์ พ.ศ. 2072–2076
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
พ.ศ. 2052–2112
พ.ศ. 2091–2108;
พ.ศ. 2111–2112
พระสุริโยทัย
พ.ศ. 2054–2091
สมเด็จพระยอดฟ้า
พ.ศ. 2079–2091
ครองราชย์ พ.ศ. 2089–2091
พระศรีศิลป์
พ.ศ. 2084–2104
สมเด็จพระรัษฎาธิราช
พ.ศ. 2072–2077
ครองราชย์ พ.ศ. 2076–2077
พระบรมดิลก
?–พ.ศ. 2092
พระเทพกษัตรีย์
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
พ.ศ. 2057–2133
ครองราชย์ พ.ศ. 2112–2133
พระวิสุทธิกษัตรีย์สมเด็จพระมหินทราธิราช
พ.ศ. 2082–2112
พ.ศ. 2106–2111;
พ.ศ. 2112
พระราเมศวร
?–พ.ศ. 2107
พระเจ้าบุเรงนอง
กษัตริย์ตองอู
ค.ศ. 1516–1581
ครองราชย์ ค.ศ. 1550–1581
พระสุพรรณกัลยาพระมณีรัตนาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ. 2098–2148
ครองราชย์ พ.ศ. 2133–2148
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3
พ.ศ. 2103–2153
ครองราชย์ พ.ศ. 2148–2153
เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
พ.ศ. 2128–2154
ครองราชย์ พ.ศ. 2154
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พ.ศ. 2133–2171
ครองราชย์ พ.ศ. 2154–2171
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7
พ.ศ. 2143–2199
ครองราชย์ พ.ศ. 2199
?
สมเด็จพระเชษฐาธิราช
ประมาณ พ.ศ. 2155–2173
ครองราชย์ พ.ศ. 2171–2173
สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
ราว พ.ศ. 2161–?
ครองราชย์ พ.ศ. 2173
พระนางศิริธิดาสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พ.ศ. 2143–2199
ครองราชย์ พ.ศ. 2173–2199
Siri
Kanlayani
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พ.ศ. 2175–2231
ครองราชย์ พ.ศ. 2199–2231
เจ้าฟ้าสุริยงรัศมีสมเด็จเจ้าฟ้าไชย
พ.ศ. 2173–2199
ครองราชย์ พ.ศ. 2199
นางกุสาวดี
แห่งเชียงใหม่
สมเด็จพระเพทราชา
พ.ศ. 2175–2246
ครองราชย์ พ.ศ. 2231–2246
กรมหลวงโยธาเทพ
เจ้าฟ้าสุดาวดี
พ.ศ. 2199–2278
กรมหลวงโยธาทิพ
พ.ศ. 2181–2258
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
พ.ศ. 2204–2251
ครองราชย์ พ.ศ. 2246–2251
Rattana
เจ้าฟ้า/เจ้าท้าวทองสุก
กรมหลวงราชานุรักษ์
สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
?–พ.ศ. 2275
พ.ศ. 2251–2275
พระองค์ขาว
กรมหลวงอภัยนุชิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
พ.ศ. 2223–2301
ครองราชย์ พ.ศ. 2275–2301
พลับ
กรมหลวงพิพิธมนตรี
กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์
?–พ.ศ. 2298
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
?–พ.ศ. 2310
ครองราชย์ พ.ศ. 2301–2310
กรมขุนวิมลพัตรสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
?–พ.ศ. 2339
ครองราชย์ พ.ศ. 2301
เจ้าฟ้าท้าวต่อย
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
(ทองดี)
พ.ศ. 2254–2312
พระอัครชายา (หยก)
หยง
แซ่แต้
นกเอี้ยง
?–พ.ศ. 2317
เจ้าศรีอโนชา
พ.ศ. 2293–2364
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
อุปราช
พ.ศ. 2316–2360
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2352–2360
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พ.ศ. 2280–2369
ราชินี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พ.ศ. 2280–2352
ครองราชย์ พ.ศ. 2325–2352
เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่
ในรัชกาลที่ 1
?–พ.ศ. 2370
นางสนม
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
สา
?–พ.ศ. 2342
พระอินทรรักษา
(เสม)
ตระกูลมหาเสนานุรักษ์
หม่อมสอน
ราชินี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พ.ศ. 2277–2325
ครองราชย์ พ.ศ. 2310–2325
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่
 ?–พ.ศ. 2322
นางสนม
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
อุปราช
พ.ศ. 2316–2360
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2352–2360
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี
พ.ศ. 2320–2366
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
พ.ศ. 2313–2351
พระราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่ 1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
อุปราช
พ.ศ. 2328–2375
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2367–2375
ทองอยู่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์
รองอุปราช
พ.ศ. 2329–2349
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2289–2349
สมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์
อุปราช
?–พ.ศ. 2325
ครองตำแหน่ง ?–พ.ศ. 2325
หม่อมเหม็น
พ.ศ. 2322–2352
ตระกูลมหาเสนานุรักษ์บุตรธิดาอีก 5 พระองค์ที่ไม่ปรากฏพระนามเรียม
พ.ศ. 2313–2380
พระสนม
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พ.ศ. 2310–2367
ครองราชย์ พ.ศ. 2352–2367
บุญรอด
พ.ศ. 2310–2379
ราชินี
ตระกูลมหาศักดิพลเสพตระกูลอนุรักษ์เทเวศร์
พระราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่ 2
เจ้าจอมมารดาบาง ในรัชกาลที่ 3
นางสนม
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2330–2394
ครองราชย์ พ.ศ. 2367–2394
เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ในรัชกาลที่ 3
นางสนม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหนูดำ
พ.ศ. 2335–2336
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าป้อม
พ.ศ. 2334–2336
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
อุปราช
พ.ศ. 2351–2408
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2394-2408
เจ้าคุณจอมมารดาเอม ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางสนม
พระราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่ 3ตระกูลปิ่นเกล้า
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
พ.ศ. 2356–2378
เจ้าจอมมารดางิ้วสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2355–2382
หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยาสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร
พ.ศ. 2361–2439
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
อุปราช
พ.ศ. 2381–2428
ครองตำแหน่ง พ.ศ. 2411-2428
ตระกูลวิไชยชาญ
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
พ.ศ. 2377–2395
ราชินี
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4
พ.ศ. 2378–2443
นางสนม
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พ.ศ. 2377–2405
ราชินี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2347–2411
ครองราชย์ พ.ศ. 2394–2411
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
พ.ศ. 2381–2447
นางสนม
เจ้าจอมมารดาพึ่ง ในรัชกาลที่ 4
นางสนม
พระราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่ 4
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าโสมนัส
พ.ศ. 2395
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
พ.ศ. 2404–2470
ราชินี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2396–2453
ครองราชย์ พ.ศ. 2411–2453
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พ.ศ. 2407–2462
ราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พ.ศ. 2403–2423
ราชินี
หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2402–2492
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
พ.ศ. 2398–2452
พระราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่ 5
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. 2424–2487
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
พ.ศ. 2420–2465
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
พ.ศ. 2421–2423
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พ.ศ. 2408–2478
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
พ.ศ. 2417–2481
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พ.ศ. 2405–2498
ราชินี
เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2399–2420
นางสนม
หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2401–2479
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พ.ศ. 2401–2466
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2436–2484
ครองราชย์ พ.ศ. 2468–2478
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
พ.ศ. 2447–2527
ราชินี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
มกุฎราชกุมาร
พ.ศ. 2421–2438
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พ.ศ. 2435–2472
สมเด็จพระราชบิดา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ. 2443–2538
แม่ฟ้าหลวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พ.ศ. 2417–2474
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
พ.ศ. 2420–2482
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
พ.ศ. 2426–2463
เจ้าชายรัชทายาท
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
พ.ศ. 2432–2467
เจ้าชายรัชทายาท
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2423–2468
ครองราชย์ พ.ศ. 2453–2468
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พ.ศ. 2449–2528
พระวรราชเทวี
อร่าม
รัตนกุล
เสรีเริงฤทธิ์
พ.ศ. 2463–2525
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ. 2466–2551
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พ.ศ. 2468–2489
ครองราชย์ พ.ศ. 2478–2489
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
พ.ศ. 2441–2496
หม่อมหลวงบัว
กิติยากร
พ.ศ. 2452–2542
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา
พ.ศ. 2445–2518
พระวรราชชายา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พ.ศ. 2468–2554
ทัศนาวลัย
ศรสงคราม
พ.ศ. 2488–
สินธู
ศรสงคราม
พ.ศ. 2482–
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พ.ศ. 2470–2559
ครองราชย์ พ.ศ. 2489–2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พ.ศ. 2475–
ราชินี
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์
กิติยากร
พ.ศ. 2473–2547
พันธุ์สวลี
กิติยากร
พ.ศ. 2476–
หม่อมราชวงศ์บุษบา
สธนพงศ์
พ.ศ. 2477–
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์
กิติยากร
พ.ศ. 2472–2530
เจสสิกา
มิกเคลิช
จิทัศ
ศรสงคราม
พ.ศ. 2517–
ปีเตอร์ แลดด์
เจนเซน
ค.ศ. 1951–
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ. 2494–
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2498–
หม่อมหลวงสราลี
กิติยากร
พ.ศ. 2509–
ตระกูลศรสงคราม
เดวิด
วีลเลอร์
พลอยไพลิน
เจนเซน
พ.ศ. 2524–
พุ่ม
เจนเซน
พ.ศ. 2526–2547
สุจาริณี
วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2505–
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2495–
ครองราชย์ พ.ศ. 2559–
ศรีรัศมิ์
สุวะดี
พ.ศ. 2514–
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พ.ศ. 2500–
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พ.ศ. 2500–
วีระยุทธ
ดิษยะศริน
พ.ศ. 2498–
ตระกูลวีลเลอร์
สิริกิติยา
เจนเซน
พ.ศ. 2528–
จุฑาวัชร
วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2522–
วัชรเรศร
วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2524–
จักรีวัชร
วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2526–
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
พ.ศ. 2548–
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พ.ศ. 2521–
พระบรมราชินี
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พ.ศ. 2521–
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พ.ศ. 2527–
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พ.ศ. 2525–
ริยา
กอห์ฟ
วัชรวีร์
วิวัชรวงศ์
พ.ศ. 2528–
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
พ.ศ. 2530–

อ้างอิง[แก้]