ถนนมาลัยแมน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-321.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 ถนนมาลัยแมน
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว 106.273 กิโลเมตร (66.03 ไมล์)
สร้างเมื่อ ไม่ระบุ
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ Thai Highway-4.svg ถนนเพชรเกษม ในเมืองนครปฐม จ. นครปฐม
ทางแยกหลัก

Thai Highway-346.svg 346 ในกำแพงแสน จ. นครปฐม
Thai Highway-3260.svg 3260 (สามแยกหนองวัลย์เปรียง) ในสองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี
Thai Highway-324.svg 324 (สามแยกจรเข้สามพัน) ในอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
3342 (สามแยกบ่อพลอย) ในอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
Thai Highway-333.svg 333 (สามแยกอู่ทอง) ในอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
Thai Highway-357.svg 357 (ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี) ในเมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี

Thai Highway-322.svg 322 (สามแยกอู่ยา) ในเมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
ปลายทางทิศเหนือ Thai Highway-340.svg 340 ในเมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
โครงข่ายทางหลวง
ทางหลวงในประเทศไทย

ถนนมาลัยแมน (อังกฤษ: Thanon Malai Maen) หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 สายนครปฐม - สุพรรณบุรี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บริเวณสามแยกมาลัยแมน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางรวม 106.273 กิโลเมตร

ถนนมาลัยแมนเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายนครปฐม-สุพรรณบุรี"[1] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายปุย มาลัยแมน อดีตหัวหน้ากองคลัง กรมทาง[1]

หลังจากที่ก่อสร้างถนนเสร็จแล้ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 เป็นถนนที่มีความสำคัญที่สุดในสมัยหนึ่ง เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครปฐม แทนการคมนาคมทางเรือผ่านแม่น้ำนครชัยศรีและทางรถไฟสายชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี ต่อมาเมื่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (ตลิ่งชัน-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ความสำคัญของทางหลวงเส้นนี้จึงเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางคมนาคมจากภาคใต้มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือโดยไม่ผ่านกรุงเทพมหานครแทน ซึ่งพบว่ามีรถประจำทางปรับอากาศ บขส. สายเชียงใหม่-หัวหิน และสายนครราชสีมา-หัวหินวิ่งผ่านเส้นทางนี้

ถนนมาลัยแมนหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง

สถานที่สำคัญ[แก้]

นครปฐม[แก้]

สุพรรณบุรี[แก้]

อ้างอิง[แก้]