รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2510

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คนเหนือคน)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2510

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
1 ต่อ 7 ประจัญบาน (2510)
5 พยัคฆ์สาว (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ปรียา รุ่งเรือง, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
7 พระกาฬ (2510) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
9 เสือ (2510) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สุมาลี ทองหล่อ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
กู่การะเวก (2510) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, อาคม มกรานนท์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เยาวเรศ นิสากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
แก้วกาหลง (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง
ใกล้รุ่ง (2510) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, พันคำ, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี
คนเหนือคน (2510) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, มิสออเดย์ซิง, เกชา เปลี่ยนวิถี, อมรา อัศวนนท์
จันทร์เจ้า (2510) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก
จุฬาตรีคูณ (2510) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุวิน สว่างรัตน์
เจ้าแม่ปานทอง (2510) นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, โสภา สถาพร, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สีเทา, บู๊ วิบูลย์นันท์
ใจนาง (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
จ่าแก้ว (2510) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, ทักษิณ แจ่มผล, สมควร กระจ่างศาสตร์, ฑัต เอกทัต
ตะวันสีทอง (2510) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, โสภา สถาพร
ตั๊กแตน (2510) ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, สมควร กระจ่างศาสตร์
ตำหนักแดง (2510) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล, เมตตา รุ่งรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี
ตุ๊ดตู่ (2510) ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร
ใต้เงาปืน (2510) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ทรชนคนสวย (2510) ผู้กำกับ: อุบล ยุคล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, มิสจิ้นหลู, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, รุจน์ รณภพ, แมน ธีระพล, สมควร กระจ่างศาสตร์
ทะเลเงิน (2510) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, กิ่งดาว ดารณี
เทพธิดาบ้านไร่ (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
เทพบุตรปืนทอง (2510) ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ราชันย์ กาญจนมาศ, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ประมินทร์ จารุจารีต, สมพล กงสุวรรณ
ไทรโศก (2510) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, รักชนก จินดาวรรณ, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุษกร สาครรัตน์
นักเลงพันเหลี่ยม (2510)
นักเลงสี่แคว (2510) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เนาวรัตน์ วัชรา, ชนะ ศรีอุบล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์
นางนวล (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อรสา พรหมประทาน, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์
นางพรายตานี (2510) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประมินทร์ จารุจารีต
โนรี (2510) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี
น้ำฝน (2510)
บุญเพ็งหีบเหล็ก (2510) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี
บุหรงทอง (2510) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เยาวเรศ นิสากร
บ้าบิ่นบินเดี่ยว (2510) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทักษิณ แจ่มผล, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ปิ่นรัก (2510) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฤทธี นฤบาล, บุษกร สาครรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี
ปูจ๋า (2510) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ดอกดิน กัญญามาลย์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี
โป๊ยเซียน (2510) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง, ล้อต๊อก, สาหัส บุญหลง
ผึ้งหลวง (2510) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, ฑัต เอกทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ถล่มหงสาวดี (2510) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ (2510) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, กรุณา ยุวกร, แมน ธีระพล, ชนะ ศรีอุบล
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล (2510)
พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร (2510) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รักชนก จินดาวรรณ, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ทรงวุฒิ ติยะภูมิ, มาณี มณีวรรณ
พยัคฆ์เดี่ยว (2510) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุณา ยุวกร, ประภาศรี เทพรักษา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
พรายพิฆาต (2510) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ราชันย์ กาญจนมาศ
ไฟเสน่หา (2510) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, กัณฑรีย์ นาคประภา, รุจน์ รณภพ
ฟ้าเพียงดิน (2510) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุดที่ 17 (2510)
ภูพานอย่าร้องไห้ (2510) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์
มดแดง (2510) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อาคม มกรานนท์, ชฎาพร วชิรปราณี, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
มนต์รัก (2510) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, จงฉิน, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประชา แสงสุวรรณ, อุ่นเรือน นุชน้อย, กระแส แก้วขำ
มนุษย์ทองคำ (2510) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, รุจน์ รณภพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี
เมฆขลา (2510) ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
แมวเหมียว (2510) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์
ลูกกรอก (2510)
ล่าพยาบาท (2510) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ทักษิณ แจ่มผล, อนุชา รัตนมาลย์, เสกสรร สัตยา, เชาว์ แคล่วคล่อง
ศึกแชมป์โลก (2510)
สองคม (2510)
สายเปล (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์, กิ่งดาว ดารณี
สาวจ้าวสมิง (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, แมน ธีระพล, ปริม ประภาพร, เชาว์ แคล่วคล่อง
สิงห์สองแผ่นดิน (2510) ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เสกสรร สัตยา, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล, สุวิน สว่างรัตน์
สิงห์หนุ่ม (2510) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, เยาวเรศ นิสากร, เชาว์ แคล่วคล่อง
สุดแผ่นดิน (2510) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, อรสา พรหมประทาน, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, นาวิน เทพโยธี, รุจน์ รณภพ
สุภาพบุรุษเที่ยงคืน (2510) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, มิสจาง ไหวไหว, ทักษิณ แจ่มผล, ชุมพร เทพพิทักษ์, เยาวเรศ นิสากร
แสนรัก (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, กิ่งดาว ดารณี, ปรียา รุ่งเรือง
เหนือนักเลง (2510) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ภาวนา ชนะจิต, เกชา เปลี่ยนวิถี, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทักษิณ แจ่มผล
เหนือเกล้า (2510) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, กิ่งดาว ดารณี, สมควร กระจ่างศาสตร์
เหนือเพชฌฆาต (2510) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ส.อาสนจินดา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, ฑัต เอกทัต
เหล็กเพชร (2510) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา
แหลมหัก (2510) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
อาญารัก (2510) ผู้กำกับ: สาหัส บุญหลง นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 5 (2510)

อ้างอิง[แก้]