ผู้ชนะสิบทิศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน้าปกนวนิยาย ผู้ชนะสิบทิศ ตอน บุเรงนองลั่นกลองรบ ฉบับตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2496

ผู้ชนะสิบทิศ เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ งานประพันธ์ชิ้นเอกของ ยาขอบ กล่าวถึงเรื่องราวของนักรบผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้ชนะสิบทิศ" นั่นคือ พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี นวนิยายได้รับความนิยมมากและดัดแปลงเป็นละครเวที ละครโทรทัศน์ และ ภาพยนตร์ หลายครั้ง ตลอดจน ละครวิทยุ รวมถึงมีการประพันธ์เพลง ผู้ชนะสิบทิศ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วย

เค้าโครงความจริงและที่มาที่ไป[แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้ชนะสิบทิศ เป็นนิยายที่ยาขอบ หรือโชติ แพร่พันธุ์ พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในครั้งแรกใช้ชื่อว่า "ยอดขุนพล" เริ่มเขียนใน พ.ศ. 2474 จบลงใน พ.ศ. 2475 ในหนังสือพิมพ์ "สุริยา" และเริ่มเขียน "ผู้ชนะสิบทิศ" ในหนังสือพิมพ์ "ประชาชาติ" เมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 จบภาคหนึ่งเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 รวมเล่มพิมพ์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 เขียนรวมทั้งหมด 3 ภาค เมื่อ พ.ศ. 2482 แต่ยังไม่จบ เนื่องจากขาดข้อมูลบางอย่างที่จะต้องใช้ประกอบการเขียน ในเนื้อเรื่องกล่าวถึงราชวงศ์ตองอูตอนต้น เริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าเมงจีโย ไปจนถึงพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ หรือ มังตราราชบุตร โดยคำว่าผู้ชนะสิบทิศนั้น มาจากคำที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึง พระเจ้าบุเรงนองว่าเป็น The Conqueror of Ten Directions แต่สำหรับชื่อนิยาย จากหนังสือประวัติยาขอบ อ้างอิงว่า มาลัย ชูพินิจ เป็นผู้ตั้งให้ ผู้ชนะสิบทิศตีพิมพ์ครั้งแรกลงใน นสพ.ประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในตอน "ความรักครั้งแรก" ฉบับพิมพ์รวมเล่มใช้ชื่อ "ลูกร่วมนม" สร้างชื่อเสียงให้ยาขอบได้แจ้งเกิด จนกลายเป็นกระแสไปทั่วทุกเพศทุกวัย ว่ากันว่าแม้แต่บรรพชิตก็ยังอ่านอย่างไม่กลัวอาบัติ[1] ผู้ชนะสิบทิศยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งยุคของจอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นช่วงที่รัฐบาลไทยมีนโยบายสร้างสหรัฐไทยเดิมโดยการส่งทหารไทยเข้ารุกรานดินแดนพม่าของอังกฤษร่วมกับญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2485 ทางรัฐบาลได้มีการเข้าควบคุมสื่อการพิมพ์ทุกอย่าง นิยายผู้ชนะสิบทิศได้ถูกพิจารณาว่าเนื่องจากเนื้อหาที่ยกย่องศัตรูของชาติประกอบกับเรื่องกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกครั้งที่หนึ่งถูกหยิบนำมาพูดกันในวงกว้างในการปลุกระดมชาตินิยม นิยายผู้ชนะสิบทิศได้ถูกสั่งห้ามพิมพ์จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองอย่างเด็ดขาด

เรื่องย่อ[แก้ไขต้นฉบับ]

มหาราชพม่าพระองค์หนึ่งมีพื้นตระกูลกำเนิดสามัญชน จะเด็ด เป็นลูกพระนมหลวง จึงพลอยได้สมาคมกับพระราชวงศ์นับแต่ร่วมน้ำนมกับมังตราราชบุตร และตะละแม่จันทรา พระราชธิดา ต่อมาเป็นดั่งดวงใจ จะเด็ด ฉากของเรื่องมีสามเมืองใหญ่ที่ผูกเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกัน ด้วยการเมือง การรบ ความแค้น และความรัก คือตองอู เมืองพม่าอันมีจะเด็ดเป็นหนึ่งในตองอู กับเมืองแปร และเมืองหงสาวดี อันเป็นเมืองมอญ ตองอูนั้นสร้างด้วยสามเกลอร่วมใจกัน คือ มังสินธุ ขุนพลผู้ออกบวช ภายหลังเป็นมหาเถรกุโสดออาจารย์ของจะเด็ด, ทะกะยอดิน ขุนพลผู้พอใจเป็นขุนวังและเมงกะยินโย ขุนพลผู้ยกเศวตฉัตรเหนือตองอู มีพระราชธิดาเกิดแต่พระอัครมเหสีนามว่า ตะละแม่จันทรา มีพระราชโอรสเกิดด้วยพระมหาเทวีเป็นรัชทายาทนามว่า มังตรา ส่วนจะเด็ดเป็นลูกคนปาดตาลที่แม่ชื่อ นางเลาชี ซึ่งมหาเถรกุโสดอถวายคำแนะนำกษัตริย์ตองอู รับเป็นพระนมของมังตราและจันทรา

ฝ่ายเมืองแปร หญิงผู้เป็นแสนรักของจะเด็ดอีกคนเกิดที่นี่ นามตะละแม่กุสุมา พระธิดาพระเจ้าเมืองแปรหรือพระเจ้านรบดี พระเจ้าแปรเป็นพระอนุชาของผู้ครองหงสาวดีคือพระยาราม มีราชบุตรชื่อสอพินยา ซึ่งมีบริวารนามว่าไขลู ตัวละครนี้ ยาขอบรักที่สุด เพราะจะสร้างพระเอกอย่างจะเด็ดเท่าไร สร้างได้ไม่ยากนัก แต่จะสร้างคนชั่วช้า อย่างไขลูสร้างได้ยากยิ่ง ตัวละครในผู้ชนะสิบทิศ มีเป็นอันมากและเวลาในเรื่องกินเวลายาว กระนั้น การที่คนอ่านไม่เพียงบทตราตรึงของตัวละครเอก ยังแผ่ใจจดจำตัวประกอบรองๆ ไม่สับสนหลงลืม เพราะผู้ประพันธ์กำหนดบทบาทและบุคลิกภาพของตัวละครชัดเจน เป็นกระพี้ที่สำคัญต่อการประสมประสานเป็นองค์เอกภาพเดียวกัน

จะเด็ดเจ้าชู้และเป็นชายชาตรีลูกคนธรรมดา เกือบจะพิมพ์เดียวกับขุนแผน ขณะที่ขุนแผนใช้เวทมนตร์และวิ่งหาความรัก ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตรักโดยเฉพาะชีวิตครอบครัว ส่วนบทบาทของขุนแผนในทางสังคมก็เพียงขุนนางชาวบ้านผู้จงรักภักดี แต่จะเด็ดหนุ่มรูปงามคารมดี มิได้ใช้เวทมนตร์ใด หากกิริยาวาจานั้นกำใจทั้งสาวๆ ตัวละครและทั้งคนอ่าน แม้ผู้หญิงตามปกติไม่เห็นใจชายเจ้าชู้ ทว่าจะเด็ดดูว่าเป็นข้อยกเว้น เพราะ ด้วยความเคล้มอยากเป็นตะละแม่สักนางหนึ่ง เมื่อจะเด็ดอ้อนรำพัน "ข้าพเจ้ารักจันทราด้วยใจภักดิ์ แต่รักกุสุมาด้วยใจปอง" ซึ่งหัวใจจะเด็ดยังกว้างเหมือนมหาสมุทรที่ไม่เลือกเรือสำหรับหญิงอื่นๆ อีกด้วย ในความเป็นสามัญชนของจะเด็ดยังแตกต่างจากขุนแผน ที่เป็นเพียงข้าผู้ภักดีในฐานะขุนนาง ทว่าจะเด็ดไม่เพียงเด็ดดอกฟ้าโดยเป็นสวามีพระพี่นางของมังตรา หากสิ้นมังตรายังขึ้นเป็นจอมคนของทั้งแผ่นดิน ผู้ชนะสิบทิศ[2]

การดัดแปลง[แก้ไขต้นฉบับ]

ผู้ชนะสิบทิศ ถูกนำไปสร้างเป็น ละครเวที ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์[3] และ ภาพยนตร์ มาแล้วหลายครั้ง ได้แก่

ภาพยนตร์[แก้ไขต้นฉบับ]

ภาพยนตร์ไตรภาค ผู้ชนะสิบทิศ
ยอดขุนพล (2509)
กำกับ เนรมิต
อำนวยการสร้าง เทียรร์ กรรณสูต
เขียน บทประพันธ์ :
ยาขอบ
บทภาพยนตร์ :
พงศ์ อำมาตย์
อนุมาศ บุนนาค
เจน จำรัสศิลป์
กำกับภาพ อนันต์ อินละออ
ค่าย เจ้าพระยาภาพยนตร์
จำหน่าย/เผยแพร่ เอวันฟิล์ม
ฉาย พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510
ประเทศ ประเทศไทย
ภาษา ภาษาไทย
บุเรงนองลั่นกลองรบ (2510)
บุเรงนองถล่มหงสาวดี (2510)

ในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 ผู้ชนะสิบทิศสร้างครั้งแรกเป็นภาพยนตร์ไตรภาค ในระบบถ่ายทำ 16 มม. สร้างโดย เจ้าพระยาภาพยนตร์ อำนวยการสร้างโดย เฑียรร์ กรรณสูต กำกับการแสดงโดย เนรมิต บทภาพยนตร์โดย พงศ์ อำมาตย์, อนุมาศ บุนนาค, เจน จำรัสศิลป์ ถ่ายภาพโดย อนันต์ อินละออ เนื้อเรื่องแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้

ชื่อตอน วันที่เข้าฉาย โรงภาพยนตร์ ความยาว
ยอดขุนพล 8 เมษายน พ.ศ. 2509 แกรนด์ วังบูรพา 145 นาที
บุเรงนองลั่นกลองรบ 15 เมษายน พ.ศ. 2510 ศาลาเฉลิมกรุง 131 นาที
บุเรงนองถล่มหงสาวดี 7 กันยายน พ.ศ. 2510 ศาลาเฉลิมกรุง 143 นาที
นักแสดง
ตัวละคร ยอดขุนพล บุเรงนองลั่นกลองรบ บุเรงนองถล่มหงสาวดี
จะเด็ด ไชยา สุริยัน [4]
มังตรา ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ตะละแม่จันทรา กรุณา ยุวกร
ตะละแม่กุสุมา พิศมัย วิไลศักดิ์
ตะละแม่อเทตยา เอื้อมเดือน อัษฎา [5]
มินบู แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
กันทิมา เมตตา รุ่งรัตน์
ตะละแม่นันทวดี บุศรา นฤมิตร
เมงกะยินโย ทัต เอกทัต (ประวัติ ผิวเผือก)
เลาชี ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
จาเลงกะโบ ชนะ ศรีอุบล
เนงบา อดินันท์ สิงห์หิรัญ
สีอ่อง รุจน์ รณภพ
สอพินยา แมน ธีระพล
ไขลู สมพล กงสุวรรณ
มหาเถรกุโสดอ หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร

ร่วมด้วย อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สาหัส บุญหลง, ถนอม อัครเศรณี, ชาลี อินทรวิจิตร, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เมืองเริง ปัทมินทร์, สิงห์ มิลินทราศัย [6]

ในการฉายเป็นภาพยนตร์นั้น มีเพลงประกอบที่เป็นที่รู้จักและยังติดอยู่ในความทรงจำตราบจนปัจจุบัน 2 เพลง คือ "บุเรงนองลั่นกลองรบ" ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง และ "ผู้ชนะสิบทิศ" ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร

เพลงบุเรงนองลั่นกลองรบนั้นทำดนตรีใหม่ให้เป็นดนตรีร่วมสมัยมากขึ้น แต่ยังคงเนื้อร้องเดิมอยู่ โดย กษาปณ์ จำปาดิบ ในปี พ.ศ. 2538 และยืนยง โอภากุล ในปี พ.ศ. 2549[7]

ละครโทรทัศน์[แก้ไขต้นฉบับ]

จะเด็ด ในผู้ชนะสิบทิศฉบับละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 นำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ

ผู้ชนะสิบทิศมีการสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วหลายครั้งและเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 โมเดิร์นไนน์ทีวี มีโครงการสร้างเป็นละครอีกครั้ง โดยประกาศหานักแสดงนำฝ่ายชายสำหรับบทจะเด็ด แต่ยกเลิกไป เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ หลังเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549[8]

อย่างไรก็ดี ผู้ชนะสิบทิศ เป็นนิยายที่ว่าถึง กษัตริย์พม่าองค์ที่สามารถชนะเอกราชของกรุงศรีอยุธยาได้ จึงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เสมอ ๆ เมื่อจะสร้างเป็นละครหรือภาพยนตร์แต่ละครั้ง ว่าสมควรหรือไม่ที่จะเผยแพร่เรื่องเช่นนี้ออกมาสู่สังคม[9]

รายชื่อนักแสดงและการสร้าง
ปี พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2532-33 พ.ศ. 2556
สถานีออกอากาศ ละคร ช่อง 4 บางขุนพรหม ละคร ช่อง 4 บางขุนพรหม ละคร ช่อง 4 บางขุนพรหม ละคร ช่อง 9 ละคร ช่อง 5 ละคร ช่อง 3 ละคร ช่อง 8
ผู้จัดละคร บริษัท ศรีคำรุ้ง โปรดักชั่น จำกัด
วันเวลาออกอากาศ จันทร์-พฤหัสบดี หลังข่าวภาคค่ำ วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 20.00 น.
ผู้กำกับการแสดง คุณากร เศรษฐี
ผู้ขับร้องเพลงนำ ณัฐพนธ์ วงษ์สนิท
นักแสดงหลัก
จะเด็ด / มังฉงาย / บุเรงนองกะยอดินนรธา / ปะหยิ่นหน่าว ประกอบ ไชยพิพัฒน์ ชรินทร์ นันทนาคร อัศวิน รัตนประชา นิรุตติ์ ศิริจรรยา สมชาติ ประชาไทย สันติสุข พรหมศิริ รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
ตะละแม่จันทรา ดาเรศ สาตะจันทร์ ศศิมา สิงห์สิริ นันทวัน เมฆใหญ่ ดวงใจ หทัยกาญจน์ นาถยา แดงบุหงา ปริศนา กัมพูสิริ
มังตรา / ตะเบงชเวตี้ / ตะปิ่นชเวตี พิศาล อัครเศรณี อัศวิน รัตนประชา ไตรภพ ลิมปพัทธ์ จิระ ด่านบวรเกียรติ
ตะละแม่กุสุมา ทรงศรี เทวคุปต์ สวลี ผกาพันธ์ ทิวาพร กาญจนารมณ์ กนกวรรณ ด่านอุดม พิมพ์ใจ พรหมมาลี สินจัย หงส์ไทย วัลเณซ่า เมืองโคตร
สอพินยา สุประวัติ ปัทมสูตร ศานติ สันติเวชกุล ปรมะ อิ่มอโนทัย
กันทิมา / นาคะตะเชโบ โขมพัตร อรรถยา ธัญญา โสภณ ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ
นักแสดงรอง
ขรัวตาวัดกุโสดอ / พระมหาเถรกุสนดอ / หลวงพ่อ / ขุนพลมังสิงทู พฤหัส บุญหลง ปฐมชัย ชมศรีเมฆ
สอยันปาย อำนวย ศิริจันทร์
เมงกยอกแง วุฒิ คงคาเขตร
นันทวดี พีรนุช สิริสวย อารดา ศรีสร้อยแก้ว มรกต หทัยวสีวงศ์
โชอั้ว สุมาลี ชาญภูมิดล พิมลรัตน์ พิศลบุตร
อเทตยา กรรณิกา ธรรมเกษร กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์
ไขลู สมจินต์ ธรรมทัต สรพงษ์ ชาตรี
มังสินธู สมภพ เบญจาธิกุล
แม่เลาชี สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย จุรี โอศิริ นฤมล พงษ์สุภาพ
ตะคะญี ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เอกพัน บรรลือฤทธิ์
พระเจ้านระบดี / พระเจ้าแปร ทัต เอกทัต กลศ อัทธเสรี
พระอัครมเหสี มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ
รานอง สมควร กระจ่างศาสตร์ อดิศักดิ์ เศวตนันท์ สุเชาว์ พงษ์วิไล
สมิงสอตุด ชลัฏ ณ สงขลา
ทะกยอดิน สมมาตร ไพรหิรัญ
ปะขันหวุ่นญี เมืองเริง ปัทมินทร์ ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง
จาเลงกะโบ วิทูรย์ กรุณา (วิฐูรย์ กรุณา) ราชวัตร ขลิบเงิน
สีอ่อง สมพงษ์ พงษ์มิตร กีรติ เทพธัญญ์
เนงบา อดินันท์ สิงหิรันดร์ กษมา นิสสัยพันธ์ วิศว ทัพพะรังสี
ตองหวุ่นญี วงค์ ศรีสวัสดิ์ จิระศักดิ์ ธนวรพงษ์
จีสะเบง ชูศักดิ์ เทียรธรรม พีรวัชร์ เหราบัตย์
พระเจ้าโสหันพวา ประกอบ อรุณแสง ปีเตอร์ ไมอ๊อกชิ
ปอละเตียง รพีพรรณ เปรมรัศมี ธิชาชา บุญเรืองขาว
เชงสอบู สุกัญญา นาคสนธิ์ จิตฐมาศ คุปจิตต์
มุกอาย กิตติ์ลภัส กรสุทธิ์ไรวรรณ
ตองสา อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ปริษา ครบนพรัตน์
พระเจ้าสการะวุฒิพี กำธร สุวรรณปิยะสิริ ธนายง ว่องตระกูล
พระมเหสีพระเจ้าสการะวุฒิพี เพลินพรรณ เกียรตินิยม
เสียงโคนสุคญี เสริมพันธ์ สุทธิเนตร วัชรชัย สุนทรศิริ
พระเจ้าสการะวุฒิพี ธนายง ว่องตระกูล
พระนางมินบู ชุติมา เอเวอรี่
ขุนเมืองราย จรูญ สินธุเสก เขมชาติ โรจนะหัสดิน
วิชาญ มีสม (จอห์น บราโว่)
ขุนวังเมืองตองอู ทรงกรต มีไชโย
สมชาติ ประชาไทย
นักแสดงรับเชิญ
เมงกะยินโย / พระเจ้ามหาสิริชัยะสุระ รอน บรรจงสร้าง
พระราชเทวี อัมพริกา วงษ์นามล ดารัณ ฐิตะกวิน
ไปฟยู ปราสาท ทองอร่าม
ขุนวังเมืองแปร นิธิโรจน์ สิมะกำธรณ์
นักแสดงสมทบ
Mr.Emil Farah Abdallah Zaghmut
Mr.Muller Julein
ประสิทธิ์ รสหวาน
เกียรติขจร ท้วมดี
จะเด็ด (วัยเด็ก) เด็กชาย พศวีร์ วสุอนันต์กุล
มังตรา (วัยเด็ก) เด็กชาย ณัฐภณ ธรรมนิยม
ตะละแม่จันทรา (วัยเด็ก) เด็กหญิง พิชชาพร กุลมงคล
ทหารองครักษ์รานอง (จากเมืองแปร) พายัพ พิมเสน
ทหารองครักษ์รานอง (จากเมืองแปร) อำนาจ วันจันทร์
ทหารองครักษ์รานอง (จากเมืองแปร) นราธิป นาคนาคา
ทหารองครักษ์รานอง (จากเมืองแปร) ฉัตรชัย โหงษงาม
พิเชษฐ คตหอย
พลภูมิ แจ่มน้อย
แม่ครู (ภรรยาตะคะญี, แม่ของจาเลงกะโบและกันทิมา / นาคะตะเชโบ) อรณิชา สิรยากร
ปากายี (พ่อของจะเล็งกะโบและกันทิมา) จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์ ครรชิต ชมภูศรี
ปณต สุขจิตร์
แม่ทัพเมืองแปร (ครูสอนดนตรีเมืองแปร) จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
พงศภัค อุบล
อนุพงศ์ มีลอด
อมรเทพ ริมดุสิต
ดุสิต เสือใหญ่
เด็กชาย ชลากฤต รอดสมบูรณ์
อนันต์ โสทะหา
วีระยุทธ พรณัฐวุฒิกุล
บุญมาก สุขรอด
สิบเอก สุเมธ รัตนกุล
สิบเอก สุดแดน จันทร์ปาน
คงสันต์ หงษ์วาม
ณฤทัย กำเนิดกาญ
สิรัชญา พุ่มสุวรรณ
ปาริชาติ ศรีเงินวิเชียร
นัฐรียา นงนุช
สุทัศน์ แสงเมือง
สมควร ศรีรุณ
เจต สันติสุข
วราลักษณ์ โคตุระพันธ์
มณีทัศน์ จาดป้อม
นุ๊ก ใจเอื้อย
สิบเอก ทรงกลด กลิ่นแดง
สิบเอก ไพรัตน์ พันธุระ

ละครวิทยุ[แก้ไขต้นฉบับ]

  • รายการ วรรณกรรมทางอากาศ จัดโดย อาคม ธรรม์นิเทศ ทางสถานีวิทยุ 01 มีนบุรี เอเอ็ม 945 ราว พ.ศ. 2530 - 2540
  • ละครวิทยุ เอเอ็ม พ.ศ. 2554
  • คณะสยาม 81 ทางสถานีวิทยุ วพท.เอเอ็ม 792 เวลา 8.30 - 9.00 น. เริ่มเดือนกันยายน พ.ศ. 2555

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]