เพลงชาติมัลดีฟส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Gavmii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam)
Gaumii salaam
คำแปล: เพลงชาติ, เพลงคารวะชาติ
ޤައުމީ ސަލާމް
เนื้อร้องมูฮัมหมัด จาเมเอล ดีดี, พ.ศ. 2491
ทำนองบัณฑิต วัณณกุวัตตาวาดูเก ดอน อมระเทวา, พ.ศ. 2515
ตัวอย่างเสียง
กวามี ซาลาม (บรรเลง)

เพลงชาติสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เรียกชื่อในภาษาท้องถิ่นว่า "กวามี ซาลาม" (มัลดีฟส์: ޤައުމީ ސަލާމް, อักษรโรมัน: Qaumee Salaam, แปลตามตัวว่า เพลงคารวะชาติ) ประพันธ์เนื้อร้องโดย มูฮัมหมัด จาเมเอล ดีดี (Muhammad Jameel Didi) เมื่อ พ.ศ. 2491 ทำนองประพันธ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2515[1] โดย บัณฑิต วัณณกุวัตตาวาดูเก ดอน อมระเทวา (Pandit Wannakuwattawaduge Don Amaradeva)[2] มาเอสโตรชาวศรีลังกา

เนื้อหาของเพลงนี้ กล่าวถึงการประกาศด้วยความภาคภูมิของชาวมัลดีฟส์ต่อเอกภาพของชาติ ความศรัทธาต่อศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ ชัยชนะจากการต่อสู้ในอดีต และแสดงความคารวะต่อบรรดาวีรบุรุษของชาติ ในตอนท้ายเพลงเป็นการกล่าวอวยพรต่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติและเหล่าผู้นำที่คอยรับใช้มาตุภูมิ

ประวัติ[แก้]

ก่อนปี พ.ศ. 2491 ทำนองของเพลงบทหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า "สะลามาที" (Salaamathi) ได้ใช้บรรเลงเป็นเพลงเกียรติยศในรัฐพิธีที่จัดขึ้นในพระราชวังเอทีเรโกอิลู (Etherekoilu) ซึ่งเป็นพระราชวังของสุลต่านในราชวงศ์มัลดีฟส์ ต่อมาได้มีการเล็งเห็นความจำเป็นว่าเพลงสะลามาทีนี้จะต้องมีบทสำหรับขับร้องประกอบและเปลี่ยนทำนองเพลงใหม่ จึงได้มีการมอบหมายให้มูฮัมหมัด จาเมเอล ดีดี กวีหนุ่มชาวมัลดีฟส์ เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องสำหรับเพลงนี้ขึ้น

บทร้องที่จาเมเอล ดีดี ประพันธ์ขึ้นนี้ได้รับอิทธิพลจากบทกวีภาษาอูร์ดูในช่วงเวลานั้น โดยลอกเลียนรูปแบบของบทกวีภาษาดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ และมีการยืมศัพท์ในภาษาอาหรับมาร้อยเรียงไว้ในบทร้องดังกล่าวนี้ด้วย ส่วนทำนองของเพลงนั้น จาเมเอล ดีดี ได้นำทำนองเพลงโอลด์แลงไซน์ (Auld Lang Syne) ซึ่งเขาได้ยินจากเสียงตีเพลงบอกเวลาจากนาฬิกาของลุงของผู้ประพันธ์ มาปรับใช้กับเนื้อร้องใหม่ที่เขาแต่งขึ้น

ในช่วงพุทธทศวรรษที่ 2490 และ 2500 ชาวมัลดีฟส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเพลงชาติมากขึ้น ถึงปี พ.ศ. 2515 ก่อนหน้าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมัลดีฟส์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเพียงเล็กน้อย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้แต่งตั้งให้บัณฑิต วัณณกุวัตตาวาดูเก ดอน อมระเทวา มาเอสโตรชาวศรีลังกา เป็นผู้ดำเนินการประพันธ์ทำนองเพลงชาติมัลดีฟส์ขึ้นใหม่อย่างเร่งด่วน โดยคงเนื้อร้องเดิมของจาเมเอล ดีดีไว้ แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย โดยเน้นว่าประเทศนี้เป็นสาธารณรัฐ เนื่องจากมัลดีฟส์ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยยกเลิกระบอบกษัตริย์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2511 แล้ว เนื้อร้องและทำนองดังกล่าวนี้ได้ใช้เป็นเพลงชาติมัลดีฟส์สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีก

เนื้อร้อง[แก้]

ถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน
คำแปล
บทประสานเสียง

ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

qaumiː mi ekuweɾikan matiː tibeɡen kuɾiːme salaːm,
qaumiː bahun ɡina hejɔ duʕaː kuɾamun kuɾiːme salaːm.

Gavmii mi ekuverikan matii tibegen kuriime salaam,
Gavmii bahun gina heyo du'aa kuramun kuriime salaam.

เราขอคารวะต่อท่าน ประเทศชาติซึ่งเป็นเอกภาพ
เราขอคารวะท่านด้วยนานาพรในภาษาของชาติเรา

บทที่1

ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމިތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާ ރަތާއި ހުދާ އެކީފެނުމުން ކުރީމެސަލާމް

qaumiː niʃaːna huɾumitaːʔeku bɔː laᵐbaʔi tibeɡen
aʔudaː nakan libiɡen e ʋaː didaʔa kuɾiːme salaːm.
nasɾaː nasiːbaː kaːmijaːbuɡe ɾamzaka himeneː
fessaː ɾataːi hudaː ekiː fenumun kuɾiːme salaːm.

Gavmii nishaanang hurmataa eku boo lambai tibegen
Audaanakan libigen e vaa dida-ak kuriime salaam.
Nasraa nasiibaa kaamyaabu-ge ramzakang himenee
Fessaa rataai hudaa ekii fenumun kuriime salaam.

ขอน้อมเศียรเกล้าคารวะต่อสัญลักษณ์แห่งประเทศ
เราขอคารวะต่อธงอันเปี่ยมด้วยพลัง
ซึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแห่งชัยชนะ ความรุ่งเรือง และความสำเร็จ
ด้วยผืนธงสีเขียว สีแดง และ สีขาวประกอบกัน เราขอคารวะด้วยเหตุเช่นนั้น

บทที่2

ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް
ދިވެހީންގެ އުންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

faχraː ʃaɾaf ɡawma e hɔːdai deʋʋi bataluna
zikɾaːɡe matiʋeri ɭentakun aɖuɡai kuɾiːme salaːm.
diʋehiːŋɡe nan mɔɭu wun edi tibeɡen kuɾiːme salaːm.

Fakhraa sharaf gavmang e hoodai devvi batalunna'
Zikraage mativeri l entakun adugai kuriime salaam.
Divehiinge ummay kuri arai silmaa salaamatugai [ต้องการอ้างอิง]
Divehiinge nan molu vun adai tibegen kuriime salaam.

แด่เหล่าวีรชนผู้แสวงหาเกียรติศักดิ์ของชาติอย่างยากเข็ญ
เราลูกหลานขอน้อมคารวะด้วยบทนิพนธ์รำลึกอันเป็นมงคล
ขอประเทศมัลดีฟส์จงรุดหน้าภายใต้การปกป้องคุ้มครองและของท่าน
และนามของแผ่นดินนี้จงลือเลื่องไปทั่วทุกทิศ
เราขอปฏิญาณดังเช่นเรากระทำการคารวะนั้น

บทที่3

މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުންއެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރި އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

miniʋaŋkamaː madanijjataː libiɡen mi ʕaːlamuɡaː
diniɡen hitaː matakun tibun ediɡen kuɾiːme salaːm.
diːnaːi ʋeɾinna hejɔ hitun huɾmat adaː kuɾamun
siːdaː wafaːteɾikan matiː tibeɡen kuɾiːme salaːm.
dawlatuɡe abuɾaː ʕizzataː matiʋeɾi abada
aʔudaːna wun edi hejɔ duʕaː kuɾamun kuɾiːme salaːm.

Minivankamaa madaniyyataa libigen mi 'aalamugai
Dinigen hitaamatakun tibun edigen kuriime salaam.
Dinaai verinnang heyo hitun hurmay adaa kuramun
Siidaa vafaaterikan matii tibegen kuriime salaam.
Davlatuge aburaa 'izzataa mativeri vegen abada'
Audaana vun edi heyo du'aa kuramun kuriime salaam

เราปรารถนาต่ออิสรภาพและความก้าวหน้าของชาติเราในโลกนี้
และเพื่อการหลุดพ้นจากความโศกเศร้าของชาติ เราขอคารวะด้วยเหตุเช่นนั้น
ด้วยความเคารพอย่างยิ่งและพรอันจริงใจต่อศาสนา และ ผู้นำชาติเรา
เราขอคารวะต่อท่านด้วยความซื่อตรงและความเป็นธรรม
ขอให้รัฐของเราจงได้รับเกียรติยศและความเคารพอยู่เสมอ
ด้วยความปรารถนาดีต่ออำนาจของท่านอันยืนยง เราขอคารวะต่อท่าน

อ้างอิง[แก้]

  1. "Maldives". National Anthems. สืบค้นเมื่อ 2013-04-25.
  2. R. K. Radhakrishnan (28 June 2011). "India honours doyen of modern Sinhala music". The Hindu. Colombo. สืบค้นเมื่อ 25 April 2013.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์