เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิก
Order of isabella the catholic.jpg
ประเภทอิสริยาภรณ์หกชั้น
วันสถาปนาพ.ศ. 2358
ประเทศ สเปน
แพรแถบสีขาวขนาบสีเหลือง (ยกเว้นชั้นสายสร้อยที่เป็นสีเหลืองและมีเส้นเล็กๆ สีขาวขนาบสองข้าง)
ผู้สมควรได้รับผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อสเปนและราชวงศ์
สถานะยังมีการมอบ
ประธานพระมหากษัตริสเปน
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาเรียลูซี
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์กิตติคุณฝ่ายพลเรือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิก (สเปน: Orden de Isabel la Católica) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศสเปน มอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้มอบให้กับชาวสเปน แต่จะมอบให้ชาวต่างประเทศเป็นหลัก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2358 โดยพระเจ้าเฟร์นันโดที่ 7 แห่งสเปน[1] เพื่อให้เกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่ 1 แห่งกัสติยาในชื่อ เรอัล อี อเมริกานา ออร์เดน เด อิซาเบล ลา กาตอลิกา (สเปน: Real y Americana Orden de Isabel la Católica)สำหรับเป็นเกียรติยศของผู้กระทำความดีและผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์สเปน รวมถึงกระทำคุณประโยชน์อื่นๆ ต่ออาณานิคมของสเปน[2] ต่อมาถูกบรรจุเข้าในลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน พ.ศ. 2390 ในชื่อปัจจุบันคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิก

การมอบและลำดับชั้น[แก้]

พระมหากษัตริย์สเปนทรงเป็นประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้[3] และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสเปนเป็นอธิการบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[4] โดยผู้ได้รับพระราชทานจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งมีลายมือชื่อของประธานและอธิการบดีแห่งราชอิสริยาภรณ์อยู่ สมาชิกอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์เป็นต้นไปจะได้เสื้อคลุมสีทองเป็นเครื่องราชอิสรริยศประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีตราพระราชลัญจกรประจำตัวผู้ได้รับอีกด้วย[5] ผู้ได้รับชั้นประถมาภรณ์และสายสร้อยจะได้ตำแหน่ง ฮิสออเฮอมอร์สเอ็คซ์เลนด์ลอร์ด[6] ผู้ได้รับชั้นตริตาภรณ์และตริตาภรณ์แห่งสมาชิกจะได้ตำแหน่ง ฮิสออฟเฮอมอสอิลลูสติลอัสลอร์ด[6] เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิซเบลลาชาวคาทอลิกมีลำดับชั้นต่อไปนี้

 • ชั้นที่หนึ่ง
 • Order of Isabella the Catholic - Sash of Collar.svg ชั้นสายสร้อย (จำกัดเพียง 25 คน)
 • ESP Isabella Catholic Order GC.svg ชั้นประถมาภรณ์ (จำกัดเพียง 500 คน)
 • ชั้นที่สอง
 • ESP Isabella Catholic Order COM NUM.svg ทุติยาภรณ์แห่งสมาชิก (จำกัดเพียง 800 คน)
 • ESP Isabella Catholic Order COM.svg ทุติยาภรณ์
 • ชั้นที่สาม
 • ESP Isabella Catholic Order OFF.svg ตริตาภรณ์
 • ชั้นที่สี่
 • ESP Isabella Catholic Order CROSS.svg จัตุรถาภรณ์
 • ชั้นที่ห้า
 • ESP Isabella Catholic Order SILV CROSS.svg ชั้นกางเขนเงิน
 • ชั้นที่หก
 • ESP Isabella Catholic Order SILV MEDAL.svg ชั้นเหรียญเงิน
 • ESP Isabella Catholic Order BZ MEDAL.svg ชั้นเหรียญทองแดง[7][8]

ลักษณะแห่งอิสริยาภรณ์[แก้]

ลักษณะจะเป็นกางเขนอิเมรัลสีแดงและขอบสีทอง ยอดด้านนอกจะมีลูกเล็กๆ คล้ายๆ ลูกบอลสีทองติดอยู่บนมุมของกางเขนทั้งสี่ ตรงกลางของตัวดวงตราและดาราจะมีจารึกว่า "A La Lealtad Acrisolada" (เพื่อประกันความจงรักภักดี) และ "Por Isabel la Católica" (โดยอิซเบลลาแห่งคาทอลิก) บนพ้นสีขาว เหนือคำจารึกมีพวงหรีดสีเชียวพร้อมวงแหวน

แพรแถบอิสริยาภรณ์จะเป็นสีขาวขนาบด้วยสีเหลืองทั้งสองข้าง[9] ยกเว้นชั้นสายสร้อยที่จะมีแพรแถบสีเหลืองและมีเส้นสีขาวเล็กๆ ขนาบทั้งสองข้าง

Insignia
Collar of the Order of Isabella the Catholic.svg
Star of the Collar Grand Cross Grade of the Order of Isabella the Catholic.svg
Riband of the Grand Cross Grade of the Order of Isabella the Catholic (Male).svg
Insignia, Grand Cross and Star of the Order of Isabella the Catholic.svg
Star of the Commander by Number Grade of the Order of Isabella the Catholic.svg
ชั้นสายสร้อย ดวงดาราชั้นสายสร้อย ชั้นประถมาภรณ์ ดวงดาราชั้นประถมาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์แห่งสมาชิก
Insignia of the Commander Grade of the Order of Isabella the Catholic.svg
Optional Dame's Bow of Commander Commander Grade of the Order of Isabella the Catholic.svg
Officer's Cross of the Order of Isabella the Catholic.svg
Optional Dame's Bow of Officer of the Order of Isabella the Catholic.svg
Knight's Cross of the Order of Isabella the Catholic.svg
ชั้นตริตาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ (สำหรับสตรี) ชั้นจัตุรถาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ (สำหรับสตรี) ชั้นเบญจมาภรณ์
Optional Dame's Bow of the Order of Isabella the Catholic.svg
Silver Cross of the Order of Isabella the Catholic.svg
Optional Dame's Bow of the Silver Cross of the Order of Isabella the Catholic.svg
Silver Medal of the Order of Isabella the Catholic.svg
Optional Dame's Bow of the Silver Medal of the Order of Isabella the Catholic.svg
ชั้นเบญจมาภรณ์ (สำหรับสตรี) ชั้นกางเขนเงิน ชั้นกางเขนเงินสำหรับสตรี ชั้นเหรียญเงิน ชั้นเหรียญเงินสำหรับสตรี
Bronze Medal of the Order of Isabella the Catholic.svg
Optional Dame's Bow of the Bronze Medal of the Order of Isabella the Catholic.svg
ชั้นเหรียญทองแดง ชั้นเหรียญทองแดงสำหรับสตรี

อ้างอิง[แก้]

 1. Real y Americana Orden de Isabel la Católica
 2. "premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos"
 3. article 2, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 4. article 3, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 5. articles 2 and 3, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 6. 6.0 6.1 article 13, Reglamento de la Orden de Isabel la Católica (1998)
 7. "Real Decreto 2395/1998, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica". Minesterio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion website (ภาษาสเปน). Government of Spain. 11 June 1998. สืบค้นเมื่อ 5 September 2005.1998 Statutes of the Order of Isabella the Catholic.
 8. De Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso; Almudena de Arteaga y del Alcázar; Fernando Fernández-Miranda y Lozana (1997). "The Royal (American) Order of Isabella the Catholic". Great Orders of Chivalry, Royalty and Nobility website (ภาษาสเปน). Madrid, Spain. สืบค้นเมื่อ 5 September 2010. Essay on the history of the Order of Isabella the Catholic.
 9. Spain: Order of Isabella the Catholic