พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ดอนเจดีย์)
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ที่ตั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3038 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทพระบรมราชานุสาวรีย์และเจดีย์
การเปิด25 มกราคม พ.ศ. 2502
อุทิศแด่

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2135 และในปี พ.ศ. 2495 กองทัพบกได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่ สูง 66 เมตร ฐานกว้างด้านละ 36 เมตร ครอบพระเจดีย์องค์เดิมไว้

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จไปประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2502 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พร้อมกันนั้นทางจังหวัดได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ทุกปี เลยจากเจดีย์ไปประมาณ 100 เมตร เป็นที่ตั้งของ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในมีพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ พระรูปพระสุพรรณกัลยา มีผู้นิยมไปสักการบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบัน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้และพวงมาลาถวายราชสักการะเป็นประจำทุกปี

ภาพ[แก้]