ธงหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
FIAV 110100.svg

ธงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1985, ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา.

ธงประจำเครือรัฐได้รับการออกแบบโดยนักธัชวิทยาทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อว่า ตากา ระหว่างปี ค.ศ. 1985. ซึ่งธงแบบแรกมีลักษณะเป็นรูปเสาหินโบราณประกอบกับดาวห้าแฉกสีขาว โดยเริ่มใช้โดยพฤตินัยเมื่อ ค.ศ. 1972 อีก4ปีต่อมาได้มีการรับรองให้ใช้ธงดังกล่าวเป็นธงประจำเครื่อรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1976 .ในปี ค.ศ. 1985 ได้มีการเพิ่มช่อดอกมวาร์มวาร์โอบล้อมเสาหิน แบบธงดังกล่าวได้รับรองไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งเครือรัฐ. ความหมายทั้งสามสิ่งที่ปรากฏบทธงดังนี้ เสาหินโบราณ หมายถึง ชาวชามอร์โร ช่อดอกมวาร์มวาร์ หมายถึง ชาวคาร์โรไลน์ ดาวห้าแฉกสีขาว หมายถึง สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ให้การคุ้มครองดินแดนเครือรัฐ พื้นธงสีน้ำเงิน หมายถืง ผืนน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิคอันเป็นที่ตั้งของร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา.

พัฒนาการ[แก้]

การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว แบบธงอย่างไม่เป็นทางการ ค.ศ. 1972–1976. อย่างเป็นทางการ, ค.ศ. 1976–1981 
การออกแบบเคยใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว ค.ศ. 1981–1989 

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]