มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
Ramkhanheang University Phetchabun Campus in Honour of His Majesty The King
Ru-logo.jpg
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ. 2545
ประเภทรัฐบาล
รองอธิการบดีรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

มหาวิทยาลัยรารามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ (Ramkhamheangh Univrsity Phetchabun Campus in Honour of His Majesty The King) เป็นสาขามหาวิทยาลัยแต่ไม่เทียบเท่าวิทยาเขต ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เห็นความสำคัญทางด้านการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบท ทั้งนี้เป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อย โอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำ"โครงการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ "ส่วนภูมิภาค" โดยจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปรัชญาและปณิธาน[แก้]

ปรัชญา[แก้]

"รวมเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษา แหล่งเพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"

ปณิธาน[แก้]

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ขยายขอบเขตและรูปแบบของการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป

คณะที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุกิจ
  • คณะสื่อสารมวลชน
  • คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาโท[แก้]

  • คณะบริหารธุกิจ
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาเอก[แก้]

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมศาสตร์ 10 สาขาวิชา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]