โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
Maharaja nagara.gif
ประเภท โรงพยาบาลศูนย์
ที่ตั้ง 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง พ.ศ. 2495
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการ นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร
จำนวนเตียง 1,000
เว็บไซต์ www.mnst.go.th

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2495 โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เริ่มก่อสร้างขึ้น บนที่ดิน จำนวน 37 ไร่ ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ "วังโพธิ์ยายรด" อันเป็นที่ประทับ ในสมัยทรงดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชของจังหวัดในภาคใต้ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ จึงได้ตั้งชื่อเรือนคนไข้หลังแรกว่า "ยุคลฑิฆัมพร"

พ.ศ. 2496 โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช ได้เริ่มให้บริการครั้งแรก โดยมีขนาด 10 เตียง มีแพทย์จำนวน 2 คน คือ นายแพทย์จำลอง แจ่มไพบูลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เป็นผู้อำนวยการคนแรก ของโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช และ แพทย์หญิงองุ่น แจ่มไพบูลย์ ณ ตอนนั้นมีลูกจ้างประจำทั้งหมด 10 คน

24 มิถุนายน พ.ศ. 2496 โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ภายหลังการก่อสร้างตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ และได้ทำการขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น 25 เตียง และ 400 เตียง ในเวลาต่อมา เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี

พ.ศ. 2517 นายแพทย์สุพาศน์ บุรพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช แทนนายแพทย์จำลอง แจ่มไพบูลย์ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียง ประจำภาคต่าง ๆ ของประเทศและขอได้พระราชทานนามว่า "โรงพยาบาลมหาราช" เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเหมาะสม โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช จึงได้รับการคัดเลือก ดังนั้นในปี พ.ศ. 2522 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ รวมเป็นจำนวนเงิน 360 ล้านบาท

พ.ศ. 2523 ได้มีการดำเนินการสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

12 กันยายน พ.ศ. 2525 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระมหากรุณาธิคุณ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด "โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช"

พ.ศ. 2526 การสร้างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ

อ้างอิง: โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช[1]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]