วัดหนองตาบุญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดหนองตาบุญ
พระประธาน วัดหนองตาบุญ.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดหนองตาบุญ
ที่ตั้งเลขที่ ๑๗๐ บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๑๐๒ นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท

วัดหนองตาบุญ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 170 บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีเนื้อที่วัด ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ฉ.๑๒๑๓๕, ฉ.๑๑๙๔๒[1]

ประวัติ[แก้]

วัดหนองตาบุญ ตั้งเมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ สันนิษฐานได้ว่านามของวัดน่าจะตั้งตามชื่อของหมู่บ้านหนองตาบุญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑๘ มีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร .[2]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 1. พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๑๐๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
 2. พระพุทธรูปในวิหาร ศิลปไทยใหญ่ พุทธลักษณะ ปาง- ขนาดพระเพลากว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑.[3]

เสนาสนะ[แก้]

 1. อุโบสถ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑๘ มีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร[4]
 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ลักษณะ เป็นอาคารไม้
 3. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
 4. วิหาร กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙
 5. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
 6. ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง วิหารคตรอบอุโบสถ และโรงนอนมี ๒ ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นโรงครัว[5]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
พระสำลี ฐานธมฺโม เจ้าอาวาส - -
พระไพ ยโสธโร เจ้าอาวาส - -
พระสมุห์ขอม จิตฺตนนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๘๙ พ.ศ. ๒๔๙๔
พระอธิการสิน สีลสํวโร เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๔๙๕
พระอธิการสม กิตฺติภทฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระครูวินัยธรสมนึก.JPG พระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๐๘ ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ หน้า ๕๔๐ (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๒ : กองพุทธสถาน,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ หน้า ๕๔๑ (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๒ : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ หน้า ๕๔๐ (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๒ : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 4. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ หน้า ๕๔๐, ๕๔๑ (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๒ : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 5. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ หน้า ๕๔๐ (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๒ : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.