วัดหนองตาบุญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดหนองตาบุญ
พระประธาน วัดหนองตาบุญ.jpg
ชื่อสามัญวัดหนองตาบุญ
ที่ตั้งเลขที่ 170 บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง 40 นิ้ว สูง 102 นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดหนองตาบุญ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 170 บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีเนื้อที่วัด 31 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ฉ.12135, ฉ.11942[1]

ประวัติ[แก้]

วัดหนองตาบุญ ตั้งเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 สันนิษฐานได้ว่านามของวัดน่าจะตั้งตามชื่อของหมู่บ้านหนองตาบุญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม ปี พ.ศ. 2530 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร [2]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 1. พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง 40 นิ้ว สูง 102 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
 2. พระพุทธรูปในวิหาร ศิลปไทยใหญ่ พุทธลักษณะ ปาง- ขนาดพระเพลากว้าง 40 นิ้ว สูง 68 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531[3]

เสนาสนะ[แก้]

 1. อุโบสถ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม ปี พ.ศ. 2530 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร[4]
 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 ลักษณะ เป็นอาคารไม้
 3. กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 หลัง
 4. วิหาร กว้าง 2.20 เมตร ยาว 2.50 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549
 5. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง
 6. ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ยังมี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง วิหารคตรอบอุโบสถ และโรงนอนมี 2 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นโรงครัว[5]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระสำลี ฐานธมฺโม เจ้าอาวาส - -
2 พระไพ ยโสธโร เจ้าอาวาส - -
3 พระสมุห์ขอม จิตฺตนนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2494
4 พระอธิการสิน สีลสํวโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2495
5 พระอธิการสม กิตฺติภทฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2505
6พระครูวินัยธรสมนึก.JPG พระครูวินัยธรสมนึก จิตฺตนนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2508 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 540 (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. 2552 : กองพุทธสถาน,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 541 (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. 2552 : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 540 (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. 2552 : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 4. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 540, 541 (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. 2552 : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 5. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 540 (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. 2552 : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.