วัดอมราวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดอมราวาส
แผนที่
ชื่อสามัญวัดอมราวาส/วัดฉุน
ที่ตั้งหมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระสนอง (เสน่ห์) ฐิตฺเมโธ (รักษาการเจ้าอาวาส)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดอมราวาส หรือวัดฉุน นี้ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็นวัดของคณะสงฆ์มหานิกาย ประเภทวัดราษฎร์

ประวัติ[แก้]

ประวัติ[แก้]

วัดอมราวาสเป็นวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชพฤฒาจารย์ (หลวงพ่อห้อม อมโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ที่ริเริ่มและให้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นรักษาศรัทธาชาวพุทธที่อยู่ในบริเวณบ้านคลองด่าน ที่ยากต่อการเดินทางในช่วงฤดูฝนที่จะต้องเข้ามาประกอบศาสนกิจในฐานะชาวพุทธในบริเวณวัดในตำบลบ้านสวน ที่ห่างไกลเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

ศาสนสถาน-วัตถุ[แก้]

  1. อุโบสถ
  2. ศาลาการเปรียญ
  3. วิหาร
  4. กุฎิที่พักสงฆ์
  5. ฌาปนสถาน/ศาลาคู่เมรุ
  6. หอกลอง/หอระฆัง
  7. ศาลาอริยมรรคกลางน้ำ

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

  1. พระครูสุธรรมไพโรจน์ (ชาญณรงค์ โชติธมฺโม) อดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
  2. พระสนอง(เสน่ห์) ฐิตฺเมโธ (รักษาการเจ้าอาวาส)เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังทองแดง

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง[แก้]