วัดธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดธาตุ
18-ก.พ-50 วัดธาตุบ้านแห่ จ.ขอนแก่น (6).JPG
วัดธาตุ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ วัดธาตุ
ที่ตั้ง 469/1 บ้านนาดอกไม้ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย มหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาส พระครูบวรเจติยานุรักษ์
จุดสนใจ สักการะพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐ์สถานประจำองค์พระธาตุ
กิจกรรม ศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
    

วัดธาตุ ตั้งอยู่ที่ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2221 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2321 [1]

ประวัติ[แก้]

ประวัติ[แก้]

วัดธาตุตั้งเมื่อ พ.ศ. 2221 ชื่อเดิมคือ วัดโพธิ์ธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ 2321 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 16 ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ 1352 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 1 วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 3 วา จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 12 วา จดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน น..ส 3 ก.เลขที่ 1352 อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้าง พ.ศ 2427 ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2514 กุฎิสงฆ์ 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลังครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ตึก 1 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร เจดีย์สร้าง สมัยกรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้าง เวียงจันทน์ มีพระพุทธรูป ปางสมาธิ ประดิษฐ์สถานประจำ องค์พระธาตุ ส่วนองค์ที่ 2 สร้างเมื่อ พ.ศ 2517 กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร

วัดธาตุตั้งเมื่อ พ.ศ 2221 ชื่อเดิมคือ วัดโพธิ์ธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ 2321 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว ๑๗ เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2514 การบริหารการศึกษาและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระจันทร์แดง ขนฺติโก การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512 ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ 2518

ศาสนวัตถุ[แก้]

  1. เจดีย์องค์เก่าสร้าง สมัยกรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้าง เวียงจันทน์ มีพระพุทธรูป ปางสมาธิ ประดิษฐ์สถานอยู่ 1 องค์
  2. เจดีย์องค์จำลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 16 เมตร สร้าง เพื่อบรรจุพระพุทธรูปที่ขุดมาจากกุดแห่น้อย พ.ศ 2517-2519
  3. อุโบสถ กว้าง 5.50 เมตร ยาว 15 เมตร เดิมก่ออิฐถือปูนครึ่งไม้ บูรณะปฏิสังขรณ์ (ครั้งแรก) พ.ศ 2468-2473 (ครั้งที่สอง) สร้างต่อเติมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ 2527-2532
  4. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ 2514
  5. กุฎิสงฆ์ 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลังครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ตึก 1 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง เป็นอาคารไม้

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ 151 เล่ม 12 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]