ราชรัฐเซอร์เบีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชรัฐเซอร์เบียอันเลอเลิศ
Кнежевина Србија
Kneževina Srbija

1815–1882  

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
Bože Pravde
"เทพแห่งความยุติธรรม"
ดินแดนของราชรัฐเซอร์เบียในปี ค.ศ. 1878
เมืองหลวง
เมืองใหญ่สุด ไม่ระบุ
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (1815–38)
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (1835, 1838–82)
เจ้าผู้ครองราชรัฐ
 -  1817–39 มิโลส ออร์เบโนวิกที่ 1 (องค์แรก)
 -  1868–82 มีลาน ออเบรนอวิช (องค์สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์
 -  Recognized by Porte 1815
 -  Statehood Day 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1835c
 -  สนธิสัญญาเบอร์ลิน 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1878d
 -  สถาปนาราชอาณาจักร 1882
a: ย้ายเมืองหลวงไปเบลเกรด เมื่อ ค.ศ. 1838.
b: De jure in the 1830 Hatt-i Sharif.
c: ภายหลังจากการปฏิวัติเซอร์เบีย, ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก.
d: โดยพฤตินัย ประกาศเอกราชเมือ ค.ศ. 1867, โดยพฤตินัย ตามสนธิสัญญาเบอร์ลิน.

ราชรัฐเซอร์เบีย (เซอร์เบีย: Кнежевина Србија / Kneževina Srbija) เป็นราชรัฐเอกราชในคายสมุทรบอลข่าน ก่อตั้งขึ้นภายหลังจากการปฏิวัติเซอร์เบีย ช่วงระหว่างการลุกฮือของชาวเซิร์บ ค.ศ. 1804 (ครั้งที่ 1) และ ค.ศ. 1817 (ครั้งที่ 2) โดยมีลาน ออเบรนอวิชที่ 1 ได้ขึ้นครองราชย์ในฐานะเจ้าชายแห่งราชรัฐเซอร์เบีย