ธงในประเทศยูโกสลาเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับธงต่างๆที่มีการใช้หรือเคยใช้โดยประเทศยูโกสลาเวีย

ธงชาติ[แก้]

ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
Flag of Yugoslavia (1918–1941).svg ค.ศ. 1922- 1943 ธงชาติ, ธงพลเรือน และ ธงเรือพลเรือน (FIAV 100100.svg) (FIAV historical.svg) ธงแถบแนวนอนสามแถบสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง สัดส่วน 2:3
Flag of Yugoslavia (1943–1946).svg ค.ศ. 1945 - 1945 ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย (FIAV 111000.svg) (FIAV historical.svg) ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดง (ดาวบนธงมีขนาดที่โตกว่า) สัดส่วน 1:2
Yugoslav Partisans flag (1942-1945).svg ค.ศ. 1942 - 1945 ธงเรือพลเรือนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย (FIAV 000100.svg) (FIAV historical.svg) ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดง สัดส่วน 1:2
Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg ค.ศ.1945 - 1992 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย (FIAV 111000.svg) (FIAV historical.svg) ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดงขอบทอง
Civil Ensign of Yugoslavia (1950–1992).svg ค.ศ. 1945 - 1992 ธงเรือพลเรือน และ ธงเรือราชการ (FIAV 000110.svg) (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แตกต่างกันที่สัดส่วนของธงเป็น 2:3

ธงราชการ[แก้]

ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
Flag of the Kingdom of Yugoslavia (state).svg ค.ศ. 1922 - 1943 ธงราชการ และ ธงเรือราชการ (FIAV 010010.svg) (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางธงตราแผ่นดินของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย
Naval Ensign of Yugoslavia (1943–1949).svg ค.ศ. 1943 - 1945 ธงเรือราชการสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย (FIAV 000010.svg) (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ กลางธงมีรูปสมอสีขาวซ้อนบนดาวสีแดง สัดส่วน 1:2


ธงกองทัพ[แก้]

ธงฉาน[แก้]

ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
Naval jack of Yugoslavia (1956–1963).svg ค.ศ. 1956 – 1963 ธงฉานกองทัพเรือยูโกสลาเวีย (FIAV historical.svg) ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราแผ่นดิน
Naval jack of Yugoslavia (1963–1993).svg ค.ศ. 1963 - 1992

ธงนาวี[แก้]

ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
Naval Ensign of Yugoslavia 1920.svg ค.ศ. 1918 - 1922 ธงราชนาวีราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย แบบแรก (FIAV 001001.svg) (FIAV historical.svg)
Naval Ensign of the Kingdom of Yugoslavia.svg ค.ศ. 1922 - 1943 กองทัพ และ ธงราชนาวีราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย (FIAV 001001.svg) (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ มีตราอาร์มน้อยของยูโกสลาเวียค่อนมาทางด้านคันธง
Naval Ensign of Yugoslavia (1942-1944).svg ค.ศ. 1943 - 1945 ธงฉานสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย และ กองทัพปาร์ติซานชาวเซิร์บ (FIAV 000001.svg) (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปดาวแดงกลับหัว
Naval ensign of DF Yugoslavia 1942.svg 1943-1945 ธงกองทัพบกสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย และ กองทัพปาร์ติซานชาวเซิร์บ (FIAV 001000.svg) (FIAV historical.svg)
Naval Ensign of Yugoslavia 1942.svg 1943-1945 ธงนาวีของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย และ กองทัพเรือปาร์ติซานชาวเซิร์บ (FIAV 000001.svg) (FIAV historical.svg)
Naval ensign of Yugoslavia (1949–1993).svg 1945-1992 ธงรัฐนาวีกองทัพเรือยูโกสลาเวีย (FIAV 000001.svg) (FIAV historical.svg) ธงพื้นสีแดง มุมบนคันธงมีธงชาติ โดยมีดาวแดงขอบทองกับรวงข้าวสีทองบนธงสามสี

ธงประจำตำแหน่ง[แก้]

ธงพระราชอิสริยศ[แก้]

Flag Date Use Description
Royal Standard of the Kingdom of Yugoslavia (variant), 1920s to 1937.svg ค.ศ. 1922 - 1937 ธงมหาราช สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย (FIAV historical.svg)
Royal Standard of the King of Yugoslavia (1937–1941).svg ค.ศ. 1937 – 1941 ธงมหาราช สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย (FIAV historical.svg)
Royal Standard of the Queen of Yugoslavia (1937–1941).svg ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศราชินี สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย (FIAV historical.svg)
Royal Standard of the Prince Regent of Yugoslavia (1937–1941).svg ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศ "มกุฎราชกุมารแห่งยูโกสลาเวีย" (FIAV historical.svg)
Royal Standard of the Crown Prince of Yugoslavia (1937–1941).svg ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศ "มกุฎราชกุมารีแห่งยูโกสลาเวีย" (FIAV historical.svg)
Royal Standard of a Member of the Royal House of Yugoslavia (1937–1941).svg ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศเชื้อพระวงศ์พระองค์อื่นๆ (FIAV historical.svg)
Standard of the Regent of Yugoslavia (1937–1941).svg ค.ศ. 1937 – 1941 ธงประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (FIAV historical.svg)
ค.ศ. 1922 - 1944 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (FIAV historical.svg)

รัฐบาล[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of the President of Yugoslavia (1949–1956).svg ค.ศ. 1949 – 1956 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี (FIAV historical.svg)
Flag of the President of Yugoslavia (1963–1993).svg ค.ศ. 1956 - 1992 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย(FIAV historical.svg)
Standard of a Member of the Presidency of SFR Yugoslavia.svg ค.ศ. 1974 - 1992 ประจำตำแหน่งรองประธานาธิบดี (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมรีรูปดาวแดงขอบทองและรวงข้าวสีทอง สัดส่วน 1:1
Standard of the Prime Minister of SFR Yugoslavia.svg ค.ศ. 1960 - 1992 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส สัดส่วน 1:1
Standard of the President of the Federal Assembly of SFR Yugoslavia.svg ค.ศ. 1960 - 1992 ธงประจำตำแหน่งประธานรัฐสภา (FIAV historical.svg) ลักษณะอย่างธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีตราแผ่นดิน สัดส่วน 1:1

ธงสาธารณรัฐ[แก้]

Flag Date Use Description
Flag of Bosnia and Herzegovina (1946–1992).svg 1945-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Croatia.svg 1990-1991 ธงชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Croatia (1990).svg 1990 ธงชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Croatia (1947–1990).svg 1945-1990 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโครเอเชีย (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Croatia (1945–1947).svg 1943-1945 ธงชาติสหพันธรัฐโครเอเชีย (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of the Socialist Republic of Macedonia (1963–1991).svg 1946-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซีโดเนีย (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Macedonia (1944–1946).svg 1944-1946 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซีโดเนีย(FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Serbia (1947–1992); Flag of Montenegro (1946–1993).svg 1945-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมอนเตรเนโกร(FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Serbia (1947–1992); Flag of Montenegro (1946–1993).svg 1945-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเซอร์เบีย (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)
Flag of Slovenia (1945–1991).svg 1945-1991 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย (FIAV 110110.svg) (FIAV historical.svg)

รัฐอิสระโครเอเชีย[แก้]

Flag Date Use Description
Civil Flag of Banovina of Croatia.svg 1939-1943 ธงพลเรือน และ ธงเรือพลเรือน
รัฐอิสระโครเอเชีย (FIAV 100100.svg) (FIAV historical.svg)
ธงแถบสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน
Flag of Banate of Croatia (1939-1941).svg 1939-1943 ธงราชการ และ ธงเรือราชการ
รัฐอิสระโครเอเชีย(FIAV 010010.svg) (FIAV historical.svg)
ธงแถบสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราแผ่นของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีขาวในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีแดง)

ธงกลุ่มการเมือง[แก้]

Flag Date Use Description
Croatian-Serbian hybrid flag.svg 1941-1942 ธงขบวนการพลพรรคยูโกสลาเวีย (อังกฤษ: Yugoslav Partisans, ภาษาโครเอเชีย ยูโกสลาเวีย เซอร์เบีย และมาซีโดเนีย: Partizani) ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (FIAV historical.svg) ธงสี่เหลี่ยมภายในแบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ครึ่งซ้ายเป็นแถบสีแดง-ขาว-น้ำเงิน หมายถึงชาวโครแอท ครึ่งขวาเป็นแถบสีแดง-น้ำเงิน-ขาว หมายถึงชาวเซิร์บ
League of Communists of Yugoslavia Flag.svg ค.ศ. 1920 - 1990 ธงสันนิบาติคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย (SKJ) (FIAV historical.svg)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]