ข้ามไปเนื้อหา

ธงในประเทศยูโกสลาเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับธงต่างๆที่มีการใช้หรือเคยใช้โดยประเทศยูโกสลาเวีย

ธงชาติ

[แก้]
ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
ค.ศ. 1922- 1943 ธงชาติ, ธงพลเรือน และ ธงเรือพลเรือน () () ธงแถบแนวนอนสามแถบสีอุดมการณ์ร่วมสลาฟ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง สัดส่วน 2:3
ค.ศ. 1945 - 1945 ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย () () ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดง (ดาวบนธงมีขนาดที่โตกว่า) สัดส่วน 1:2
ค.ศ. 1942 - 1945 ธงเรือพลเรือนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย () () ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดง สัดส่วน 1:2
ค.ศ.1945 - 1992 ธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย () () ธงแถบแนวนอนสามแถบ สีน้ำเงิน-สีขาว-สีแดง กลางธงมีดาวสีแดงขอบทอง
ค.ศ. 1945 - 1992 ธงเรือพลเรือน และ ธงเรือราชการ () () ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แตกต่างกันที่สัดส่วนของธงเป็น 2:3

ธงราชการ

[แก้]
ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
ค.ศ. 1922 - 1943 ธงราชการ และ ธงเรือราชการ () () ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางธงตราแผ่นดินของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย
ค.ศ. 1943 - 1945 ธงเรือราชการสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย () () ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ กลางธงมีรูปสมอสีขาวซ้อนบนดาวสีแดง สัดส่วน 1:2


ธงกองทัพ

[แก้]

ธงฉาน

[แก้]
ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
ค.ศ. 1956 – 1963 ธงฉานกองทัพเรือยูโกสลาเวีย () ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราแผ่นดิน
ค.ศ. 1963 - 1992

ธงนาวี

[แก้]
ธง ประกาศใช้ การใช้ รายละเอียด
ค.ศ. 1918 - 1922 ธงราชนาวีราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย แบบแรก () ()
ค.ศ. 1922 - 1943 กองทัพ และ ธงราชนาวีราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย () () ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ มีตราอาร์มน้อยของยูโกสลาเวียค่อนมาทางด้านคันธง
ค.ศ. 1943 - 1945 ธงฉานสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย และ กองทัพปาร์ติซานชาวเซิร์บ () () ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ที่กลางธงมีรูปดาวแดงกลับหัว
1943-1945 ธงกองทัพบกสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย และ กองทัพปาร์ติซานชาวเซิร์บ () ()
1943-1945 ธงนาวีของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย และ กองทัพเรือปาร์ติซานชาวเซิร์บ () ()
1945-1992 ธงรัฐนาวีกองทัพเรือยูโกสลาเวีย () () ธงพื้นสีแดง มุมบนคันธงมีธงชาติ โดยมีดาวแดงขอบทองกับรวงข้าวสีทองบนธงสามสี

ธงประจำตำแหน่ง

[แก้]

ธงพระราชอิสริยศ

[แก้]
Flag Date Use Description
ค.ศ. 1922 - 1937 ธงมหาราช สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ()
ค.ศ. 1937 – 1941 ธงมหาราช สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ()
ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศราชินี สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ()
ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศ "มกุฎราชกุมารแห่งยูโกสลาเวีย" ()
ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศ "มกุฎราชกุมารีแห่งยูโกสลาเวีย" ()
ค.ศ. 1937 – 1941 ธงพระอิสริยยศเชื้อพระวงศ์พระองค์อื่นๆ ()
ค.ศ. 1937 – 1941 ธงประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ()
ค.ศ. 1922 - 1944 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ()

รัฐบาล

[แก้]
Flag Date Use Description
ค.ศ. 1949 – 1956 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ()
ค.ศ. 1956 - 1992 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย()
ค.ศ. 1974 - 1992 ประจำตำแหน่งรองประธานาธิบดี () ลักษณะอย่างธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมรีรูปดาวแดงขอบทองและรวงข้าวสีทอง สัดส่วน 1:1
ค.ศ. 1960 - 1992 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี () ลักษณะอย่างธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส สัดส่วน 1:1
ค.ศ. 1960 - 1992 ธงประจำตำแหน่งประธานรัฐสภา () ลักษณะอย่างธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีตราแผ่นดิน สัดส่วน 1:1

ธงสาธารณรัฐ

[แก้]
Flag Date Use Description
1945-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา () ()
1990-1991 ธงชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย () ()
1990 ธงชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย () ()
1945-1990 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโครเอเชีย () ()
1943-1945 ธงชาติสหพันธรัฐโครเอเชีย () ()
1946-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซีโดเนีย () ()
1944-1946 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมาซีโดเนีย() ()
1945-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมมอนเตรเนโกร() ()
1945-1992 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเซอร์เบีย () ()
1945-1991 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวีเนีย () ()

รัฐอิสระโครเอเชีย

[แก้]
Flag Date Use Description
1939-1943 ธงพลเรือน และ ธงเรือพลเรือน
รัฐอิสระโครเอเชีย () ()
ธงแถบสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน
1939-1943 ธงราชการ และ ธงเรือราชการ
รัฐอิสระโครเอเชีย() ()
ธงแถบสามสีแดง-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราแผ่นของโครเอเชีย (เฉพาะรูปโล่ลายตราหมากรุก และนับเอาสีขาวในลายตาหมากรุกขึ้นก่อนสีแดง)

ธงกลุ่มการเมือง

[แก้]
Flag Date Use Description
1941-1942 ธงขบวนการพลพรรคยูโกสลาเวีย (อังกฤษ: Yugoslav Partisans, ภาษาโครเอเชีย ยูโกสลาเวีย เซอร์เบีย และมาซีโดเนีย: Partizani) ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 () ธงสี่เหลี่ยมภายในแบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ครึ่งซ้ายเป็นแถบสีแดง-ขาว-น้ำเงิน หมายถึงชาวโครแอท ครึ่งขวาเป็นแถบสีแดง-น้ำเงิน-ขาว หมายถึงชาวเซิร์บ
ค.ศ. 1920 - 1990 ธงสันนิบาติคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย (SKJ) ()

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]