แม่พระรับสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่พระรับสาร[1] (อังกฤษ: Annunciation, Annunciation of Mary, Annunciation of the Lady หรือ Annunciation of the Blessed Virgin Mary[2]) เป็นการฉลองในศาสนาคริสต์ต่อการประกาศของอัครทูตสวรรค์กาเบรียลต่อแม่พระมารีย์ว่าพระนางจะปฏิสนธิและบังเกิดบุตรโดยปฏิสนธินิรมล และพระนางจะกลายเป็นพระมารดาพระเจ้า กาเบรียลได้แจ้งในพระนางตั้งชื่อบุตรว่า "เยซู" อันแปลว่า "YHWH คือทางรอด"[3]

ใน Luke 1:26 ระบุว่าแม่พระรับสารเกิดขึ้นใน "เดือนที่หก" ของการตั้งครรภ์ของเอลิซาเบธเป็นนักบุญจอห์นผู้ให้บัพติศมา[4] คริสต์ชนจำนวนมากเฉลิมฉลองเหตุการณ์นี้ในวันฉลองแม่พระรับสาร ตรงกับวันที่ 25 มีนาคม[5] ซึ่งเป็นวันที่ได้จากการประมาณ 9 เดือนก่อนหน้าคริสต์มาส วันสมภพของพระเยซู

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. ISBN 974-9588-33-9. หน้า 48.
  2. "Lessons for Holy Days » The Prayer Book Society of Canada". Prayerbook.ca. 2014-03-23. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2014-03-27.
  3. "Bible Gateway passage: Matthew 1:18-23 - Complete Jewish Bible". Bible Gateway.
  4. Patella, Michael (2005), The Gospel according to Luke, p. 14, ISBN 0-8146-2862-1
  5. EB (1878).