โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
Logo-AC-big.png
LABOR OMNIA VINCIT
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Assumption College Primary Section
อักษรย่อ ACP
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2509
เพลง สดุดีอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (อังกฤษ: Assumption College Primary Section) (อักษรย่อ: อสช, ACP) เป็นโรงเรียนที่แยกออกมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญโดยอาคารเรียนหลังแรก คือ ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีของ ท่านเจษฎาธิการมาร์ติน เดอ ตูรส์ เจษฎาจารย์คนแรกและตรงอาคารอีก 1 แห่ง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ซึ่งย้ายมาเฉพาะ ป.1-ป.4 ครั้นถึงปี 2516 ได้สร้างอาคารอีกหลังหนึ่ง คือ ตึกเซนต์หลุยส์มารีโดยได้ทำพิธีเปิดเมื่อ 23 ธันวาคม พ.ศ 2518 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมทั้งหมดมาอยู่รวมกัน โรงเรียนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และต้องการให้มีการสร้างโรงอาหารอย่างเรียบร้อยจึงรื้อโรงอาหารเพื่อสร้างตึกไมเกิ้ล ปีพ.ศ. 2529 ได้มีการสร้างอาคารเพิ่มคืออาคารพระนางพรหมจารี มารีอา แล้วได้สร้างอาคารหิรัญสมโภช เพื่อเป็นอาคารสื่อการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2532 ในสมัยของภราดาเลอชัยก็ได้สร้างอาคารขึ้นมาอีก 1 หลัง คือ อาคารกาญจนาภิเษก เพื่อเป็นตึกอำนวยการ (ปัจจุบันตึกนี้ได้ดำเนินการทุบทิ้ง เพื่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล) เมื่อปีพ.ศ. 2541 ได้มีการสร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้นอีกหลังเป็นอาคารเรียน 6 ชั้นโดยได้กำกับดูแลโดยภราดา อาจิน เต่งตระกูล สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่อว่าอาคารอัสสัมชัญ 2000 ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมมีภราดาเศกสรรค์ สกนธวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ