วัดศาลาแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดศาลาแดง
.JPG
ชื่อวัดศาลาแดง (Wat Sala Daeng)
ที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๖ บ.ศาลาแดง ถ.พิชัยญรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๔.๕ นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูสันตจิตตากร(กมล)
จุดสนใจพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา


ที่ตั้ง[แก้]

วัดศาลาแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๖ บ้านศาลาแดง ถนนพิชัยญรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๗๔๑.[1]

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จดแม่น้ำป่าสัก
 • ทิศใต้ จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม
 • ทิศตะวันออก จดอนามัยเทศบาลเมืองสระบุรี
 • ทิศตะวันตก จดถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย ๔๐
 • ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๐

ประวัติ[แก้]

 • วัดศาลาแดง ตั้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๑ เดิมเรียกว่า "วัดแก่งม่วง" โดยมีต้นมะม่วงใหญ่ยืนต้นอยู่บนแก่งเป็นสัญลักษณ์ ต่อมาน้ำได้พัดเอาแก่งและต้นมะม่วงจมหายไปกับน้ำหมดสภาพไป คงเหลือแต่ศาลาหลังหนึ่งมีหลังคามุงกระเบื้องสีแดงซึ่งใช้เป็นที่พักสำหรับคนเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี จึงได้เรียกเป็นนามวัดว่า "วัดศาลาแดง" จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป
 • วัดศาลาแดง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร.[2]

อาคารเสนาสนะ[แก้]

 • ๑. อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
 • ๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และเป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
 • ๔. วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง โรงเก็บพัสดุ ๑ หลัง.[3]

ปูชนียวัตถุ[แก้]

 • ๑. พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๔.๕ นิ้ว สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔
 • ๒. พระประธานในศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๔๔๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘.[4]

การบริหารและการปกครอง[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

 • รูปที่ ๑ พระอธิการบุญ พ.ศ. ๒๔๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๘
 • รูปที่ ๒ พระครูวัตรโสภณ พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๐
 • รูปที่ ๓ พระครูสรการพิศิษฐ์ (เฉื่อย) พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒
 • รูปที่ ๔ พระครูสังวรวุฒิคุณ (ออน) พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๑
 • รูปที่ ๕ พระครูวิมลธรรมรัต (หลาบ) พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐
 • รูปที่ ๖ พระครูสันตจิตตากร (กมล) พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง ปัจจุบัน.[5]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดวัดศาลาแดง ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
พระอธิการบุญ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๔๐ พ.ศ. ๒๔๗๘
พระครูวัตรโสภณ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๗๘ พ.ศ. ๒๔๙๐
พระครูสรการพิศิษฐ์ (เฉื่อย) เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระครูสังวรวุฒิคุณ (ออน) เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๒๑
พระครูวิมลธรรมรัต (หลาบ) เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๕๐
120px พระครูสันตจิตตากร(กมล) เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๔๖๑.
 2. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๔๖๒.
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๔๖๑.
 4. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๔๖๒.
 5. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔ กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๒:๔๖๒.