โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิกัด: 13°44′43″N 100°29′36″E / 13.745373°N 100.49327°E / 13.745373; 100.49327
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
DEMONSTRATION PALI SCHOOL MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA (DPS,MCU)

ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.ร.บธ./DPS,MCU.
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
คำขวัญขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู
สถาปนาพ.ศ. 2492[1]
รหัส7010010102
สีชมพู
ต้นไม้ต้นโพธิ์

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมมีชื่อว่า "แผนกบาลีมัธยมศึกษา" พระเดชพระคุณพระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) หรือ "สมเด็จพระพุฒาจารย์" อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และสภานายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ก่อตั้งแผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2492 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียงสาธิตศึกษา ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรสำหรับเป็นพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหลักสูตร 3 ปี ระดับวิชาสามัญเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-2-3) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิชาบาลี ธรรม และพระพุทธศาสนาเพิ่มเติม เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา เดิมมีฐานะเป็นแผนกในสังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 ปัจจุบันโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

 • พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทกเถร)
 • พระมหาพรหมา ปญฺญาทีโป
 • นายสนิท เทวินทรภักติ
 • พระมหาเสรี สุกฺกธมฺโม
 • พระมหาสุวิมล สุมโน
 • พระมหาสุชิต ญาณสงฺโข
 • พระมหาชำนาญ อคฺคปญฺโญ
 • พระมหาสุรินทร์ อโนมธมฺโม
 • พระราชรัตนโมลี (พระมหานคร เขมปาลี)
 • พระมหาไพโรจน์พัขรธรรมาภรณ์ (พระมหาธีร์ โกวิโท)
 • พระราชวิริยสุนทร (พระมหายิน วรกิจฺโจ)
 • พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (พระมหาถาวร ถาวโร)
 • พระราชรัตนสุนทร (ปัจจุบัน)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • พระราชพิพัฒน์โกศล (โกศล มหาวีโร )
 • นายจำนงค์ สวมประคำ
 • ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร
 • ร.ต.ท กิตติพิชญ์ ภูตะโชติ

นักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ[แก้]

 • ส.ณ. ธงชัย พลเยี่ยม
 • ส.ณ. ศักดิ์ชัย นุ่นทิพย์
 • ส.ณ. ชัยวัฒน์ ประจำพรรค

โรงเรียนใกล้เคียง[แก้]

 • โรงเรียนตั้งตรงจิตพณิชยการ
 • โรงเรียนราชินีล่าง
 • โรงเรียนวัดราชบพิตร
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°44′43″N 100°29′36″E / 13.745373°N 100.49327°E / 13.745373; 100.49327