หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

The Queen's Gallery

Panoramic view of the Queen's Gallery, Bangkok, 2010.jpg
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์
ก่อตั้ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ที่ตั้ง 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ประเทศ  ไทย
เว็บไซต์ queengallery.org

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้จัดประกวด จิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรม ราชินูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมา พระราชทานรางวัล และเสด็จทอดพระเนตรผลงาน จิตรกรรม ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณนี้ นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เงินจำนวนนี้แก่นายชาตรี โสภณพนิช ให้เป็นทุนประเดิม ในการจัดสร้างหอศิลป์สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดแสดง นิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง

   ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งหอศิลป์แห่งใหม่ขึ้นตาม พระราชดำริ โดยใช้ที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาขน) สาขาสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และศูนย์สังคีตศิลป์เดิมปรับปรุงใหม่เป็นหอศิลป์ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย เป็นมงคลนามว่า “หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”(The Queen’s Gallery) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เวลา 17.30 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ และทุนประเดิมเพื่อจัดตั้งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พื้นที่แสดงงาน[แก้]

เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ขนาด 3,700 ตร.ม. โดยชั้นที่ 1 - 4 จะเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการ และชั้นที่ 5 จะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั้นที่ 1

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]