นิกาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นิกายในศาสนา (อังกฤษ: Religious denomination) หมายถึง หมู่ หรือพวกคณะนักบวชในศาสนาเดียวกัน ที่แยกออกไปเป็นพวก ๆ

นิกายในศาสนา[แก้]

ศาสนาพุทธ[แก้]

นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาคริสต์[แก้]

นิกายในศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาอิสลาม[แก้]

นิกายในศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาฮินดู[แก้]

นิกายในศาสนาฮินดู แบ่งออกเป็น 8 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนายูดาห์[แก้]

นิกายในศาสนายูดาห์ แบ่งออกเป็น 4 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาซิกข์[แก้]

นิกายในศาสนาซิกข์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาเชน[แก้]

นิกายในศาสนาเชน แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]