ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ตราประจำกระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุทิน ชาญวีรกูล
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงมหาดไทย
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
(ในฐานะเสนาบดี กระทรวงพาณิชย์)
สถาปนาเมษายน พ.ศ. 2435
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2435 ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในช่วงนั้น เรียกตำแหน่งนี้ว่า เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งหลังจากเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 จึงได้เปลื่ยนชื่อตำแหน่งเป็น "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย" จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยตำแหน่ง และจะได้รับพระราชทานยศชั้น นายกองใหญ่ ซึ่งเป็นชั้นยศสูงสุดของกองอาสารักดินแดนอีกด้วย

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

[แก้]
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 8 สิงหาคม พ.ศ. 2458
2 เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) 1 มกราคม พ.ศ. 2459[1][2] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465
3 เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465[3] 11 มีนาคม พ.ศ. 2469
4 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2469[4] 1 เมษายน พ.ศ. 2471
5 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 1 เมษายน พ.ศ. 2471[5] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
6 พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475[6] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[แก้]
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1, 2)
พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล
(ชิต สุนทรวร)
2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์
(หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)
4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
3 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
4
(1, 2)
หลวงประดิษฐมนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค์)
5 29 มีนาคม พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
5
(1-3)
พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
6
(1)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 22 สิงหาคม พ.ศ. 2484
7
(1)
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
22 สิงหาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
8
(1)
พลเอก มังกร พรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9
(1,2)
นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย ร.น.
(บุง ศุภชลาศัย)
11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
10 นายทวี บุณยเกตุ 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
11 พระยาศรีเสนา
(ฮะ สมบัติศิริ)
14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
7
(2-4)
พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12 พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย สุนทรพิพิธ)
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13 พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์
(ชิต มั่นศิลป์)
19 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
14 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
6
(2)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
8
(2)
พลเอก มังกร พรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
15
(1-3)
พลตรี บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
16 พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
6
(3)
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
17 พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
18
(1-5)
พลเอก ประภาส จารุเสถียร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
18
(6)
จอมพล ประภาส จารุเสถียร 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19 นายกมล วรรณประภา 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
20
(1, 2)
พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
35 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
22 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 8 มกราคม พ.ศ. 2519 20 เมษายน พ.ศ. 2519
23
(1)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
23
(2)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
24 นายสมัคร สุนทรเวช 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
25 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
26
(1,2)
พลเอก เล็ก แนวมาลี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
27
(1,2)
นายประเทือง กีรติบุตร 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 23 มิถุนายน พ.ศ. 2524
28
(1,2)
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29 พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
30
(1)
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 มกราคม พ.ศ. 2533
31
(1)
นายบรรหาร ศิลปอาชา 9 มกราคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
30
(2)
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
32 พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
33 พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
34 พลตำรวจเอก เภา สารสิน 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
35 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 50 29 มิถุนายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
36
(1)
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
31
(2)
นายบรรหาร ศิลปอาชา 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
37 นายเสนาะ เทียนทอง 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
36
(2)
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 29 มีนาคม พ.ศ. 2543
38 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 11 เมษายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
39 ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
40 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
41 นายโภคิน พลกุล 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
42 พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
43 พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
44 นายอารีย์ วงศ์อารยะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
45 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
46 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551
47
(1, 2)
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
48 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
49 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
50 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
51
(1, 2)
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

1 กันยายน พ.ศ. 2566

52 อนุทิน ชาญวีรกูล 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 อยู่ในวาระ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ยังมีชีวิตอยู่

[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ 15 คน ได้แก่

ลำดับ รายนาม วาระ วันเกิด
1 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2535 - 2537 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (92 ปี)
2 เสนาะ เทียนทอง พ.ศ. 2539 -​ 2540 1 เมษายน พ.ศ. 2477 (90 ปี)
3 อารีย์ วงศ์อารยะ พ.ศ. 2549 -​ 2550 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 (89 ปี)
4 ชวรัตน์ ชาญวีรกูล พ.ศ. 2551 -​ 2554 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (88 ปี)
5 ยงยุทธ วิชัยดิษฐ พ.ศ. 2554 -​ 2555 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
6 บัญญัติ บรรทัดฐาน พ.ศ. 2543 7 กันยายน พ.ศ. 2485 (81 ปี)
7 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พ.ศ. 2550 -​ 2551 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486 (80 ปี)
8 วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2545 -​ 2547 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (80 ปี)
9 พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา พ.ศ. 2548 -​ 2549 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (78 ปี)
10 พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ พ.ศ. 2548 13 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
11 จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ พ.ศ. 2555 -​ 2557 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
12 พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ พ.ศ. 2551 11 มีนาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
13 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง พ.ศ. 2551 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (77 ปี)
14 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา พ.ศ. 2557 - ​2566 10 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
15 ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ.ศ. 2544 - 2545 1 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (73 ปี)
16 โภคิน พลกุล พ.ศ. 2547 - 2548 15 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. พระราชทานตราสำหรับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ราชกิจจานุเบกษา. ๘ มกราคม ๒๔๕๘
  2. นับตามปีปฏิทินสากล
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ราชกิจจานุเบกษา. ๒ สิงหาคม ๒๔๖๕
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกับเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมและนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์ ราชกิจจานุเบกษา. ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๙
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและตั้งผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม (จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อภิรัฐมนตรี เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และนายพลเอก หม่อมเจ้าบวรเดช รั้งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๕ มีนาคม ๒๔๗๐
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง (๑.นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดี ๓.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานะประพัทธ์ ๔. อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู ๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา ๖. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร ๗. มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕