มาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Mazurek Dąbrowskiego
มาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ
คำแปล: บทเพลงมาเซอร์กาของดอมบรอฟสกี
Pieśń Legionów 1.jpg
หนึ่งในโปสต์การ์ดซึ่งออกแบบโดยยูลีอุช คอสซัค (Juliusz Kossak) แสดงเนื้อเพลง "มาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ"
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์
ชื่ออื่น เปียชญ์เลกียอนูฟปอลสกิคเวฟวอเชค
(Pieśń Legionów Polskich we Włoszech)
คำแปล เพลงของกองทหารชาวโปลในอิตาลี
เยชต์เชปอลสกาเญซกีเนวา
(Jeszcze Polska nie zginęła)
คำแปล โปแลนด์ยังไม่สูญสิ้น
เนื้อร้อง นายพลยูเซฟ วีบิตสกี (Józef Wybicki)
แต่งเมื่อ ค.ศ. 1797
ทำนอง ไม่ทราบผู้แต่ง
เริ่มใช้ ค.ศ. 1926
มาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ (บรรเลง)

เพลงชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์มีชื่อว่า มาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ (โปแลนด์: Mazurek Dąbrowskiego, สัทอักษรสากล: [maˈzurɛɡ dɔmbrɔfˈskʲɛɡɔ]) หรือ "บทเพลงมาเซอร์กาของดอมบรอฟสกี" เพลงนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ Pieśń Legionów Polskich we Włoszech ([pʲɛɕɲ lɛˈgʲɔnuf ˈpɔlskiɣ vɛˈvwɔʂɛx], "เพลงของกองทหารชาวโปลในอิตาลี") และ Jeszcze Polska nie zginęła ([ˈjɛʂt͡ʂɛ ˈpɔlska ɲɛzɡiˈnɛwa], "โปแลนด์ยังไม่สูญสิ้น") ซึ่งชื่อหลังเป็นการเรียกขานเพลงนี้ตามเนื้อร้องวรรคแรก

เพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ เป็นบทเพลงซึ่งนำมาจากทำนองของเพลงพื้นเมืองโปแลนด์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า "มาเซอร์กา" ("Mazurka) โดยส่วนของเนื้อร้องนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของนายพลยูเซฟ วีบิตสกี (Józef Wybicki) เพลงนี้ได้แต่งขึ้นที่เมืองเรจโจเนลเลมีเลีย สาธารณรัฐซิแซลไพน์ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิตาลี) เมื่อประมาณวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1797 อันเป็นเวลาสองปีภายหลังการแบ่งแยกโปแลนด์ครั้งที่ 3 ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำให้ประเทศโปแลนด์ทั้งหมดหายไปจากแผนที่โลก บทเพลงนี้แต่เดิมใช้เป็นเพลงปลุกขวัญของทหารภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลยาน เคนริค ดอมบรอฟสกี แห่งกองทหารต่างด้าวชาวโปลในกองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสภายใต้การนำของนโปเลียน โบนาปาร์ต ซึ่งได้ยกทัพเข้าพิชิตดินแดนอิตาลีในครั้งนั้น ในเวลาต่อมาไม่นานเพลงนี้ก็ได้กลายเป็นเพลงปลุกใจของชาวโปลเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด

เนื้อหาของเพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ แสดงออกถึงความคิดของชาวโปล ซึ่งแม้ว่าจะสูญสิ้นเอกราชทางการเมืองไปก็ตาม แต่โปแลนด์จะยังไม่สูญหายไป ตราบเท่าที่ประชาชนชาวโปลยังมีชีวิตอยู่และร่วมต่อสู้ภายใต้นามนั้น

จากความนิยมอย่างสูงของเพลงนี้ ทำให้ได้เกิดเพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งชาวโปลได้นำไปขับร้องเนื่องในวาระต่าง ๆ ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ชนชาติอื่น ๆ ลุกขึ้นสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเพลง "เฮ สลาฟ" (Hey Slavs) ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจของชาวสลาฟ ได้รับอิทธิพลในการประพันธ์มาจากเพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกออย่างมาก (ภายหลังได้มีการนำไปใช้เป็นเพลงชาติของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย)

เมื่อประเทศโปแลนด์สามารถรวมตัวเป็นประเทศเอกราชได้อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918 เพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอจึงได้กลายเป็นเพลงชาติโดยพฤตินัยของโปแลนด์ ต่อมาจึงได้มีการรับรองสถานะเป็นเพลงชาติโปลแลนด์อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1926

เนื้อร้อง[แก้]


บทร้องฉบับทางการ[1]

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

คำแปลภาษาอังกฤษ[2]

Poland has not perished yet
So long as we still live
That which alien force has seized
We at sabrepoint shall retrieve

March, march, Dąbrowski
From Italy to Poland
Under thy command
Let us now rejoin the nation

Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory

March, march...

Like Czarniecki Poznań regains
Fighting with the Swede,
To free our fatherland from chains
We shall return by sea

March, march...

Father, in tears
Says to his Basia
Just listen, it seems that our people
Are beating the drums

March, march...

บทร้องต้นฉบับ[3]
(สะกดแบบปัจจุบัน)
Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoskiej
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem

Jak Czarniecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, masz...

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy

Marsz, masz...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza

Marsz, masz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany

Marsz, masz...

Na to wszystkich jedne głosy
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy
Kościuszkę Bóg pozwoli.

คำแปลภาษาอังกฤษ[2]

Poland has not died yet
So long as we still live
That which alien force has seized
We at sabrepoint shall retrieve

March, march, Dąbrowski
To Poland from Italy
Under thy command
Let us now rejoin the nation

Like Czarniecki to Poznań
Returned across the sea
To free our fatherland from chains
Fighting with the Swede

March, march...

Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory

March, march...

Germans, Muscovites will not rest
When, backsword in hand
"Concord" will be our watchword
And the fatherland will be ours

March, march...

Father, in tears
Says to his Basia
Just listen, it seems that our people
Are beating the drums

March, march...

All exclaim in unison
Enough of this bondage
We've got scythes from Racławice
God will give us Kościuszko


เชิงอรรถ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 235, poz. 2000
  2. 2.0 2.1 Based on translations from Davies (2005) and Kendall
  3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ kuczyn

Books

Websites

  • (อังกฤษ) Kendall, David. "Poland". Nationalanthems.info. สืบค้นเมื่อ 2008-03-09. 
  • (โปแลนด์) "Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej". Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). สืบค้นเมื่อ 2008-04-13. 
  • (อังกฤษ) Trochimczyk, Maja. "Mazur (Mazurka)". สืบค้นเมื่อ 2008-04-13. 
  • (อังกฤษ) Herter, Joseph (August 1999). "Edward Elgar's Polonia". Polish Music Reference Center (University of Southern California). ISSN 1098-9188. สืบค้นเมื่อ 2008-07-19. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]