รายชื่อธงในประเทศนอร์เวย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศนอร์เวย์)

บทความนี้ว่าด้วยธงต่างๆ ในประเทศนอร์เวย์โดยสังเขป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธงชาติ สามารถศึกษาได้จากบทความธงชาตินอร์เวย์

ธงชาติ[แก้]

ธงราชการ[แก้]

ธงพระอิสริยยศ[แก้]

ธงทหาร[แก้]

กระทรวงกลาโหม[แก้]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กองทัพบก[แก้]

กองทัพเรือ[แก้]


ธงหมายยศนาวิกโยธิน เหล่าปืนใหญ่รักษาฝั่ง (ค.ศ. 1919-2002)

กองทัพอากาศ[แก้]

กองอาสารักษาดินแดนนอร์เวย์[แก้]

ธงในอดีต[แก้]

ธงเรือค้าขายใช้สำหรับเรือในน่านน้ำทางเหนือของแหลมฟินิสเตร์เร (Cape Finisterre) ประเทศสเปน ในน่านน้ำที่ไกลกว่านั้นจะใช้ธงชาติสวีเดนแทน ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี พ.ศ. 2357 - 2364 ธงผู้บังคับการเรือ ธงเรือค้าขายใช้สำหรับเรือในน่านน้ำทางใต้ของแหลมฟินิสเตร์เร (Cape Finisterre) ประเทศสเปน
ค.ศ. 1815 – 1844
ธงเรือพลเรือนนอร์เวย์-สวีเดน (สำหรับใช้ใน "น่านน้ำระยะไกล") ธงราชการสวีเดน (อีกแบบหนึ่ง) ธงนี้ใช้สำหรับเรือเอกชนรับส่งจดหมายในราชสำนัก ธงกองทัพ และ ธงราชนาวีนอร์เวย์-สวีเดน
ธงหมายยศ
พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา ธงผู้บัญชาการกองเรือ ธงผู้บังคับการเรือ
ค.ศ. 1844 – 1905
ธงชาติ และ ธงเรือพลเรือน ธงราชการ และ ธงกองทัพ (ธงนาวี) ธงตำรวจน้ำ ธงศุลกากร
ธงราชการ
ธงสมเด็จพระราชาธิบดี ธงพระบรมราชโองการ ธงนำร่อง ธงฉาน และ ธงราชทูต
ธงหมายยศ (ค.ศ. 1844-1858)
ผู้บัญชาทหารเรือ พลเรือเอก พลเรือจัตวา ผู้บัญชาการกองเรือ
ธงหมายยศ (ค.ศ. 1875-1905)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาทหารเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา
ธงราชการ และ ธงกองทัพ
(Nasjonal Samling)
Rikshirden (Rikshirden)
(Sveitflagget) (Troppsflagget) (Lagsflagget) (Stabsbanner)
ยุวชนเฮิร์ด (Unghirden)
(Sveitflagget) (Troppsflagget) (Lagsflagget)
องค์กรยุวชนเฮิร์ด (NS Ungdomsfylking)
(Sveitflagget) (Troppsflagget) (Lagsflagget)
สันนิบาตสตรีเฮิร์ด (Kvinnehirden)
(Sveitflagget) (Troppsflagget) (Lagsflagget)
องค์กรสตรีเฮิร์ด (Kvinneorganisasjon)
(Sveitflagget) (Troppsflagget) (Lagsflagget)
หน่วยแรงงานเฮิร์ด (NS Arbeidstjeneste)
กองทัพเรือเฮิร์ด (Hirdmarinen)
ธงนาวีเฮิร์ด ธงฉาน ธงผู้บังคับการเรือ
ธงหมายยศ (ค.ศ. 1940-1945)
ธงผู้บัญชาการ ธงผู้บัญชาการเขต ธงผู้บังคับการมลฑล ธงผู้บังคับการหน่วย ธงผู้นำหน่วย ธงนาวาเอก
หน่วยทหารนอร์เวย์ (Norske Legion)
ธงประจำ ธงชัยหน่วยทหารนอร์เวย์ ธงชัยกองพันไวกิ้ง ธงชัยกองร้อยตำรวจที่ 1

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]