พรรคทางเลือกใหม่ (พ.ศ. 2561)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ พรรคทางเลือกใหม่
พรรคทางเลือกใหม่
New Alternative Party
หัวหน้าราเชน ตระกูลเวียง
เลขาธิการชายประจักร์ ศิริพันธุ์
ผู้ก่อตั้งราเชน ตระกูลเวียง
คำขวัญกล้าคิด กล้านำ ทำจริง
ก่อตั้งมีนาคม 2, 2018; 4 ปีก่อน (2018-03-02)
ที่ทำการ122/151 หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
อุดมการณ์พรรคทางเลือกใหม่ ยึดมั่นในอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนเป็นสำคัญ
สี     สีฟ้า
ชื่อย่อทลม.
NEWA
โฆษกนรเศรษฐ์ ชงทรงกลด
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคทางเลือกใหม่ (อังกฤษ: New Alternative Party, ชื่อย่อ: NEWA, ทลม.) พรรคการเมืองที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 16/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีนาย ราเชน ตระกูลเวียง เป็นผู้จดแจ้งจัดตั้งพรรค โดยพรรคทางเลือกใหม่ยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ

โดยพรรคทางเลือกใหม่ได้รับอนุญาตจาก คสช. ให้จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีนับเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ได้รับอนุญาตจาก คสช. ให้จัดประชุมพรรค [1] แต่ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น โรงแรมริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ [2] ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกนายราเชนเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกและได้เลือกนาย ไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก โดยพรรคทางเลือกใหม่มีคำขวัญว่า "กล้าคิด กล้านำ ทำจริง" [3] โดยได้ไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง กกต. ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเป็นลำดับที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 [4]

คณะกรรมการบริหารพรรคทางเลือกใหม่[แก้]

คณะกรรมการบริหารพรรค (19 พฤษภาคม 2565 – )[แก้]

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรค
2 วัฒนา สพสมัย รองหัวหน้าพรรคลำดับที่ ๑
3 พิชาญ พรหมเมฆประธาน รองหัวหน้าพรรคลำดับที่ ๒
4 บุญเลิศ สืบเสนาะ รองหัวหน้าพรรคลำดับที่ ๓
5 ชายประจักร์ ศิริพันธุ์ เลขาธิการพรรค
6 อชิรวิชญ์ ทองเมฆ รองเลขาธิการพรรค
7 ธนิดา บุณยก้องภพ เหรัญญิกพรรค
8 วาลินี กาญจนจันทร์ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค
9 ปรางค์ทิพย์ บัวแพง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
10 ธนเสฏฐ์ ธนศิริธรรม ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
11 นรเศรษฐ์ ชงทรงกลด โฆษกพรรค
12 เนติพัฒน์ อำภา รองโฆษกพรรค
13 ธนะสันติ์ กุลเภตรานนท์ กรรมการบริหารพรรค
14 คณิศร พุทธโกสัย กรรมการบริหารพรรค
15 วีระวัฒน์ โพธิ์ทอง กรรมการบริหารพรรค
16 หนูเสน พรมวงศ์ กรรมการบริหารพรรค
17 ณิชาภา โคตรมั่นคง กรรมการบริหารพรรค
18 ราษฎร์พิชิต นาคประดิษฐ์ กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]