จังหวัดตราดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดตราดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548
ไทย
← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 →

1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ ไทยรักไทย
การเลือกตั้งล่าสุด 1 ที่นั่ง, % 0 ที่นั่ง, %
ที่นั่งที่ชนะ 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady Steady
คะแนนเสียง 55,731 47,491
ร้อยละ 53.01 % 45.17%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

จังหวัดตราดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง โดยจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองตราด, อำเภอคลองใหญ่, อำเภอเขาสมิง, อำเภอบ่อไร่, อำเภอแหลมงอบ, อำเภอเกาะกูด และอำเภอเกาะช้าง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตราด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธีระ สลักเพชร (4)* 55,731 53.01
ไทยรักไทย สิงหา สง่าศิลป์ (9) 47,491 45.17
มหาชน วีระชัย จูห้อง (11) 994 0.95
ชาติไทย วันชัย ประสพวิริยะ (1) 921 0.88
ผลรวม 105,137 100.00
บัตรดี 105,137 92.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,374 1.21
บัตรเสีย 6,769 5.98
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,280 74.47
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 152,120 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]