คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะรัฐมนตรีสุจินดา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 แห่งราชอาณาจักรไทย
วันแต่งตั้ง 14 เมษายน​ 2535
วันสิ้นสุด 10 มิถุนายน​ 2535
(0 ปี 57 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 48 ของไทย (7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535)

พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย[1]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ พรรคการเมือง
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุจินดา คราประยูร 7 เมษายน 2535 24 พฤษภาคม 2535 ลาออกจากตำแหน่ง ไม่สังกัดพรรคการเมือง
link=รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง{{{กระทรวง}}}ของไทย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม 2535 9 มิถุนายน 2535 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไม่สังกัดพรรคการเมือง
รองนายกรัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
นายณรงค์ วงศ์วรรณ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
นายมนตรี พงษ์พานิช 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
นายสมัคร สุนทรเวช 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคประชากรไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg นายใหม่ ศิรินวกุล 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
LACMTA Circle L Line.svg นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
LACMTA Circle L Line.svg นายกร ทัพพะรังสี 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายสุชน ชามพูนท 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายวัฒนา อัศวเหม 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
LACMTA Circle L Line.svg นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
LACMTA Circle L Line.svg นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคราษฎร
LACMTA Circle L Line.svg นายทินพันธุ์ นาคะตะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg พลเอกสุจินดา คราประยูร 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอกชัชชม กันหลง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg นายปองพล อดิเรกสาร 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg นายพินิจ จันทรสุรินทร์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายสันติ ชัยวิรัตนะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายยุทธ อังกินันทน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายวโรทัย ภิญญสาสน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคประชากรไทย
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายบรรหาร ศิลปอาชา 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายเสนาะ เทียนทอง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นางพวงเล็ก บุญเชียง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 14 เมษายน 2535 26 พฤษภาคม 2535 ลาออก (ขณะรักษาการ) ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายวีระ ปิตรชาติ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 ไม่สังกัดพรรคการเมือง
Circle Ash-grey Solid.svg นายสุชาติ ตันเจริญ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายประภัตร โพธสุธน 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสวัสดิ์ คำประกอบ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี LACMTA Circle L Line.svg นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายไพโรจน์ เครือรัตน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
Circle Ash-grey Solid.svg นายเงิน บุญสุภา 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคกิจสังคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายจรูญ งามพิเชษฐ์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายเรืองวิทย์ ลิกค์ 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคสามัคคีธรรม
Circle Ash-grey Solid.svg นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle L Line.svg นายทวิช กลิ่นประทุม 14 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535 พรรคชาติไทย

การเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีชุดที่ 48 ของไทย[แก้]

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี และ พลตรีจำลอง ศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังธรรม เข้าเฝ้าฯ เพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเลวร้ายลงทุกขณะ ต่อมาพลเอก สุจินดา คราประยูร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

นายมีชัย ฤชุพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งมีการแต่งตั้ง นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]